HOTĂRÂRE nr. 7 din 5 ianuarie 2011privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 21 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică aşa cum urmează:1. Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile M.F. nr. 25813, 25822, 25824, 25825, 25828, 25833, 25836, 25838, 25839, 25840, 25843, 25845, 26667, 26668, 26670, 26672, 26754, 26756, 26758, 26778, 26779, 34320, 34321, 34326, 36044, 36047, 36048, 36049, 36050, 36039, 36043, 36045, 37217, 37221, 37222, 37812, 37814, 37819, 37820, 37822, 37824, 37826, 37828, 37811, 37818, 37821, 37823, 37825, 38221, 38222, 38223, 38227, 38229, 38536, 38538, 38539, 38540, 38541, 38542, 38543, 38544, 38545, 38546, 38547, 38548, 38549, 38550, 38551, 38552, 38553, 38554, 38555, 38556, 38557, 38558, 38559, 38560, 38561, 38562, 38563, 38564, 38565, 40039, 40041, 40042, 40043, 40045, 40046, 40047, 40049, 40050, 40051, 40052, 40053 şi 99516 se modifică potrivit anexei nr. 1, ca urmare a reevaluării, în condiţiile legii.2. Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile M.F. nr. 26496, 38220 şi 38225 se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a lucrărilor de modernizare.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 5 ianuarie 2011.Nr. 7.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului,a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluăriişi care se află în administrarea unor unităţi sanitare cu paturi
                             
    1. Ordonator principal de credite13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite2491516Spitalul Clinic CF Timişoara
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    258138.29.06Teren Spital CF TimişoaraS = 4.380 mp, din care 3.890 mp la nr. carte funciară/nr. topografic al parcelei: 16401/17286; 8569/17285 şi 8568/17283-17284Splaiul Tudor Vladimirescu; R.A. Apele Române; Casa de culturăŢara: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 13-1519911.129.266Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    258228.29.06Policlinica Timişoarasuprafaţa ocupată S + P + E = 1.120 mpGara de NordŢara: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Str. Gării nr. 11991543.997Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    258248.29.06Dispensar medical Reşiţaclădire gară - P + E S = 50 mp la etajGara ReşiţaŢara: România, judeţul Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, Str. Gării nr. 1199118.214Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    258258.29.06Teren Dispensar LugojS = 561 mpcantina CFR Garnizoană garăŢara: România, judeţul Timiş, municipiul Lugoj, str. Andrei Mocioni nr. 34199186.587Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    258288.29.06Teren Dispensar medical OraviţaS = 266 mppiaţa agroalimentară bloc locuinţe bloc CFRŢara: România, judeţul Caraş-Severin, Oraviţa, Str. Zona Gării nr. 119913.919Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    258338.29.06Dispensar medical Depou Caransebeşclădire depou P + E amplasare la parter 44 mpgaraŢara: România, judeţul Caraş-Severin, municipiul Caransebeş, str. Şefu Roşu nr. 1199116.028Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    258368.29.06Teren Ambulatoriul de specialitate CF Arad (fost Dispensar policlinic CF Arad)S = 536 mp; nr. carte funciară 14937; nr. cadastral 209/4stradă locuinţe spaţiu verdeŢara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, bd. General Vasile Milea nr. 471991141.954Hotărârea Guvernului nr. 570/ 1991; Ordinul MTCT nr. 1.950/2005în administrare   imobil
    258388.29.06Dispensar medical depou CF Aradamplasare clădire depou S + P + 1 = 60 mpspaţiu verdeŢara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, depou CF Arad199110.200Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    258398.29.06Dispensar medical staţie CF Aradamplasare - clădirea staţiei S + P + 2E, suprafaţă dispensar = 60 mp structură cărămidăCF piaţăŢara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, Piaţa Gării nr. 2-4199132.413Hotărârea Guvernuluinr. 570/1991în administrare   imobil
