HOTĂRÂRE nr. 1.393 din 28 decembrie 2010privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I (1) Anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează prin înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române" a bunurilor rezultate din investiţii bugetare în infrastructura de gospodărire a apelor sau identificate ca neînregistrate la inventarele anuale, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Valoarea de inventar a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii şi a constatărilor din procesele-verbale de inventariere anuală. (3) Suprafaţa unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul mediului şi pădurilor,Marin Anton,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 decembrie 2010.Nr. 1.393.  +  Anexa 1 Bunuri rezultate din investiţii bugetareîn infrastructura de gospodărire a apelor sau identificateca neînregistrate la inventarele anuale*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite Ro 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF PV recepţie Valoarea de inventar (lei) HG promovare lucrări
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 8.20. Regularizare pârâu Tăietura la Porumbenii Mari L cons. = 0,315 km, L reprofilare = 0,605 km Nr. MF_teren = 63737 Ţara: România, judeţul Harghita, localitatea Porumbenii Mari, bazinul hidrografic Mureş 2005 PVRTL 8862/27.12.2005 PVRF 12929/3.12.2008 210.365,38 HG 1.052/2005 - poz. 20
  2. 8.20. Regularizare pârâu Szelyke în Odorheiu Secuiesc L recalibrare = 0,800 km, L zid parapet din beton = 0,015 km, H = 1,8 km, L ap. = 0,195 km (pereu), L deponie sistematizată = 0,225 km Nr. MF_teren = 63737 Ţara: România, judeţul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, bazinul hidrografic Mureş 2005 PVTL 8860/27.12.2005 PVRF 12931/3.12.2008 168.841, 07 HG 1.052/2005 - poz. 18
  3. 8.20. Regularizare pârâu Busniac în Odorheiu Secuiesc L reg.= 1 km, L cons.= 0,080 km (gabioane), L risbermă = 15 m Nr. MF_teren = 63737 Ţara: România, judeţul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, bazinul hidrografic Mureş 2005 PVTL 8861/27.12.2005 PVRF 12932/3.12.2008 168.841,07 HG 1.052/2005 - poz. 19
  4. 8.20. Regularizare pârâu Feernic Lupeni - Rugăneşti Lucrări de regularizare pârâu Feernic, localitatea Lupeni - refacere 1 buc. prag de beton, L cons. gabioane = 0,112 km, L cons_saltea_gabioane = 0,036 km, L recalibrare = 1,000 km, localitatea Cobăteşti - L cons. gabioane = 0,065 km, localitatea Rugăneşti - 1 buc. epiu dirijare L = 15 m, L cons. gabioane = 0,084 km, L. ap. mal saltea gabioane = 0,06 km, L recalibrare = 0,03 km, L tăiere de cot = 0,09 km, 2 buc. căderi din beton Nr. MF_teren = 63737 Ţara: România, judeţul Harghita, bazinul hidrografic Mureş 2005 PVTL 8858/27.12.2005 PVTL 11952/28.11.2006 PVRF 12928/3.12.2008 825.818,70 HG 1.052/2005 - poz. 16 HG 373/2006 - poz. 17 HG 791/2006 - poz. 17
  5. 8.20. Regularizare şi îndiguire mal drept râu Mureş la Suseni L dig longitudinal de dirijare = 0,315 km, 4 buc. epiuri din piatră brută L = 0,175 km Nr. MF_teren = 101354 Ţara: România, judeţul Mureş, localitatea Suseni, bazinul hidrografic Mureş 2006 PVTL 12090/4.12.2006 PVRF 13409/12.12.2008 716.100,00 HG 986/2006 - poz. 22 HG 1.443/2006 - poz. 16
