HOTĂRÎRE nr. 1100 din 13 octombrie 1990privind înfiinţarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 21 noiembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Secretariatul de Stat pentru Handicapati pe lîngă ministrul de stat însărcinat cu calitatea vieţii şi protecţia socială.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile se va prezenta spre aprobare proiectul de hotărîre privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN----------------