RECTIFICARE nr. 227 din 7 iunie 2006referitoare la forma republicată a Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 22 februarie 2011    La forma republicată a Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. 81 lit. b), în loc de: "b) Agenţia Naţională Antidoping cu Agenţia Naţională Anti-Doping;" se va citi: "b) Agenţia Mondială Antidoping cu Agenţia Mondială Anti-Doping;".--------