HOTĂRÂRE nr. 93 din 2 februarie 2011privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 10 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 februarie 2011.Nr. 93.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Apărării Naţionale care trecdin domeniul public în domeniul privatal statului, în vederea scoaterii dinfuncţiune şi demolării acestora
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  1. Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi Ministerul Apărării Naţionale Imobil 776, nr. M.F. = 106.841 - parţial Pavilionul A: - suprafaţa construită = 197 mý - valoarea contabilă = 78.219,28 lei Pavilionul B1: - suprafaţa construită = 123 mý - valoarea contabilă = 4.452,49 lei Pavilionul M2: - suprafaţa construită = 24 mý - valoarea contabilă = 1.444,05 lei
  2. Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi Ministerul Apărării Naţionale Imobil 398, nr. M.F. = 106.842 - parţial Pavilionul V: - suprafaţa construită = 184 mý - valoarea contabilă = 77.167,56 lei Pavilionul T4: - suprafaţa construită = 598 mý - valoarea contabilă = 40.914,70 lei
  3. Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi Ministerul Apărării Naţionale Imobil 684, nr. M.F. = 106.843 - parţial Pavilionul X4: - suprafaţa construită = 103 mý - valoarea contabilă = 236,42 lei
  4. Municipiul Cluj- Napoca, judeţul Cluj Ministerul Apărării Naţionale Imobil 403, nr. M.F. = 106.665 - parţial Pavilionul J: - suprafaţa construită = 648 mý - valoarea contabilă = 2.887,96 lei
  5. Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Ministerul Apărării Naţionale Imobil 530, nr. M.F. = 107.033 - parţial Pavilionul J: - suprafaţa construită = 314 mý - valoarea contabilă = 17.694,20 lei
  6. Municipiul Bucureşti Ministerul Apărării Naţionale Imobil 890, nr. M.F. = 103.570 - parţial Pavilionul K: - suprafaţa construită = 43 mý - valoarea contabilă = 363,80 lei
  7. Municipiul Bucureşti Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1099, nr. M.F. = 106.812 - parţial Pavilionul M10: - suprafaţa construită = 252 mý - valoarea contabilă = 332,50 lei Pavilionul M11: - suprafaţa construită = 252 mý - valoarea contabilă = 332,50 lei
  8. Satul Mihail Kogălniceanu judeţul Constanţa Ministerul Apărării Naţionale Imobil 888, nr. M.F. = 107.136 - parţial Împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi de beton: - lungimea construită = 6.120 m - valoarea contabilă = 1.642.360,20 lei
  9. Satul Muntenii de Jos, judeţul Vaslui Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1563, nr. M.F. = 106.902 - parţial Reţea aeriană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 300 m - valoarea contabilă = 8.201,61 lei
  10. Municipiul Brăila, judeţul Brăila Ministerul Apărării Naţionale Imobil 307, nr. M.F. = 107.055 - parţial Pavilionul L7: - suprafaţa construită = 4 mý - valoarea contabilă = 1.944,60 lei Pavilionul M18: - suprafaţa construită = 53 mý - valoarea contabilă = 11.212,50 lei Pavilionul M23: - suprafaţa construită = 101 mý - valoarea contabilă = 6.627,20 lei Pavilionul W2: - suprafaţa construită = 25 mý - valoarea contabilă = 964,50 lei
  11. Satul Lacu Sărat, judeţul Brăila Ministerul Apărării Naţionale Imobil 964, nr. M.F. = 107.023 - parţial Pavilionul E: - suprafaţa construită = 477 mý - valoarea contabilă = 9.147,40 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 47 mý - valoarea contabilă = 2.613,50 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi de beton: - lungimea construită = 90 m - valoarea contabilă = 167,24 lei