  6. 8.20. Regularizare Valea Milova în satul Milova, comuna Conop L amenajare albie = 5 km, L protecţie mal = 2,1 km, căderi 5 buc. Nr. MF_teren = 101366 Ţara: România, judeţul Arad, comuna Conop, satul Milova, bazinul hidrografic Mureş 2006 PVTL 12442/13.12.2006 PVRF 13347/9.12.2008 3.522.723,87 HG 2.222/2004 - poz. 1 OUG 60/2001 Ordin MFP 1.014/2001
  7. 8.20. Regularizare pârâu Govăjdia la Teliucu Superior L reg. = 0,668 km, L reprof. = 0,327 km, L zid de dirijare = 0,178 km, L pereu beton = 0,514 km Nr. MF_teren = 101364 Ţara: România, judeţul Hunedoara, localitatea Teliucu Superior, bazinul hidrografic Mureş 2006 PVTL 11999/29.11.2006 PVRF 13365/11.12.2008 500.000,00 HG 373/2006 - poz. 18 HG 791/2006 - poz. 18
  8. 8.20. Apărare de mal cu epiuri pe râul Mureş în zona Câmpuri- Surduc L cons. = 0,7 km (epiuri anrocament Nr. MF_teren = 101364 Ţara: România, judeţul Hunedoara, localitatea Câmpuri-Surduc, bazinul hidrografic Mureş 2006 PVTL 12478/14.12.2006 PVRF 13364/11.12.2008 2.059.963,94 HG 1.262/2004 - poz. 7 Ordin MFP 1.014/2001
  9. 8.20. Regularizare râu Cerna - amonte Cinciş în zona localităţii Topliţa L reg. = 7,4 km, L ap. mal=3,06 km, prag fund = 19 buc. Nr. MF_teren = 101364 Ţara: România, judeţul Hunedoara, comuna Topliţa, bazinul hidrografic Mureş 2008 PVTL 865/30.01.2007 PVRF 4408/8.05.2009 3.695.547,48 HG 1.262/2004 - poz. 6 OUG 60/2001 Ordin MFP 1.014/2001
  10. 8.20. Regularizare pârâu Laslea şi afluenţi - comuna Laslea L reprofilare albie = 3,65 km, L protecţie mal = 3,483 km, prag de fund = 8 buc. Nr. MF_teren = 101357 Ţara: România, judeţul Sibiu, comuna Laslea, bazinul hidrografic Mureş 2007 PVTL 10285/22.11.2007 3.901.456,79 HG 2.228/2004 - poz. 2 Ordin MFP 1.014/2001
  11. 8.20. Amenajare râu Târnava Mare la confluenţa cu pârâul Curciu L amenajare = 0,55 km, L protecţie mal = 0,47 km Nr. MF_teren = 101357 Ţara: România, judeţul Sibiu, comuna Dârlos, bazinul hidrografic Mureş 2007 PVTL 10284/22.11.2007 2.822.686,93 HG 2.228/2004 - poz. 4 HG 902/2007 - poz. B23 OUG 60/2001 Ordin MFP 1.014/2001
  12. 8.20. Regularizarea văii Căpâlna la Dumbrăveni L amenajare = 2,1 km, L consolidare mal = 1,3 km, 2 buc. baraje corecţie torenţi Nr. MF_teren = 101357 Ţara: România, judeţul Sibiu, oraşul Dumbrăveni, bazinul hidrografic Mureş 2008 PVTL 2114/5.03.2008 2.360.328,59 HG 2.228/2004 - poz. 3 OUG 60/2001 Ordin MFP 1.014/2001
  13. 8.20. Regularizare vale Bârzava în comuna Bârzava L reg.= 5,375 km, L ap. de mal = 3,7 km Nr. MF_teren = 101366 Ţara: România, judeţul Arad, comuna Bârzava, bazinul hidrografic Mureş 2007 PVTL 11195/20.12.2007 PVRF 10.291/ 17.12.2009 6.452.429,72 HG 2.222/2004 - poz. 3 HG 902/2007 - poz. 21 OUG 60/2001 Ordin MFP 1.014/2001
  14. 8.20. Regularizare vale Somoniţa în comuna Birchiş L amenajare albie = 5,185 km L protecţie mal = 1,141 km Nr. MF_teren = 101366 Ţara: România, judeţul Arad, comuna Birchiş, bazinul hidrografic Mureş 2007 PVTL 10129/20.11.2007 3.087.634,85 HG 2.222/2004 - poz. 2 HG 902/2007 - poz. 24 HG 411/2005 OUG 60/2001 Ordin MFP 1.014/2001
