HOTĂRÂRE nr. 60 din 26 ianuarie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Târgu Jiu, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 3 februarie 2011  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarului Târgu Jiu, situate în localitatea Pojogeni, judeţul Gorj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora. (3) După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor prevăzute la alin. (1), Penitenciarul Târgu Jiu îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 60.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiJustiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor -Penitenciarul Târgu Jiu, care trec din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
  *Font 8*
   
  Nr. MFP - Denumire Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  Imobil nr. MFP 35108 - Administrativ Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 280 mý Valoarea - 38.467 lei
  Imobil nr. MFP 35109 - PSI Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 155 mý Valoarea - 98.048 lei
  Imobil nr. MFP 35110 - Bloc alimentar Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 305 mý Valoarea - 33.693 lei
  Imobil nr. MFP 35111 - Dormitor Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 228 mý Valoarea - 33.633 lei
  Imobil nr. MFP 35112 - Dormitor Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 293 mý Valoarea - 39.527 lei
  Imobil nr. MFP 35113 -- Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 480 mý Valoarea - 1.467.036 lei
  Imobil nr. MFP 35114 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 480 mý Valoarea - 1.467.036 lei
  Imobil nr. MFP 35115 - Corp gardă Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 185 mý Valoarea - 25.508 lei
  Imobil nr. MFP 35116 - Locuinţe cadre Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 159 mý Valoarea - 46.809 lei
  Imobil nr. MFP 35117 - Locuinţe cadre Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 159 mý Valoarea - 46.809 lei
  Imobil nr. MFP 35118 - Administrativ Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 429 mý Valoarea - 1.567.489 lei
  Imobil nr. MFP 35119 - Administrativ Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 570 mý Valoarea - 2.082.663 lei
  Imobil nr. MFP 35120 - Centrală termică Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 81 mý Valoarea - 381.697 lei
  Imobil nr. MFP 153888 - Post control administrativ Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 62 mý Valoarea - 30.432 lei
  Imobil nr. MFP 153889 - Punct control tehnic Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 40 mý Valoarea - 3.772 lei
  Imobil nr. MFP 153890 - Punct control tehnic Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 40 mý Valoarea - 3.358 lei
  Imobil nr. MFP 153891 - Magazie echipament Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 85 mý Valoarea - 6.109 lei
  Imobil nr. MFP 153892 - Magazie materiale Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 174 mý Valoarea - 9.853 lei
  Imobil nr. MFP 153893 - Baie spălătorie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 158 mý Valoarea - 30.886 lei
  Imobil nr. MFP 153894 - Uzină electrică Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 56 mý Valoarea - 6.216 lei
  Imobil nr. MFP 153895 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153896 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153897 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153898 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153899 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153900 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153901 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153902 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153903 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153904 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153905 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153906 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153907 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 162 mý Valoarea - 11.429 lei
  Imobil nr. MFP 153908 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 253 mý Valoarea - 17.341 lei
  Imobil nr. MFP 153909 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 253 mý Valoarea - 17.341 lei
  Imobil nr. MFP 153910 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 253 mý Valoarea - 17.341 lei
  Imobil nr. MFP 153911 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 253 mý Valoarea - 17.341 lei
  Imobil nr. MFP 153912 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 560 mý Valoarea - 39.609 lei
  Imobil nr. MFP 153913 - Magazie muniţie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 560 mý Valoarea - 39.609 lei
  Imobil nr. MFP 153914 - Bordei zarzavat Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 108 mý Valoarea - 2.956 lei
  Imobil nr. MFP 153915 - Bordei zarzavat Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 108 mý Valoarea - 2.956 lei
  Imobil nr. MFP 153916 - Magazie materiale Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 39 mý Valoarea - 985 lei
  Imobil nr. MFP 153917 - Şopron Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 160 mý Valoarea - 5.389 lei
  Imobil nr. MFP 153918 - Şopron Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 60 mý Valoarea - 1.617 lei
  Imobil nr. MFP 153919 - Magazie Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 21 mý Valoarea - 788 lei
  Imobil nr. MFP 153920 - Remiză PSI Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 122 mý Valoarea - 372.876 lei
  Imobil nr. MFP 153921 - Şopron cărbuni Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 204 mý Valoarea - 87.304 lei
  Imobil nr. MFP 153922 - Bordei CL Judeţul Gorj, localitatea Pojogeni Penitenciarul Târgu Jiu Suprafaţa construită - 47 mý Valoarea - 118.885 lei
  ----