HOTĂRÂRE nr. 139 din 16 februarie 2011privind modificarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 1 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la poziţia M.F.P. nr. 153.876 în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 139.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor a cărui valoare de inventarse modifică
  *Font 9*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată - lei - Tipul bunului
  153.876 8.29.10 62-07 România, municipiul Cluj- Napoca, Str. Aviatorilor nr.4, judeţul Cluj- Napoca, CF nr. 175277 Unitatea Specială de Aviaţie Cluj- Napoca 2.252.379 imobil
  ___________