  15. 8.20. Regularizare râu Dobra - comuna Dobra L reg. = 4,4 km, L ap. mal=3,262 km Nr. MF_teren = 101364 Ţara: România, judeţul Hunedoara, comuna Dobra, bazinul hidrografic Mureş 2007 PVTL 11105/19.12.2007 3.969.102,79 HG 374/2002 - anexa 1 HG 902/2007 - poz. 17 HG 411/2005 Ordin MFP 1.014/2001
  16. 8.20. Regularizare râu Sibişel în localităţile Sânpetru, Săcel, Bărăştii Haţegului L reg. = 9,62 km, L ap. mal = 4,635 km Nr. MF_teren = 101364 Ţara: România, judeţul Hunedoara, comuna Sântămăria-Orlea, bazinul hidrografic Mureş 2008 PVTL 2984/1.04.2008 6.065.386,74 HG 443/2004 - poz. 6 HG 411/2005 Ordin MFP 1.014/2001
  17. 8.20. Consolidare mal stâng râu Mureş la Stâna de Mureş L cons. = 1,1 km Nr. MF = 101362 Ţara: România, judeţul Alba, localitatea Stâna de Mureş, bazinul hidrografic Mureş 2007 PVTL 11102/18.12.2007 1.626.145,83 HG 902/2007 - poz. 15
  18. 8.20. Amenajare râu Sebeş aval Petreşti L ap. mal = 2,114 km, 1 buc. prag deversor Nr. MF_teren = 101362 Ţara: România, judeţul Alba, localităţile Oarda, Sebeş, bazinul hidrografic Mureş 2009 PVTL 6085/13.12.2004 PVTL 2007/27.02.2009 5.994.482,29 HG 534/1996 - poz. 27
  19. 8.20. Regularizare şi apărare mal pe Valea Luncanilor la Boşorod L reg. = 1,425 km, L ap. mal=2,4 km Nr. MF = 101364 Ţara: România, judeţul Hunedoara, comuna Boşorod, bazinul hidrografic Mureş 2009 PVTL 1812/24.02.2009 3.636.784,98 HG 1.262/2004 - poz. 3
  20. 8.20. Zid de sprijin pârâu Corund la Corund L cons. = 1,179 km(zid de sprijin), 18 buc. praguri Nr. MF_teren = 63737 Ţara: România, judeţul Harghita, comuna Corund, bazinul hidrografic Mureş 1969 PV inventariere nr. 12605/ 25.11.2008 38.670,08 Inventariere anuală
  21. 8.20. Pereu de piatră la Odorhei L cons. = 1,1 km (pereu) Nr. MF_teren = 63737 Ţara: România, judeţul Harghita, municipiul Odorheiu Secuiesc, bazinul hidrografic Mureş 1969 PV inventariere nr. 12605/ 25.11.2008 127.878,18 Inventariere anuală
  22. 8.20.01 Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Repede- Oradea Crişul Repede; lungime regularizare = 14,4 km Nr. MF_teren = 63751 Ţara: România, judeţul Bihor, municipiul Oradea, DA Crişuri 2002 PVRTL 6758/10.12.2002 7529/13.12.2001 2.698.446,59 HG 1.038/2000 - poz. 6 OG 97/2000 Ordin MAPPM 1.855/2000 - anexa 4
  23. 8.20.01 Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Repede Oradea Crişul Repede; lungime consolidare = 6,63 km; lungime zid parapet = 0,232 km; 3 buc subtraversări Nr. MF_teren = 63751 Ţara: România, judeţul Bihor, municipiul Oradea; DA Crişuri 2002 PVRTL 6758/10.12.2002 7529/13.12.2001 9.266.512,08 HG 1.038/2000 - poz. 6; OG 97/2000; Ordin MAPPM 1.855/2000 - anexa 5
  24. 8.20.01 Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, sectorul Vaşcău-Beiuş, judeţul Bihor Lungime regularizare albie = 15 km; Crişul Negru Nr. MF_teren = 63751 Ţara: România, judeţul Bihor, localităţile Rieni-Ştei-Lunca; DA Crişuri 2003 PVRTL 7517/13.12.2001; 8085/19.12.2003 5.018.723,91 HG 1.038/2000 - poz. 5; OG 97/2000; Ordin MAPPM 1.855/2000 - anexa 5
