HOTĂRÂRE nr. 215 din 9 martie 2011privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare. şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 martie 2011.Nr. 215.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Apărării Naţionale care trec din domeniul publicîn domeniul privat al statului, în vedereascoaterii din funcţiune şi demolării acestora
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  1 2 3 4
  1. Municipiul Timişoara, judeţul Timiş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1368, nr. M.F. = 106.614 - parţial ----------------------------------------- Pavilionul L1: - suprafaţa construită = 214 mý - valoarea contabilă = 11,80 lei Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 214 mý - valoarea contabilă = 11,80 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 96 mý - valoarea contabilă = 5,10 lei Pavilionul R7: - suprafaţa construită = 493 mý - valoarea contabilă = 38,90 lei Pavilionul Q1: - suprafaţa construită = 128 mý - valoarea contabilă = 6,40 lei Pavilionul Q2: - suprafaţa construită = 128 mý - valoarea contabilă = 6,40 lei Pavilionul Q3: - suprafaţa construită = 268 mý - valoarea contabilă = 4,30 lei Pavilionul Q4: - suprafaţa construită = 100 mý - valoarea contabilă = 5 lei Pavilionul Q5: - suprafaţa construită = 58 mý - valoarea contabilă = 2,30 lei Pavilionul Fr: - suprafaţa construită = 12 mý - valoarea contabilă = 0,3 lei Pavilionul S.M.T.: - suprafaţa construită = 26 mý - valoarea contabilă = 0,8 lei
  2. Municipiul Bucureşti Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1281, nr. M.F. = 103.594 - parţial ----------------------------------------- Pavilionul GZ: - suprafaţa construită = 74,8 mý - valoarea contabilă = 8.517,28 lei Pavilionul GZ1: - suprafaţa construită = 171 mý - valoarea contabilă = 42.753,91 lei Pavilionul GZ2: - suprafaţa construită = 44 mý - valoarea contabilă = 12.066,17 lei Pavilionul GZ3: - suprafaţa construită = 120 mý - valoarea contabilă = 68.138,57 lei Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 91 mý - valoarea contabilă = 660.383,49 lei Pavilionul W: - suprafaţa construită = 71 mý - valoarea contabilă = 36.106,08 lei Pavilionul S1: - suprafaţa construită = 486 mý - valoarea contabilă = 4.559,90 lei
  3. Oraşul Filiaşi, judeţul Dolj Ministerul Apărării Naţionale Imobil 440, nr. M.F. = 103.887 - parţial ----------------------------------------- Pavilionul A1: - suprafaţa construită = 33 mý - valoarea contabilă = 1.400 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 116 mý - valoarea contabilă = 2.190,40 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 182 mý - valoarea contabilă = 5.675,10 lei Pavilionul M26: - suprafaţa construită = 142 mý - valoarea contabilă = 9.917,40 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 195 mý - valoarea contabilă = 5.595,80 lei Pavilionul R: - suprafaţa construită = 22 mý - valoarea contabilă = 972,30 lei Pavilionul V4: - suprafaţa construită = 27 mý - valoarea contabilă = 505,60 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 60 mý - valoarea contabilă = 97,20 lei
  4. Municipiul Piteşti, judeţul Argeş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 705, nr. M.F. = 103.771 - parţial ---------------------------------------- Pavilionul C - parţial (coş de fum): - suprafaţa construită = 5,7 mý - valoarea contabilă = 47.181,29 lei
  5. Satul Popeşti-Negoieşti, judeţul Prahova Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1303, nr. M.F. = 103.790 - parţial ----------------------------------------- Pavilionul P4: - suprafaţa construită = 132 mý - valoarea contabilă = 1.093,30 lei Pavilionul P5: - suprafaţa construită = 73 mý - valoarea contabilă = 18.067,33 lei Pavilionul P7: - suprafaţa construită = 27 mý - valoarea contabilă = 8.985,73 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 293 mý - valoarea contabilă = 35.044,44 lei Pavilionul U1: - suprafaţa construită = 199 mý - valoarea contabilă = 23.961,99 lei
  6. Municipiul Bucureşti Ministerul Apărării Naţionale Imobil 754, nr. M.F. = 103.566 - parţial ---------------------------------------- Reţea subterană de alimentare cu apă: - lungimea construită = 240 ml - valoarea contabilă = 3.804 lei Pavilion D: - suprafaţa construită = 105 ml - valoarea contabilă = 529,5 lei
  7. Municipiul Bucureşti Ministerul Apărării Naţionale Imobil 2677, nr. M.F. = 103.603 - parţial ----------------------------------------- Reţea subterană de alimentare cu apă: - lungimea construită = 27 ml - valoarea contabilă = 103,14 lei Împrejmuire din cărămidă: - lungimea construită = 8 ml - valoarea contabilă = 59,76 lei
