ORDIN nr. 1.718 din 3 martie 2011pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 17 martie 2011    Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Precizările privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, instituţiile şi operatorii economici care au în administrare sau în concesionare bunuri din domeniul public al statului au obligaţia respectării şi punerii în aplicare a precizărilor aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 428/2007 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 25 iunie 2007.  +  Articolul 4Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va pune gratuit la dispoziţia fiecărui operator economic sau a fiecărei instituţii implicate în actualizarea online a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului un manual de utilizare a programului informatic privind actualizarea acestui inventar şi le va asigura acestora accesul la programul informatic.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 martie 2011.Nr. 1.718.  +  AnexăPRECIZARI 03/03/2011