  25. 8.20.01 Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, sectorul Vaşcău-Beiuş, judeţul Bihor Parapet din beton Crişul Negru, L = 0,820 km Nr. MF_teren = 63751 Ţara: România, judeţul Bihor, oraşul Vaşcău; DA Crişuri 2003 PVRTL 8085/19.12.2003 721.147,27 HG 1.038/2000 - poz 5; OG 97/2000; Ordin MAPPM 1.855/2000 - anexa 5
  26. 8.20.01 Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, sectorul Vaşcău-Beiuş, judeţul Bihor Consolidare de mal Crişul Negru, L = 8,577 km Nr. MF_teren = 63751 Ţara: România, judeţul Bihor, oraşele Beiuş- Vaşcău; DA Crişuri 2003 PVRTL 7517/13.12.2001; 8085/19.12.2003 9.027.684,95 HG 1.038/2000 - poz. 5; OG 97/2000; Ordin MAPPM 1.855/2000 - anexa 5
  27. 8.20.01 Amenajare Valea Groşeni Valea Groşeni 11 praguri de fund; lungime zid sprijin = 463 m Nr. MF_teren = 63751 Ţara: România, judeţul Bihor, oraşele Beiuş- Vaşcău; DA Crişuri 2004 PVRTL 8021/11.11.2004 2.829.809,70 HG 757/2002 - poziţia 4; Ordin MAPPM 113/2004 - anexa 2
  28. 8.20. Regularizare pârâul Iazul Topilelor în zona localităţii Iezureni, judeţul Gorj - calibrare albie L = 2,005 km - zid de sprijin din piatră brută L = 0,745 km Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România, judeţul Gorj, localitatea Iezureni, bazinul hidrografic Jiu 2008 PVRF 18364/12.12.2008 PVRF 18369/12.12.2008 1.519.682,54 HG 1.443/2006 - poz. 25
  29. 8.19. Recalibrare pârâul Govodarva în zona localităţii Căzăneşti, judeţul Mehedinţi - recalibrare albie L = 1,2 km Nr. Mf_teren = 101372 Ţara: România, judeţul Mehedinţi, localitatea Căzăneşti, bazinul hidrografic Jiu 2008 PVRF 18372/12.12.2008 227.937,07 HG 373/2006 - poz. 27 HG 791/2006 - poz. 27
  30. 8.20. Regularizare râul Jiul de Est în zona localităţii Petrila, judeţul Hunedoara - consolidări de mal L = 2,2 km, recalibrare albie L = 1,3 km, consolidare mal cu gabioane L = 0,112 km, zid sprijin din beton L = 0,065 km, praguri de fund 2 buc. L = 0,038 km, 4 căderi în trepte succesive, pod 1 buc. Nr. MF_teren = 63738 Ţara: România, judeţul Hunedoara, localitatea Petrila, bazinul hidrografic Jiu 2007 PVTL 3424/28.03.2007 PVTL 6036/23.05.2007 PVTL 16251/14.12.2007 PVRF 11547/4.09.2009 PVRF 11548/4.09.2009 4.087.596,76 HG 443/2004 - poz. 16
  31. 8.20. Reabilitare şi amenajare pârâul Răscoala, judeţul Hunedoara - amenajare albie L = 2,237 km - consolidări mal L = 2,587 km Nr. MF_teren = 63738 Ţara: România, judeţul Hunedoara, bazinul hidrografic Jiu 2007 PVTL 16252/14.12.2007 3.817.896,16 HG 1.262/2004 - poz. 12
  32. 8.20. Regularizare pârâu Iaz în zona localităţii Slobozia, judeţul Gorj - apărări de mal L = 1,675 km - amenajare albie L = 5,945 km Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România, judeţul Gorj, localitatea Slobozia, bazinul hidrografic Jiu 2007 PVTL 16221/13.12.2007 5.134.577,76 HG 1.262/2004 - poz. 31
  33. 8.20. Reabilitare şi amenajare pârâu Băniţa în zona localităţii Băniţa, judeţul Hunedoara - amenajare albie L = 6,5 km - consolidări mal L = 9,273 km Nr. MF_teren = 63738 Ţara: România, judeţul Hunedoara, localitatea Băniţa, bazinul hidrografic Jiu 2008 PVTL 18360/12.12.2008 9.106.310,71 HG 1.262/2004 - poz. 11