  8. Municipiul Bucureşti Ministerul Apărării Naţionale Imobil 928, nr. M.F. = 106.806 - parţial ---------------------------------------- Împrejmuire din beton: - lungimea construită = 15 ml - valoarea contabilă = 406,31 lei Împrejmuire din beton şi metal: - lungimea construită = 19 ml - valoarea contabilă = 559,40 lei
  9. Municipiul Bucureşti Ministerul Apărării Naţionale Imobil 416, nr. M.F. = 103.561 - parţial ---------------------------------------- Pavilionul Y9: - suprafaţa construită = 360 mý - valoarea contabilă = 50.053,80 lei Pavilionul Y7: - suprafaţa construită = 120 mý - valoarea contabilă = 3.031,20 lei Pavilionul Y8: - suprafaţa construită = 300 mý - valoarea contabilă = 10.053,80 lei Împrejmuire din plăci prefabricate beton: - lungimea construită = 800 ml - valoarea contabilă = 58,480 lei
  10. Municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ Ministerul Apărării Naţionale Imobil 522, nr. M.F. = 106.954 - parţial ---------------------------------------- Împrejmuire metalică: - lungimea construită = 220 ml - valoarea contabilă = 3,718 lei
  11. Localitatea Măgura, judeţul Giurgiu Ministerul Apărării Naţionale Imobil 2349, nr. M.F. = 106.834 - parţial ----------------------------------------- Pavilionul F: - suprafaţa construită = 6,40 mý - valoarea contabilă = 250 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 16,80 mý - valoarea contabilă = 560 lei
  12. Comuna Cislău, judeţul Buzău Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1093, nr. M.F. = 106.979 - parţial ----------------------------------------- Pavilionul T12: - suprafaţa construită = 406 mý - valoarea contabilă = 24,80 lei
  13. Comuna Pleniţa, judeţul Dolj Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1232, nr. M.F. = 103.900 - parţial ----------------------------------------- Pavilionul Q9: - suprafaţa construită = 432 mý - valoarea contabilă = 2.828,50 lei Pavilionul R1: - suprafaţa construită = 259 mý - valoarea contabilă = 13.417,70 lei Pavilionul R2: - suprafaţa construită = 83 mý - valoarea contabilă = 4.278,10 lei
  14. Municipiul Bucureşti Ministerul Apărării Naţionale Imobil 3368, nr. M.F. = 103.625 - parţial ----------------------------------------- Pavilionul R: - suprafaţa construită = 47 mý - valoarea contabilă = 126,40 lei Platouri betonate: - suprafaţa construită = 570 mý - valoarea contabilă = 1.208,40 lei
  15. Satul Ghirdoveni, judeţul Dâmboviţa Ministerul Apărării Naţionale Imobil 334, nr. M.F. = 103.740 - parţial ---------------------------------------- Pavilionul Oa1: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.117,20 lei Pavilionul Oa2: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa3: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.117,20 lei Pavilionul Oa4: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa5: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa6: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa7: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa8: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa9: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa10: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa11: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa12: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa13: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa14: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oa15: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob25: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob26: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob27: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob28: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob29: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob30: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob31: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob32: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob33: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob34: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob41: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob42: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob43: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob44: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob45: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob46: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob47: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob48: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob49: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob50: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.117,20 lei Pavilionul Ob54: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob55: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob56: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob57: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Ob58: - suprafaţa construită = 186 mý - valoarea contabilă = 7.564,50 lei Pavilionul Oc16: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc17: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc18: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc19: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc22: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc23: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc24: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc35: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc36: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc39: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc40: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul Oc51: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 14.778,90 lei Pavilionul 1A: - suprafaţa construită = 233 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 10A: - suprafaţa construită = 233 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 20: - suprafaţa construită = 238 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 21: - suprafaţa construită = 238 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 30A: - suprafaţa construită = 233 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 37: - suprafaţa construită = 238 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 38: - suprafaţa construită = 238 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 45A: - suprafaţa construită = 233 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 46A: - suprafaţa construită = 233 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 52: - suprafaţa construită = 238 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 53: - suprafaţa construită = 238 mý - valoarea contabilă = 38.502,90 lei Pavilionul 59: - suprafaţa construită = 233 mý - valoarea contabilă = 57.780,80 lei Pavilionul 60: - suprafaţa construită = 233 mý - valoarea contabilă = 57.780,80 lei Pavilionul Ob61: - suprafaţa construită = 221 mý - valoarea contabilă = 47.930,40 lei Pavilionul Ob62: - suprafaţa construită = 770 mý - valoarea contabilă = 78.756 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 47 mý - valoarea contabilă = 486,10 lei Pavilionul D4: - suprafaţa construită = 54 mý - valoarea contabilă = 4.943,90 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 128 mý - valoarea contabilă = 11.448,20 lei Pavilionul H1: - suprafaţa construită = 144 mý - valoarea contabilă = 9.870,80 lei Pavilionul F1: - suprafaţa construită = 146 mý - valoarea contabilă = 8.750,70 lei Pavilionul L1: - suprafaţa construită = 166 mý - valoarea contabilă = 18.761,50 lei Pavilionul R3: - suprafaţa construită = 16 mý - valoarea contabilă = 2.129,30 lei Pavilionul M2: - suprafaţa construită = 207 mý - valoarea contabilă = 21.507,20 lei Pavilionul U: - suprafaţa construită = 174 mý - valoarea contabilă = 972,30 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 31 mý - valoarea contabilă = 511,40 lei Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 91 mý - valoarea contabilă = 65.338,30 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungimea construită = 4.298 ml - valoarea contabilă = 3.189,10 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe două rânduri de stâlpi: - lungimea construită = 3.980 ml - valoarea contabilă = 5.522,60 lei Reţea de alimentare cu apă: - lungimea construită = 6.318 ml - valoarea contabilă = 13.417,70 lei Reţea aeriană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 8.000 ml - valoarea contabilă = 11.706,40 lei Reţea subterană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 725 ml - valoarea contabilă = 1.691,80 lei Reţea de canalizare: - lungimea construită = 700 ml - valoarea contabilă = 14.520,30 lei Drumuri şi alei interioare cu pământ: - suprafaţa construită = 29.600 mý - valoarea contabilă = 16.025,44 lei Drumuri şi alei interioare pavate: - suprafaţa construită = 45.300 mý - valoarea contabilă = 5.736,50 lei Platouri betonate asfaltate: - suprafaţa construită = 400 mý - valoarea contabilă = 418,10 lei Platouri pavate cu macadam: - suprafaţa construită = 380 mý - valoarea contabilă = 398,60 lei
  16. Localitatea Dichiu, judeţul Prahova Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1169, nr. M.F. = 103.732 - parţial ----------------------------------------- Pavilionul B1: - suprafaţa construită = 282,20 mý - valoarea contabilă = 23.143,42 lei
  17. Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa- Năsăud Ministerul Apărării Naţionale Imobil 355, nr. M.F. = 106.644 - parţial ---------------------------------------- Pavilionul P5: - suprafaţa construită = 102 mý - valoarea contabilă = 640.056 lei
  ----