  12. Municipiul Beiuş, judeţul Bihor Ministerul Apărării Naţionale Imobil 953, nr. M.F. = 106.638 - parţial Pavilionul U2: - suprafaţa construită = 9 mý - valoarea contabilă = 116,52 lei Pavilionul Y9: - suprafaţa construită = 93,50 mý - valoarea contabilă = 538,91 lei Pavilionul U5: - suprafaţa construită = 12,7 mý - valoarea contabilă = 262,17 lei Pavilionul U6: - suprafaţa construită = 23,6 mý - valoarea contabilă = 10.832,52 lei Pavilionul U3: - suprafaţa construită = 14 mý - valoarea contabilă = 14,57 lei Pavilionul T4: - suprafaţa construită = 2,25 mý - valoarea contabilă = 29,13 lei Pavilionul T3: - suprafaţa construită = 2,25 mý - valoarea contabilă = 29,13 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe stâlpi de beton: - lungimea construită = 750 m - valoarea contabilă = 1.095 lei Reţea aeriană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 900 m - valoarea contabilă = 1.314 lei Drumuri şi alei cu macadam: - suprafaţă construită = 1.500 mý - valoarea contabilă = 2.190 lei
  13. Localitatea Curtişoara, judeţul Gorj Ministerul Apărării Naţionale Imobil 852, nr. M.F. = 103.882 - parţial Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 91 mý - valoarea contabilă = 7 lei
  14. Oraşul Lipova, judeţul Arad Ministerul Apărării Naţionale Imobil 853, nr. M.F. = 103.511- parţial Pavilionul I1: - suprafaţa construită = 107,48 mý - valoarea contabilă = 1,80 lei Pavilionul I2: - suprafaţa construită = 86,75 mý - valoarea contabilă = 4 lei Pavilionul I3: - suprafaţa construită = 26,78 mý - valoarea contabilă = 0,5 lei Pavilionul J1: - suprafaţa construită = 81,60 mý - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 63,58 mý - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul T2: - suprafaţa construită = 63,58 mý - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul T3: - suprafaţa construită = 63,57 mý - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul T4: - suprafaţa construită = 63,58 mý - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul N1: - suprafaţa construită = 88,60 mý - valoarea contabilă = 4,80 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 38,50 mý - valoarea contabilă = 4 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 38,5 mý valoarea contabilă = 4 lei
  15. Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa Ministerul Apărării Naţionale Imobil 458, nr. M.F. = 107.060 - parţial Pavilionul C1: - suprafaţa construită = 14 mý - valoarea contabilă = 1.890,18 lei Pavilionul R4: - suprafaţa construită = 13 mý - valoarea contabilă = 1.167 lei Pavilionul R5: - suprafaţa construită = 15 mý - valoarea contabilă = 1.198 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 114 mý - valoarea contabilă = 8.751 lei Reţea canalizare: - lungimea construită = 965 m - valoarea contabilă = 15.700 lei
  16. Municipiul Buzău, judeţul Buzău Ministerul Apărării Naţionale Imobil 3035, nr. M.F. = 106.965 - parţial Reţea aeriană de alimentare cu energie electrică: - lungimea construită = 240 m - valoarea contabilă = 515,30 lei
  17. Municipiul Brăila, judeţul Brăila Ministerul Apărării Naţionale Imobil 642, nr. M.F. = 107.020 - parţial Pavilionul H2: - suprafaţa construită = 303 mý - valoarea contabilă = 17.518,80 lei Pavilionul H5: - suprafaţa construită = 303 mý - valoarea contabilă = 17.518,80 lei
  18. Comuna Borcea, judeţul Călăraşi Ministerul Apărării Naţionale Imobil 727, nr. M.F. = 103.689 - parţial Pavilionul C10: - suprafaţa construită = 427 mý - valoarea contabilă = 74.789 lei Pavilionul C11: - suprafaţa construită = 427 mý - valoarea contabilă = 74.789 lei Pavilionul C12: - suprafaţa construită = 427 mý - valoarea contabilă = 74.789 lei
  19. Localitatea Moldoviţa, judeţul Caraş- Severin Ministerul Apărării Naţionale Imobil 529, nr. M.F. = 103.534 - parţial Pavilionul E: - suprafaţa construită = 91 mý - valoarea contabilă = 77,10 lei Reţea de energie electrică pe stâlpi de lemn: - lungimea construită = 150 m - valoarea contabilă = 22,50 lei
  -----------