  34. 8.20. Regularizare râu Rasova în zona localităţii Băleşti, judeţul Gorj - apărări de mal L = 2,050 km - consolidări de mal L = 4,505 km Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România, judeţul Gorj, localitatea Băleşti, bazinul hidrografic Jiu 2008 PVTL 18366/12.12.2008 6.303.445,84 HG 1.262/2004 - poz. 30
  35. 8.20. Reabilitare şi amenajare râu Şuşiţa la Ursaţi, judeţul Gorj - regularizare albie L = 3 km - consolidare de mal L = 1,64 km - recalibrare albie L = 1,743 km - praguri de fund = 5 buc. Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România, judeţul Gorj, localitatea Ursaţi, bazinul hidrografic Jiu 2008 PVTL 18367/12.12.2008 4.459.132,03 HG 1.262/2004 - poz. 33
  36. 8.20. Reabilitare pârâu Galbenu la Baia de Fier, judeţul Gorj - consolidări de mal L = 3,790 km - recalibrare albie L = 8,460 km - praguri de fund = 22 buc. - subtraversări = 6 buc. Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România, judeţul Gorj, localitatea Baia de Fier, bazinul hidrografic Jiu 2008 PVTL 18362/12.12.2008 4.673.453,96 Ordin MMDD 49/2006 - anexa 6
  37. 8.20. Regularizare pârâu Jilţ în zona localităţii Bolboşi, judeţul Gorj - amenajare albie L = 2,032 km - consolidare mal L = 0,305 km Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România, judeţul Gorj, localitatea Bolboşi, bazinul hidrografic Jiu 2006 PVTL 15398/8.12.2006 PVRF 5230/24.04.2009 505.284,44 HG 373/2006 - poz. 28 HG 791/2006 - poz. 28
  38. 8.20. Regularizare râu Gilort în zonă localităţii Novaci, judeţul Gorj - reprofilare albie L = 8 km - zid de sprijin L = 4,342 km - praguri = 11 buc. - căderi = 2 buc. Nr. MF_teren = 101372 Ţara: România, judeţul Gorj, localitatea Novaci, bazinul hidrografic Jiu 2008 PVTL 18361/12.12.2008 11.126.807,34 HG 1.038/2000 - poz. 7
  39. 8.21. Teren intravilan zona vile - localitatea Uricani Teren intravilan, drept proprietate statul român, S = 3.265 mý; valoare teren = 48.900 lei Ţara: România, judeţul Hunedoara, localitatea Uricani,str. Câmpu lui Neag, F.N., bazinul hidrografic Jiu 2009 Încheiere CF nr. 1.679/ 12.02.2009; CF nr. 142N Uricani; nr. cad. 513; nr. topo 17,19, 20,21,23,25,27- 1/2/2 48.900,00 Rezolvarea situaţiei juridice a terenului
  40. 8.21. Canton şi teren Vânju Mare Teren şi constr. intravilan, drept proprietate statul român, S = 1.383 mý; C1 sediu administrativ P+1, Sc = 106,27 mý; C2 anexa WC Sc = 1,95 mý; valoare teren = 23.600 lei Ţara: România, judeţul Mehedinţi, localitatea Vânju Mare, Str. Liliacului nr.16, bazinul hidrografic Jiu 1982 Încheiere CF nr. 2.438/ 6.07.2007; CF nr. 733/N Vânju Mare; nr. cad. 838 259.738,00 Rezolvarea situaţiei juridice a terenului şi a construcţiilor
  41. 8.21. Teren şi construcţii baza de întreţinere şi reparaţii Drobeta-Turnu Severin S.G.A Mehedinţi Teren şi construcţii intravilan, drept proprietate statul român; teren intravilan, S = 8.637 mý; C1 - magazie Sc = 144,8 mý; C2 - casa poarta Sc = 9,59 mý; C3 - atelier Sc = 402,60 mý; C4 - magazie+casa pompelor Sc = 45,62 mý C5 - magazie depozit Sc = 12,82 mp; C6 - magazie Sc=16,81 mý; C7 - cabina tablou electric Sc= 4,20 mý; C8 - depozit materiale Sc = 200,50 mý; C9 - magazie Sc = 151,32 mý; C10-WC Sc = 7,17 mý, valoare teren = 815.300 lei Ţara: România, judeţul Mehedinţi, oraşul Drobeta-Turnu Severin, Str. Banoviţei nr. 13 A, bazinul hidrografic Jiu 2009 Încheiere CF nr. 6.006/ 10.05.2007; CF nr. 13/N Drobeta-Turnu Severin; nr. cad. 6197 880.361,00 Rezolvarea situaţiei juridice a terenului şi a construcţiilor
