HOTĂRÂRE nr. 34 din 12 ianuarie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale, care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în localitatea Jimbolia, localitatea Lunga şi localitatea Beba Veche din judeţul Timiş, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 12 ianuarie 2011.Nr. 34.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale bunurilor care trec în domeniul privat al statului Valoarea de inventar actualizată a imobilelor Numărul de inventar atribuit de Ministerul Finanţelor Publice
  Localitatea Jimbolia, judeţul Timiş, CF nr.400.627 Ministerul Adminis- traţiei şi Interne- lor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră 1. Clădirea 49-241-02 magazie Suprafaţa construită = 553,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 553,00 mý Valoarea contabilă = 80.013,00 lei 2. Clădirea 49-241-05 şopron lemne Suprafaţa construită = 51,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 51,00 mý Valoarea contabilă = 2.868,58 lei 3. Clădirea 49-241-06 bordei Suprafaţa construită = 190,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 190,00 mý Valoarea contabilă = 3.956,67 lei 4. Clădirea 49-241-07 magazie echipament Suprafaţa construită = 230 mý Suprafaţa desfăşurată = 230,00 mý Valoarea contabilă = 34.620,82 lei 5. Clădirea 49-241-08 WC Suprafaţa construită = 31,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 31,00 mý Valoarea contabilă = 1.413,21 lei 6. Clădirea 49-241-11 şopron auto Suprafaţa construită = 293,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 293,00 mý Valoarea contabilă = 3.826,89 lei 7. Clădirea 49-241-12 şopron cărbuni Suprafaţa construită = 66,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 66,00 mý Valoarea contabilă = 809,48 lei 8. Clădirea 49-241-13 şopron auto Suprafaţa construită = 268,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 268,00 mý Valoarea contabilă = 4.026,61 lei 9. Clădirea 49-241-14 magazie Suprafaţa construită = 284,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 284,00 mý Valoarea contabilă = 43.276,02 lei 1.261.063,78 lei 104.789 (parţial)
  Localitatea Lunga, judeţul Timiş, CF nr. 400.355 Ministerul Adminis- traţiei şi Interne- lor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră 1. Clădirea 49-242-03 bordei Suprafaţa construită = 55,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 55,00 mý Valoarea contabilă = 23.068,58 lei 2. Clădirea 49-242-04 adă- post animale Suprafaţa construită = 48,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 48,00 mý Valoarea contabilă = 6.059,92 lei 3. Clădirea 49-242-05 magazie muniţie Suprafaţa construită = 28,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 28,00 mý Valoarea contabilă = 3.359,64 lei 4. Clădirea 49-242-06 şopron cărbuni Suprafaţa construită = 60,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 60,00 mý Valoarea contabilă = 868,24 lei 5. Clădirea 49-242-07 cocină porci Suprafaţa construită = 67,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 67,00 mý Valoarea contabilă = 2.187,12 lei 6. Clădirea 49-242-08 WC Suprafaţa construită = 22,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 22,00 mý Valoarea contabilă = 2.208,15 lei 7. Clădirea 49-242-09 şopron auto Suprafaţa construită = 208,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 208,00 mý Valoarea contabilă = 2.298,00 lei 425.515,79 104.790 (parţial)
  Localitatea Beba Veche, judeţul Timiş, CF nr. 400.581 Ministerul Adminis- traţiei şi Interne- lor - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră 1. Clădirea 49-261-03 WC Suprafaţa construită = 4,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 4,00 mý Valoarea contabilă = 1.441,35 lei 2. Clădirea 49-261-04 grajd Suprafaţa construită = 126,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 126,00 mý Valoarea contabilă = 15.633,76 lei 3. Clădirea 49-261-05 adă- post câini Suprafaţa construită = 21,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 21,00 mý Valoarea contabilă = 5.284,85 lei 4. Clădirea 49-261-06 şopron lemne Suprafaţa construită = 45,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 45,00 mý Valoarea contabilă = 1.482,37 lei 5. Clădirea 49-261-07 cocină Suprafaţa construită = 34,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 34,00 mý Valoarea contabilă = 4.239,22 lei 574.848,26 lei 104.794 (parţial)
  ---------