HOTĂRÂRE nr. 358 din 10 iulie 1997privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 21 iulie 1997



    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre.------------- Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonarea SecretariatuluiGeneral al Guvernuluişi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus Oprisp. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Corneliu Eugeniu Gorcea,secretar de stat------------