    258408.29.06Dispensar medical întreprindere Aradamplasare - clădire Liceul Industrial 3 CFR S + P + 2E, suprafaţă dispensar = 84 mpcatedrala ortodoxă bulevardŢara: România, judeţul Arad, municipiul Arad, piaţa Academician Caius Iacob nr. 1199123.476Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    258438.29.06Teren dispensar medical GurahonţS = 557 mplocuinţă districtul 6 CF Gurahonţ Colonia CFRŢara: România, judeţul Arad, comuna Gurahonţ, str. Avram Iancu nr. 419917.424Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    258458.29.06Dispensar medical Curticiclădire S + P = 111 mp structură cărămidăspaţiu verdeŢara: România, judeţul Arad, oraşul Curtici, Str. Gării nr. 2199140.436Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    995168.29.06Gard suprastructura Spital Universitar CF Timişoara40 mlspaţiu verdeŢara: România, judeţul Timiş, municipiul Timişoara, Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 13-1519911.205Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    3. Ordonator terţiar de credite3096175Spitalul General CF Sibiu
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    266678.29.06Clădire spitalS = 1.693 mp, D+P+2 cărămidă, şarpantă lemnN, S, E, V - clădire particularăŢara: România, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Constantin Noica nr. 2019551.165.000Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    266688.29.06Clădire administrativ + laboratorS = 532 mp, D+P+1, betonN, S, E, V - clădire particularăŢara: România, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Constantin Noica nr. 201959398.000Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    266708.29.06Clădire policlinică + anexeS = 963 mp, S+P+E, cărămidă, şarpantă lemnN, S, E, V - clădire particularăŢara: România, judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, str. Constantin Noica nr. 171956622.000Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    266728.29.06Clădire dispensar FăgăraşS = 174 mp, P, cărămidă, şarpantă lemnN - clădire particularăŢara: România, judeţul Braşov, municipiul Făgăraş, str. Negoiu nr. 114196150.000Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S - cale ferată
    E - clădire sector SCB
    V - Gara Făgăraş
    3. Ordonator terţiar de credite3127328Spitalul General CF Galaţi
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    267548.29.06Clădire administrativă GalaţiS = 117,01 mp, P+1N - locuinţeŢara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 51939192.116Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80în administrare   imobil
    S - locuinţe
    E - punct transformare
    V - clădire Administraţia Pieţei
    267568.29.06Clădire secţie chirurgie GalaţiS = 1.242,36 mp, PN - locuinţeŢara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 719392.120.030Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80în administrare   imobil
    S - locuinţe
    E - punct transformare
    V - clădire Administraţia Pieţei
    267588.29.06Clădire anexă Galaţi (magazine materiale + arhivă)S = 161 mp, P+1N - locuinţeŢara: România, judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, str. Alexandru Moruzzi nr. 71979226,067Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80în administrare   imobil
    S - locuinţe
    E - punct transformare
    V - clădire Administraţia Pieţei
    267788.29.06Secţia exterioară cu paturi CF BuzăuS = 497,76 mpCFR Regionala GalaţiŢara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, Bd. Republicii nr. 8-121961346Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80în administrare   imobil
    267798.29.06Ambulatoriu de specialitate CF BuzăuS = 695,71 mp, din care 13,7 mp DSPTCFR Regionala GalaţiŢara: România, judeţul Buzău, municipiul Buzău, Bd. Republicii nr. 8-1219822.412.350Ordinul M.T.Tc. nr. 1.044/80în administrare   imobil
    3. Ordonator terţiar de credite4208552Spitalul Clinic CF Oradea
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    343208.29.06Clădire Spital CF Oradeacărămidă, D+P+2, S = 1.092 mpN - Str. RepubliciiŢara: România, judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 56196113.430.100Adeverinţă primărie 204.385/97 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    E - clădiri locuit
    S - S.R.I.
    V - teren sport
    343218.29.06Clădire Policlinica CF OradeaD+P+2, S = 798 mpN - Str. RepubliciiŢara: România, judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 5619831.907.610Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrareînchiriatimobil
    E - clădiri locuit
    S - S.R.I.
    V - teren sport
    343268.29.06Dispensar Staţie CF OradeaS = 250 mp, cărămidă, S+3N - linii CFŢara: România, judeţul Bihor, municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 7919611.224.479Act Regionala CF Cluj 55/78în administrareînchiriatimobil
    S - bloc
    V - atelier CF
    E - dormitor CF
    3. Ordonator terţiar de credite4288349Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    360398.29.06Teren aferent Spitalului CF ClujS = 8.870 mp- stradăŢara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 18194615.063.034C.F. 191 C.F. 1.592 C.F. 952în administrareînchiriatimobil
    - cămin UMF
    - locuinţă particulară
    360438.29.06Teren aferent Policlinicii CF ClujS = 2.200 mp- stradăŢara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 319692.335.024C.F. 31.822în administrare   imobil
    - bloc locuinţe
    - spaţiu verde
    360448.29.06Clădire policlinica CF ClujS = 1.820 mp- stradăŢara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpeni nr. 319694.405.194C.F. 31.822în administrareînchiriatimobil
    - bloc locuinţe
    - spaţiu verde
    360458.29.06Teren aferent Policlinicii CF DejS = 1.362 mp- stradăŢara: România, judeţul Cluj, municipiul Dej, Str. 1 Mai nr. 271902867.356C.F. 1.612în administrareînchiriatimobil
    - spaţiu verde
    - stradă
    360478.29.06Clădire Dispensar Staţie CF ClujS = 76 mp- garăŢara: România, judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. Gării nr. 81970172.935PV Inv 31.12.1970în administrare   imobil
    - mesagerie
    - stradă
    360488.29.06Clădire Dispensar CFR JibouS = 122 mp- cale feratăŢara: România, judeţul Sălaj, oraşul Jibou, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 141973226.480PV Inv 31.12.1973în administrareînchiriatimobil
    - gară
    - casă particulară
    360498.29.06Clădire Dispensar Staţie CF Vişeu de JosS = 80 mp- cale feratăŢara: România, judeţul Maramureş, comuna Vişeu de Jos, Piaţa Gării nr. 4197398.135PV Inv 31.12.1973în administrareînchiriatimobil
    - gară
    - casă particulară
    360508.29.06Clădire Dispensar Staţie CF BistriţaS = 148 mp- bloc locuinţeŢara: România, judeţul Bistriţa- Năsăud, municipiul Bistriţa, Str. Gării nr. 21973325.677PV Inv 31.12.1973în administrareînchiriatimobil
    - stradă
    - gară
    - magazin
    3. Ordonator terţiar de credite4337395Spitalul General CF Drobeta-Turnu Severin
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    372178.29.06TerenS = 2.762,25 mpN - teren viranŢara: România, judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 519131.033.576Act cesiune 7.120/13în administrare   imobil
    S - bd. Carol I
    V - Liceul Auto
    E - Policlinica CF Drobeta-Turnu Severin
    372218.29.06TerenS = 120 mpN - uzina vagoaneŢara: România, judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta- Turnu Severin, incintă depou196811.264PV 7.120/1913 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S - linia ferată
    V - depou
    E - staţie CF
    372228.29.06Dispensar medical la depou CFP, cărămidă, S = 94,5 mpN - uzina vagoaneŢara: România, judeţul Mehedinţi, municipiul Drobeta- Turnu Severin, incintă depou196852.287PV 7.120/1913 Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S - linia ferată
    V - depou
    E - staţie CF
    3. Ordonator terţiar de credite4337395Spitalul General CF Simeria
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    378118.29.06Terenaferent policlinicii, spitalului şi anexelor, S = 3.330 mpN - str. A. IancuŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Avram Iancu nr. 261930467.707Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    E - zona verde
    S - Str. Atelierului
    V - Str. Spitalului
    378128.29.06Clădire spital + policlinicădin cărămidă, acoperită cu ţiglă, S = 1.122,23 mp Policlinica - P+1, S = 501,6 mp Spital - P+3/A, P+1/B, S = 620,63 mpN - str. A. IancuŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Avram Iancu nr. 2619103.647.149Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    E - zonă verde
    S - Str. Atelierului
    V - Str. Spitalului
    378148.29.06Staţie clorinaredin cărămidă cu planşeu de beton, S = 19,7 mN - str. A. IancuŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Avram Iancu nr. 26196624.641Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    E - zonă verde
    S - Str. Atelierului
    V - Str. Spitalului
    378188.09.06Terenaferent clădire administrativă, S = 393 mpN - str. A. IancuŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Avram Iancu nr. 26199155.198Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 476/2008În administrare   imobil
    E - Str. Spitalului
    S - S.C. Flores Tehnofarm - S.R.L.
    V - S.C. Pati-Service - S.R.L.
    378198.29.06Clădire administrativădin cărămidă, S = 231 mpN - str. A. IancuŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Avram Iancu nr. 26197097.412Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009în administrare   imobil
    E - Str. Spitalului
    S - S.C. Flores Tehnofarm - S.R.L.
    V - S.C. Pati-Service - S.R.L.
    378208.29.06Garajdin cărămidă, S = 30,8 mpN - str. A. IancuŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Avram Iancu nr. 26197015.712Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009în administrare   imobil
    E - clădire administrativă
    S - S.C. Flores Tehnofarm - S.R.L.
    V - S.C. Pati-Service - S.R.L.
    378218.29.06Terenaferent Dispensar medical staţie CF Simeria, S = 833 mpN - cale feratăŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, Str. Victoriei nr. 3199166.855Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrare   imobil
    E - Revizia vagoane Simeria
    S - Str. Victoriei
    V - zonă verde
    378228.29.06Clădire Dispensar medical staţia CF Simeriadin cărămidă şi beton cu acoperiş de tablă, S = 149,3 mp, P+1N - cale feratăŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, Str. Victoriei nr. 31964328.962Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    E - Revizia vagoane Simeria
    S - Str. Victoriei
    V - zonă verde
    378238.29.06Terenaferent clădire fizioterapie şi rezervor CLU, S = 248,04 mpN, S, E, V - complex blocuriŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Avram Iancu198924.884Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrare   imobil
    378248.29.06Clădire fizioterapiedin cărămidă şi beton cu acoperiş de tablă, S = 219,24 mp, P+3N, S, E, V - complex blocuriŢara: România, judeţul Hunedoara, oraşul Simeria, str. Avram Iancu1989401.693Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009în administrare   imobil
    378258.29.06Terenaferent Dispensar medical CF Deva, S = 286,35 mpN - Tofan GrupŢara: România, judeţul Hunedoara, municipiul Deva, str. Gheorghe Bariţiu nr. 9198545.967Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009în administrare   imobil
    E, S - casă particulară
    V - str. Bariţiu
    378268.29.06Clădire Dispensar medical CF Devadin cărămidă cu acoperiş de ţiglă, S = 276,77 mpN - Tofan GrupŢara: România, judeţul Hunedoara, municipiul Deva, str. Gheorghe Bariţiu nr. 9198585.612Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009în administrare   imobil
    E, S - casă particulară
    V - str. Bariţiu
    378288.29.06Clădire Dispensar medical în staţia CF Petroşanidin cărămidă şi beton armat, S = 111,02 mp, P+1S - Str. GăriiŢara: România, judeţul Hunedoara, municipiul Petroşani, Str. Gării1966308.547Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 874/2009în administrare   imobil
    N - cale ferată
    E - district Petroşani
    V - staţia CF Petroşani
    3. Ordonator terţiar de credite4443280Spitalul General CF Braşov
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    382218.29.06Clădire corp II + administrativSpitalul CF Braşov, S = 390 mp, clădire: P+1, administrativ: P, cărămidă, betonlocuinţe, UMŢara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 60195040.116Decizie 490/1967 Decret 490/1955în administrare   imobil
    382228.29.06ClădirePoliclinica CF Braşov, S = 485 mp, P+4, beton, cărămidălocuinţe, UMŢara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 6019761.897.226PV 76în administrareînchiriatimobil
    382238.29.06Clădireatelier reparaţii, S = 50 mp, beton, cărămidă, Plocuinţe, UMŢara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 6019909.192PV 90în administrare   imobil
    382278.29.06Clădire Dispensar medical CF Sfântu GheorgheS = 240 mp, P+1, cărămidă + beton- locuinţeŢara: România, judeţul Covasna, municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 4196785.195Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    - Gara Sfântu Gheorghe
    - moară
    382298.29.06Dispensar medical CF Deda Clădire medicină generală + stomatologieS = 173 mp, P, cărămidă + beton- locuinţeŢara: România, judeţul Mureş, comuna Deda, Str. Gării nr. 1196578.508Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    - Gara CF Deda
    3. Ordonator terţiar de credite3096175Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucureşti
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    385368.29.06TerenS = 35.884 mpN - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 6319405.976Nr. carte funciară 33334 a OCPI sectorul 1, Bucureşti, nr. cadastral 13528, încheiere intabulare nr. 2.483/ 2003 conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 874/2009în administrare   imobil
    E - Bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385388.29.06Pavilion ASc = 1.246,7966 mp, Sd = 6.198,57 mp, S+P+3, terasă b.a., cărămidă (C2+C4+C6+C37)N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 6319402.198.074Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385398.29.06Pavilion Bpavilion B + post TRAFO + Grup Electrogen Sc = 1.261,1007 mp, Sd = 4.820,60 mp S+P+2, terasă b.a., cărămidă (C1+C36+C35+ C5+C3)N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 6319401.099.037Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385408.29.06Pavilion DSc = 1.173,4282 mp, Sd = 5.211,56 mp, S+P+2, terasă b.a., cărămidă (C3+C7)N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 6319731.099.037Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385418.29.06Pavilion Cadministrativ - S+P+1 farmacie spital - P laborator analize medicale - 1 ambulatoriu de specialitate CF2 - 2 Sc = 1.095,19651 mp, Sd = 4.442,06 mp, astereală, tablă, cărămidă (C34+C8)N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 631940389.242Ordinul nr. 349/1953în administrareînchiriatimobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385428.29.06Pavilion Ecabină portar, Sc = 29,6471 mp, astereală, ţiglă - C30N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 6319536.869Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385438.29.06Pavilion Fdepozit, Sc = 284,1630 mp, terasă b.a. - C11N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 63195314.425Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385448.29.06Pavilion Gcentrală termică + incinerator, Sc = 189,5477 mp, Sd = 205,88 mp, terasă b.a, cărămidă - C12+C13N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 631953160.276Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385458.29.06Pavilion Hmorgă+magazie, Sc = 179,4593 mp, terasă b.a., cărămidă C16+C15+C14N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 6319533.434Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385468.29.06Pavilion Isubsol beton, S = 235 mp, beton, cărămidăN - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 63195310.761Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385478.29.06Pavilion Krezervor apă potabilă, 2 X 50 mc, b.a. S = 141,0427 mp C21N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 631953228.966Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385488.29.06Pavilion Lgaraj auto + magazie Sc = 263,9384 mp, cărămidă +lemn, astereală, azbociment C22+C24+C23+C33N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 63195391.586Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385498.29.06Pavilion Matelier tâmplărie, Sc = 91,6609 mp, cărămidă, astereală, azbociment C20N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 63195334.345Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385508.29.06Pavilion Olaborator anatomie patologie pentru studenţi, Sc = 97,4581mp, cărămidă, astereală azbociment C25N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 63195334.345Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385518.29.06Pavilion Pstaţie salvare, Sc = 194,1388 mp, cărămidă, astereală, azbociment şopron autosanitare metalic C28+C29N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 63195334.345Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385528.29.06Pavilion Rstaţie salvare, Sc = 196,3671 mp, cărămidă, astereală, azbociment şopron autosanitare metalic C26 + C27N - Bd. ExpoziţieiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 63195334.345Ordinul nr. 349/1953în administrare   imobil
    E - bd. Mărăşti
    V - Institutul IPSCAIA
    S - Institutul Agronomic
    385538.29.06Pavilion AAmbulatorul de specialitate CF Griviţa, P+2, S = 2.335 mp, cărămidăN - Atelierele GriviţaŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, bd. Mărăşti nr. 63199982.782Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrareînchiriatimobil
    E - Calea Griviţei
    V - Atelierele Griviţa
