HOTĂRÂRE nr. 148 din 23 februarie 2011pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 25 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 23 februarie 2011.Nr. 148.  +  Anexa(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 534/2007)COMPONENȚAComitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări┌──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Președințe     │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -        ││                  │coordonator al Direcției generale de trezorerie și datorie ││                  │publică                                                    │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Vicepreședinte │Secretar de stat în Ministerul Economiei, Comerțului și    ││                  │Mediului de Afaceri                                        │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Vicepreședinte │Președintele Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - ││                  │S.A.                                                       │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Vicepreședinte │Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei,         ││                  │Comerțului și Mediului de Afaceri                          │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Membru         │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice -        ││                  │coordonator al Direcției generale de programare bugetară   │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Membru         │Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice          │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Membru         │Vicepreședinte al Băncii de Export-Import a României       ││                  │EXIMBANK - S.A.                                            │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Membru         │Secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor│├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Membru         │Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor    ││                  │Statului                                                   │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Membru        │Reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării   ││                  │ Rurale                                                    │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Membru        │Secretar general al Guvernului                             │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Membru        │Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice            │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│13. Membru        │Reprezentant al aparatului de lucru al Guvernului, prin    ││                  │Secretariatul General al Guvernului                        │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│14. Membru        │Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice            │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│15. Membru        │Reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și      ││                  │Turismului                                                 │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│16. Membru        │Reprezentant al Ministerului Transporturilor și            ││                  │Infrastructurii                                            │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│17. Membru        │Reprezentant al Ministerului Mediului și Pădurilor         │├──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│18. Membru        │Reprezentant al Ministerului Economiei, Comerțului și      ││                  │Mediului de Afaceri                                        │└──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘----