ORDIN nr. 3.760 din 9 februarie 2011privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 23 februarie 2011  În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă componenţa nominală a Consiliului general al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuBucureşti, 9 februarie 2011.Nr. 3.760.  +  Anexa COMPONENŢA NOMINALĂa Consiliului general al Consiliului Naţional deAtestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Numele şi prenumele Instituţia
  1. Marius Andruh - preşedinte Academia Română; Universitatea din Bucureşti
  2. Dorel Banabic - vicepreşedinte Academia Română; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  3. Lucian Pintilie-vicepreşedinte Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti
  4. Lazăr Vlăsceanu-vicepreşedinte Universitatea din Bucureşti
  5. Viorel Barbu Academia Română; Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  6. Dragoş Mihael Ciuparu Universitatea "Petrol-Gaze" din Ploieşti
  7. Mircea Dumitru Universitatea din Bucureşti
  8. Ionel Haiduc Academia Română
  9. Mihai Lucan Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca
  10. Liviu Marşavina Universitatea "Politehnica" din Timişoara
  11. Mircea Miclea Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  12. Sergiu Nedevschi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  13. Cristian Oară Universitatea "Politehnica" din Bucureşti
  14. Ioan Aurel Pop Academia Română; Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca; Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române
  15. Octavian Popescu Academia Română, Institutul de Biologie Bucureşti, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
  16. Marian Preda Universitatea din Bucureşti
  17. Bogdan C. Simionescu Academia Română, Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iaşi
  18. Carmen Socaciu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  19. Rodica Zafiu Universitatea din Bucureşti
  ----