    S - IUG Bucureşti
    385548.29.06Pavilion 8Dispensar medical Compania Industrială Griviţa - S.A., P+3, S = 607,38 mpN - CCCFŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1; str. Clăbucet nr. 681992278.139Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S, E - str. Maior Av. Popişteanu
    V - Comp. RENT
    385558.29.06Pavilion ADispensar medical Urziceni, P, S = 65,46 mp cărămidă, ţiglăN - oraşul UrziceniŢara: România, judeţul Ialomiţa, municipiul Urziceni, Staţia CF199128.850Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S, E, V - teren CF
    385568.29.06Pavilion 26Dispensar medicină generală, P, S = 132 mp, cărămidăN, S, E, V - teren CFŢara: România, municipiul Bucureşti, depou triaj195954.952Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    385578.29.06Dispensar medicină generalăDepou CFR Bucureşti Călători, S = 125 mp, cărămidă, b.a.N, S, E, V - teren CFŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Caransebeş nr. 2195156.097Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    385588.29.06Dispensar medicină generalăstaţia Bucureşti Triaj, S = 93,67 mp, P+1+M, cărămidăN, S, E, V - loc. prop.Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, Str. Piculinei nr. 15195122.897Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    385598.29.06Dispensar medicină generalăstaţia CF Chitila, S = 107 mp, parter, cărămidăN, S, E, V - teren CFŢara: România, municipiul Bucureşti, Linia CF Bucureşti- Constanţa195154.952Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    385608.29.06Dispensar medicină generalăstaţia CF Titu, S = 182 mp, parter, cărămidăN - teren CFŢara: România, judeţul Dâmboviţa, oraşul Titu, staţia CF193682.428Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    E - locuinţe particulare
    V - linie CF
    S - Str. Gării
    385618.29.06Dispensar medicină generalăstaţia CF Videle, S = 73 mp, parter, cărămidăN, E, V - teren CFŢara: România, judeţul Teleorman, oraşul Videle, staţia CF193635.719Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S - Str. Gării
    385628.29.06Cabinet medicină generală + stomatologieP+2, cărămidăN - teren CFŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 6, Intrarea Giuleşti nr. 16199622.690Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S, E, V - locuinţă privată
    385638.29.06Dispensar medical TRANSCOMP, cărămidă, S = 138,5 mpN - str. Gen. Gheorghe ManuŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Gen. Gheorghe Manu nr. 31199463.195Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S, E, V - locuinţă privată
    385648.29.06Punct medicalpeluză Stadionul Rapid, S = 125 mpN - calea GiuleştiŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 6, Stadion Rapid19994.432Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S, E, V - teren CF
    385658.29.06Pavilion ADispensar medical Giurgiu, P, S = 168 mp, cărămidă, ţiglăN - gara GiurgiuŢara: România, judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, staţia CF195964.110Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrare   imobil
    S, E, V - teren CF
    3. Ordonator terţiar de credite4443280Spitalul Clinic CF Iaşi
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    400398.29.06Terenparcela P1, S = 7.922,42 mpN - str. G. IbrăileanuŢara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Garabet Ibrăileanu nr. 11960333.220.07Decizii 423/1960, 200/1971, 130/1978, 257/1991; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrareînchiriatimobil
    E - bd. Copou
    S - Biserica Cuvioasa Paraschiva, locuinţe Păcurari
    V - cvartal locuinţe Păcurari
    400418.29.06TerenS = 2.230,10 mp, parcela 2N - locuinţe Aleea PedagogicăŢara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Garabet Ibrăileanu nr. 2198387.020Decizia Consiliului judeţean 358/1983; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrareînchiriatimobil
    E - S.C. Nena
    S - str. G. Ibrăileanu
    V - locuinţe Păcurari, Oficiul judeţean al locurilor de muncă
    400428.29.06Spitalul Universitar CF Iaşi - corp DS = 404,52 mpN - locuinţe Aleea PedagogicăŢara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, str. Garabet Ibrăileanu nr. 219831.636.540DCP Iaşi 358/1983în administrare   imobil
    E - S.C. Nena
    S - str. G. Ibrăileanu
