HOTĂRÂRE nr. 35 din 12 ianuarie 2011privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale, care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în localitatea Olteniţa, str. Dr. Lucian Popescu nr. 2, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 12 ianuarie 2011.Nr. 35.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şiInternelor care trec din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
    *Font 9*
    ┌─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┐│Adresa imobilelor│ Persoana juridică │ │ Numărul de ││ │ ce administrează │ Caracteristicile tehnice │identificare ││ │ imobilele │ ale clădirilor │al imobilelor││ │ │ │ atribuit de ││ │ │ │ M.F.P. │├─────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤│Localitatea │Ministerul │Clădirea 49-026-14 "Adăpost grup │ ││Olteniţa, │Administraţiei │electrogen" │ 36220 ││judeţul Călăraşi,│şi Internelor, │Suprafaţa construită = 17,14 mý │ (parţial) ││str. Dr. Lucian │prin Inspectoratul │Valoarea de inventar = 4.127,40 lei │ ││Popescu nr. 2 │Judeţean al ├─────────────────────────────────────┤ ││CF 3820 │Poliţiei de │Clădirea 49-026-26 "Bordei zarzavat" │ ││ │Frontieră Călăraşi │Suprafaţa construită = 15,68 mý │ ││ │ │Valoarea de inventar = 7.373,50 lei │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┤ ││ │ │Clădirea 49-026-27 "Bordei zarzavat" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 3,51 mý │ ││ │ │Valoarea de inventar = 2.640,90 lei │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┤ ││ │ │Clădirea 49-026-29 "Depozit butoaie" │ ││ │ │Suprafaţa construită = 21,42 mý │ ││ │ │Valoarea de inventar = 1.520,20 lei │ ││ │ ├─────────────────────────────────────┤ ││ │ │Clădirea 49-026-34 "Adăpost biciclete" ││ │ │Suprafaţa construită = 14,54 mý │ ││ │ │Valoarea de inventar = 5.177,40 lei │ │└─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────┘--------