ORDIN nr. 924 din 17 februarie 2011pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 1 martie 2011    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 226.199 din 17 ianuarie 2011 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 43 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi administratorii fondului forestier naţional vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 25/2009 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 19 februarie 2009.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 17 februarie 2011.Nr. 924.  +  AnexăMETODOLOGIE 17/02/2011