    V - locuinţe Păcurari, Oficiul judeţean al locurilor de muncă
    400438.29.06TerenS = 5.354,97 mp, parcela 3N - locuinţe G. MuzicescuŢara: România, judeţul Iaşi, municipiul Iaşi, pasaj Banu nr. 121968224.491Act 4/358/1968; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrare   imobil
    E - str. Banu
    S - locuinţe str. Arcu
    V - Str. 1 Decembrie
    400458.29.06TerenS = 3.200 mp în municipiul SuceavaN - staţie CF BurdujeniŢara: România, judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Nicolae Iorga1978129.315Acord 4.157/78 CPJ Suceava; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrare   imobil
    E - str. N. Iorga
    S - teren SNCFR
    V - linii CF
    400468.29.06Ambulatoriul de specialitate CF Suceava (fostă Policlinică CF Suceava)S = 676 mp, P+2N - staţie CF BurdujeniŢara: România, judeţul Suceava, municipiul Suceava, str. Nicolae Iorga19782.604.700PV 33/794/91în administrareînchiriatimobil
    E - str. N. Iorga
    S - teren SNCFR
    V - linii CF
    400478.29.06TerenS = 468 mp, Câmpulung Moldovenesc, judeţul SuceavaN - DN 17Ţara: România, judeţul Suceava, municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei nr. 17196413.830Aviz 4/64 MTTC; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrare   imobil
    E - str. Câmpulung Est
    V - locuinţe
    400498.29.06Teren, RădăuţiS = 585 mpN - Str. Gării nr. 4AŢara: România, judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, Str. Gării nr. 4A196215.680Aviz MTTC 11/62; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrare   imobil
    E - staţie CF Rădăuţi
    S - linii CF
    V - District nr. 1 staţie CF Rădăuţi
    400508.29.06Dispensar Medical staţia CF Rădăuţi, judeţul SuceavaS = 120 mp, P+1N - Str. Gării nr. 4AŢara: România, judeţul Suceava, municipiul Rădăuţi, Str. Gării nr. 4A1962320.923Aviz MTTC 11/62; Autorizaţie 209/62în administrareînchiriatimobil
    E - staţie CF Rădăuţi
    S - linii CF
    V - District nr. 1 staţie CF Rădăuţi
    400518.29.06Teren Fălticeni, judeţul SuceavaS = 510 mpN - linii CF staţie FălticeniŢara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Matei Millo196213.670PV 706/82; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrare   imobil
    E - staţie Fălticeni
    S - str. Matei Milo
    V - teren staţie CF Fălticeni
    400528.29.06Punct sanitar staţie CF FălticeniS = 110 mp, P+EN - linii CF staţie FălticeniŢara: România, judeţul Suceava, municipiul Fălticeni, str. Matei Millo1962294.180PV 706/82în administrareînchiriatimobil
    E - staţie Fălticeni
    S - str. Matei Milo
    V - teren staţie CF Fălticeni
    400538.29.06Dispensar medical staţie CF Vatra Dornei, judeţul SuceavaS = 30 mpla parter bloc nr. 3 CFRŢara: România, judeţul Suceava, municipiul Vatra Dornei, Str. Schitului nr. 3198932.459Aviz 258/88; Hotărârea Guvernului nr. 476/2008în administrare   imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a cărorvaloare de inventar se modifică drept urmare a punerii în funcţiunea lucrărilor de modernizare şi care se află în administrareaunor unităţi sanitare cu paturi
    3. Ordonator terţiar de credite2844375Spitalul General CF Ploieşti
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    264968.29.06Clădire spital + policlinica C.F. Ploieşti + corp de legăturăclădire spital D+P+4, corp de legătură D+P+5 policlinică - D+P+3N - str. DomnişoriŢara: România, judeţul Prahova, municipiul Ploieşti; str. Domnişori nr. 9319838.403.148Hotărârea Guvernului nr. 570/1991 Hotărârea Guvernului nr. 235/1991în administrareînchiriatimobil
    S - Rafinăria 9 Mai
    E, V - bloc locuinţe, punct termic
    3. Ordonator terţiar de credite4443280Spitalul General CF Braşov
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, instituţii naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat    
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    382208.29.06Clădire corp ISpitalul CF Braşov, S = 450 mp, P+3, cărămidă, betonlocuinţe, UMŢara: România, judeţul Braşov, municipiul Braşov, Bd. 15 Noiembrie nr. 6019501.029.722Contract nr. 20.151/1947în administrare   imobil
    382258.29.06Ambulatoriul de specialitate Târgu MureşS = 946 mp, P+4, cărămidălocuinţeŢara: România, judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş, Griviţa Roşie 31979942.262Hotărârea Guvernului nr. 570/1991în administrareînchiriatimobil
  ----