ORDIN nr. 899 din 28 ianuarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 9 februarie 2011    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.296/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 12 mai 2010, precum şi prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.866/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile şi metodologia pentru eliberarea licenţei şi brevetului de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 4 august 2010.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaBucureşti, 28 ianuarie 2011.Nr. 899.  +  AnexăNORMA 28/01/2011