HOTĂRÂRE nr. 231 din 16 martie 2011privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Poziţia 62.527 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unui imobil retrocedat, în condiţiile legii, înregistrat la poziţia 62.527 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 martie 2011.Nr. 231.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se scoate din inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
    *Font 7*
    ┌──────┬───────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────────────┬───────┐│Nr. │Codul │ │ Datele de identificare │ │ │ Situaţia juridică │Tipul ││MFP │de │ │ │ │Valoarea │ │bunului││ │clasi- │Denumirea ├─────────────┬─────────────────────────┬──────────┤Anul │ de ├──────────┬────────┼───────┤│ │ficare │ │Descrierea │Vecinătăţi (după caz, │ Adresa │dobân-│inventar │Baza │În │ ││ │ │ │tehnică │ pe scurt) │ │dirii/│(în lei) │legală │adminis-│ ││ │ │ │(pe scurt) │ │ │dării │ │ │trare/ │ ││ │ │ │ │ │ │ în │ │ │conce- │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │siune │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤│1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │├──────┼───────┼───────────┼─────────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤│62.527│8.29.06│Sală de │Casă, curte, │N - Str. 1 Decembrie 1918│Municipiul│1999 │ 24,378 │Decizia │ │ ││ │ │şedinţe, │suprafaţă │V - DGAIA (direcţia │Satu Mare,│ │ │nr. 566/ │ │ ││ │ │birouri ale│1.845 mý, │generală pentru │Str. 1 │ │ │8.08.2005,│ în │imobil ││ │ │oficiului │topo. nr. 315│agricultură şi industrie │Decembrie │ │ │Protocol │adminis-│ ││ │ │judeţean de│ │alimentară) │1918 │ │ │1534/ │trare │ ││ │ │consultanţă│ │S - grădiniţă │nr. 15, │ │ │15.11.2005│ │ ││ │ │agricolă │ │E - bloc │judeţul │ │ │C.F │ │ ││ │ │ │ │ │Satu │ │ │nr. 13157 │ │ ││ │ │ │ │ │Mare │ │ │ │ │ │└──────┴───────┴───────────┴─────────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘__________