HOTĂRÂRE nr. 1.295 din 15 decembrie 2010privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 24 ianuarie 2011  Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICValorile de inventar ale imobilelor înregistrate la poziţiile cu nr. MF nr. 34.046, 34.047, 34.048, 34.049, 34.050, 34.051 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:-------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 15 decembrie 2010.Nr. 1.295.  +  Anexa Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
    1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)13633330MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat11212645SOCIETATEA NAŢIONALĂ AEROPORTUL INTERNAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" - CONSTANŢA - S.A.
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasi- ficareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    340468.25._Teren aferent pistei de decolare- aterizareS=307.527,34 m2La N cu TDS al Ministerului Apărării Naţionale, la S cu TDS al Ministerului Apărării Naţionale, la E cu TDS al Ministerului Apărării Naţionale, la V cu TDS al Ministerului Apărării Naţionale şi cu teren al domeniului publicŢara: România; judeţul: Constanţa; satul Mihail Kogălniceanu; str. Tudor Vladimirescu nr. 419725.583.498,37Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 523/1998concesionat   imobil
    340478.25._Pistă de decolare- aterizare, inclusiv bretelele de legătură A, B, C, D, ES=307.527,34 m2 LXL=3.500 m breteaua A: L=226 m breteaua B: L=285 m bretelele C, D, E: L=50 mN, S, E: TDS al Ministerului Apărării Naţionale;Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Mihail Kogălniceanu; str. Tudor Vladimirescu nr. 4197150.449.756,32Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 523/1998concesionat   imobil
    V: TDS al Ministerului Apărării Naţionale şi domeniul public (platforme)
    340488.25._Teren aferent căii de rulareSuprafaţa = 12.148,24 m2La N cu domeniul public, la S cu domeniul public, la E cu TDS al Ministerului Apărării Naţionale, la V cu domeniul publicŢara: România; judeţul: Constanţa; satul Mihail Kogălniceanu; str. Tudor Vladimirescu nr. 41975220.564,71Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 523/1998concesionat   imobil
    340498.25._Cale de rulareSuprafaţa = 12.148,24 m2La N cu domeniul public, la S cu domeniul public, la E cu TDS al Ministerului Apărării Naţionale, la V cu domeniul publicŢara: România; judeţul: Constanţa; satul Mihail Kogălniceanu; str. Tudor Vladimirescu; nr. 419752.459.509,97Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 523/1998concesionat   imobil
    Dimensiuni: L = 315 m, I = 38 m;
    Destinaţia: face legătura dintre bretelele de legătură A şi B pe platforma de avioane medii
    340508.25._Teren aferent platformei de îmbarcare- debarcareSuprafaţa = 119.693,25 m2La N cu TDS al Ministerului Apărării Naţionale şi cu S.N. "AIC", la E cu domeniul public, la V cu S.N. "AIC"Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Mihail Kogălniceanu; str. Tudor Vladimirescu; nr. 419682.173.163,10Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 523/1998concesionat   imobil
    340518.25._Platforma de îmbarcare- debarcare formată din: platforma de avioane medii şi platforma de avioane greleSuprafaţa = 119.693,25 m2;La N cu TDS al Ministerului Apărării Naţionale şi cu S.N. "AIC", la E cu domeniul public, la V cu S.N. "AIC"Ţara: România; judeţul: Constanţa; satul Mihail Kogălniceanu; str. Tudor Vladimirescu; nr. 4196818.830.911,88Legea nr. 219/1998 Hotărârea Guvernului nr. 523/1998concesionat   imobil
    Destinaţie: parcare aeronave de tonaj mediu şi greu, capacitate: 17 locuri
  -------