HOTĂRÂRE nr. 41 din 19 ianuarie 2011privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 26 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎn anexa nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia cu nr. M.F. 37261 se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 ianuarie 2011.Nr. 41.  +  Anexa
    *Font 7*
     
    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la data de 31 decembrie 2010 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului) │ ├─────┬───────┬───────┬────────┬───────────────────┬───────────────┬─────────────┬──────┬─────────────┬────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Cod fiscal│Denumire │ ├─────┴───────┴───────┴────────┴───────────────────┴───────────────┴─────────────┴──────┼─────────────┼────────────────────┤ │1. Ordonator principal de credite │ 4340587│ÎNALTA CURTE DE │ │ │ │CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┼────────────────────┤ │2. Ordonator secundar de credite │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │3. Ordonator terţiar de credite │ Situaţia juridică │ ├─────┬───────┬───────┬────────┬───────────────────┬───────────────┬─────────────┬──────┬─────────────┼───────────┬────────┤ │Nr. │Cod de │Tip bun│Denumire│ Descriere tehnică │ Vecinătăţi │ Adresa │ Anul │ Valoarea │Baza legală│ În │ │M.F. │clasi- │(mobil/│ │ │ │ │dobân-│ de inventar │ │adminis-│ │ │ficare │imobil)│ │ │ │ │dirii/│ (lei) │ │trare/ │ │ │ │ │ │ │ │ │dării │ │ │concesi-│ │ │ │ │ │ │ │ │în │ │ │une │ │ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ ├─────┼───────┼───────┼────────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────────────┼───────────┼────────┤ │ │ │ │ │Teren │ │ │ │12.162.000,00│ │ │ │ │ │ │ │S totală = 2.843 mp│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Clădire principală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(2S+P+M+5E) │ │ │ │14.083.652,00│ │ │ │ │ │ │ │Ac = 1.103 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ad = 8.236 mp │Str. Batiştei │ Municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │Sediu ├───────────────────┤Str. Jean Louis│ Bucureşti, │ ├─────────────┤ Legea │ În │ │ │ │ │Înalta │Clădire secundară │Calderon │ sectorul 2, │ 1999 │ │nr. 67/1999│adminis-│ │37261│8.29.04│Imobil │Curte de│(S+P+1E) │Str. I.L. │Str. Batiştei│ │ 251. 095,00 │ │trare │ │ │ │ │Casaţie │Ac = 138,22 mp │Caragiale │nr. 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │şi │Ad = 274,91 mp │Str. Thomas │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Justiţie├───────────────────┤Masaryk │ │ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Clădire garaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │atelier │ │ │ │ 243.956,00 │ │ │ │ │ │ │ │Ac = 194,71 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Platformă betonată │ │ │ │ 99.310,00 │ │ │ │ │ │ │ │Ac = 1.080 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Împrejmuire │ │ │ │ 31.280,00 │ │ │ │ │ │ │ │L = 111 m │ │ │ │ │ │ │ └─────┴───────┴───────┴────────┴───────────────────┴───────────────┴─────────────┴──────┴─────────────┴───────────┴────────┘----