HOTĂRÂRE nr. 217 din 9 martie 2011privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 16 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin anularea numerelor de inventar atribuite prin dublă înregistrare bunurilor ale căror date de identificare se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, bunurile respective, aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", rămânând înregistrate, în aceeaşi anexă, sub nr. MF 108353, 108361, 108355, 108351, 108362, 108359, 108360, 108358, 108346, 108347, 108357, 108349, 108354 şi, respectiv, 108352, anterior atribuite.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 martie 2011.Nr. 217.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor ale căror numere de inventaratribuite prin dublă înregistrare se anulează
  Cod fiscal Denumire
  1. Ordonator principal de credite 16335444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
    Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)
    Elemente de identificareNumai pentru bunuri închiriate, concesionate  sau date cu titlu gratuit
    Nr. MFPCodul de clasificareTip bun (mobil/ imobil)DenumireaDescrierea tehnicăVecinătăţiAdresaAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar - lei -Situaţia juridicăSituaţia actuală: închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuitBaza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/concesionează primeşteDescrierePerioada
    Baza legalăAdministrare/ concesiuneHG  (Nr . .../ZZ/ LL/YYYY)Date de identificare (CUI şi denumire)
    12345678910111213141516
    1126658.07.01imobilInsula Popina98 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: Sarichioi Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126678.07.01imobilComplexul Sacalin Zatoane21.410 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: Sfântu Gheorghe Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126698.07.01imobilComplexul Periteasca- Leahova4.125 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: Jurilovca Murighiol Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126708.07.01imobilCapul Doloşman125 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: Jurilovca Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126728.07.01imobilLacul Potcoava652 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: Sfântu Gheorghe Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126738.07.01imobilLacul Belciug110 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: Sfântu Gheorghe Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126758.07.01imobilLacul Rotund228 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Oraşul: Isaccea Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126538.07.01imobilSărăturile Murighiol87 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: Murighiol Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126548.07.01imobilRosca- Buhaiova9.625 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: Chilia Veche Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126588.07.01imobilGrindul şi Lacul Raducu2.500 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: C.A. Rosetti Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126598.07.01imobilLacul Nebunu115 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Comuna: Pardina Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1126608.07.01imobilComplexul Vatafu- Lunguleţ1.625 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Tulcea Oraşul: Sulina Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1084688.07.01imobilGrindul Chituc2.300 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Constanţa Comuna: Corbu Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare          
    1084698.07.01imobilGrindul Lupilor2.075 haDelta DunăriiŢara: România Judeţul: Constanţa Comuna: Mihai Viteazu Nr.:20001Legea nr. 5/2000 739/09- Jul-03în administrare        
  --------