  42. 8.21. Teren aferent Canton hidrotehnic Baia de Aramă Teren intravilan, drept proprietate statul român; S = 1.537 mý; valoare teren = 19.700 lei Ţara: România, judeţul Mehedinţi, oraşul Baia de Aramă, str. Constantin Brâncoveanu nr. 8, bazinul hidrografic Jiu 2008 Încheiere CF nr. 15285/25.08.2008 CF nr. 557N Baia de Aramă; nr. cad. 707 19.700,00 Rezolvarea situaţiei juridice a terenului
  43. 8.21. Teren aferent Canton Iscroni - sistem hidrotehnic Livezeni (Petroşani) Teren intravilan drept proprietate statul român; S = 4.079 mý; valoare teren = 57.900 lei Ţara: România; judeţul Hunedoara, oraşul Aninoasa, localitatea Iscroni, bazinul hidrografic Jiu 2008 CF nr. 60.153 Aninoasa; nr. cad. 10; Sentinţa civilă nr. 4.620/2000 - judeţul Petroşani 57.900,00 Rezolvarea situaţiei juridice a terenului
  44. 8.21. Teren şi construcţii sistem hidrotehnic Rovinari Teren extravilan, S = 57.198 mý; C1 - magazie Sc = 79,01 mý; C2 - bucătărie Sc = 38,73 mý; C3 - sală şedinţe Sc = 68,02 mý; C4 - sediu SH SC = 121,42 mý; C5 - magazie Sc = 15,21 mý; C6 - magazie Sc = 74,75 mý; valoare teren = 859.100 lei Ţara: România, judeţul Gorj; oraşul Rovinari; Gorj; bazinul hidrografic Jiu 1967 Încheiere CF nr. 4.747/26.02.2007 CF nr. 2.384 Rovinari; nr. cad. 1018 1.166.314,00 Rezolvarea situaţiei juridice a terenului şi a construcţiilor
   +  Anexa 2 Bunuri aparţinând domeniului public alstatului, la care se modifică valoarea de inventar şicaracteristicile ca urmare a efectuăriiunor lucrări de investiţii şi a constatărilordin procesele-verbale de inventariere anuală*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite Ro 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt Nr. MF Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF PV recepţie Valoarea de inventar actualizată (lei) HG promovare investiţie
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. 64173 8.18.02 Acumulare nepermanentă Vânători Vtot = 25 mil. mc, vol aten. = 25 mil. mc, baraj din beton armat, lungime coron = 30 m, lat. coron = 10 m, pe pârâul Târnava Mare, H = 24 m, L. dig contur = 11,65 km Ţara: România; judeţul: Mureş; comuna Vânători 1984 PVTL 9a/28.11.2006 PVRF 13348/9.12.2008 42.614.005,70 HG 373/2006 - poz.14 HG 791/2006 - poz.14
  2. 104508 8.19 Îndiguire şi regularizare Saros Ldig = 1,95 km, H = 1,5 m Lreg = 1,7 km Lcons = 1,2 km Ţara: România; judeţul Mureş; municipiul Târnăveni 1962 PVTL 12001/04.12.2006 PVRF 13410/12.12.2008 956.680,08 HG 986/2006 - poz. 23 HG 1.443/2006 - poz.17
  3. 104510 8.19 Îndiguire şi regularizare Târnava Mică Ldig = 22,835 km, H = 2 m Lreg = 26,6 km Lcons = 14,8 km Ţara: România; judeţul Mureş; municipiul Târnăveni 1971 PVTL 11/29.11.2006 PVRF 13348/9.12.2008 12.430.269,50 HG 373/2006 - poz.14 HG 791/2006 - poz.14
  4. 104515 8.19 Îndiguire şi regularizare râul Comlod Ldig = 73,85 km, H = 1,5 m Lreg = 48,8 km Lcons = 0,6 km Ţara: România; judeţul Mureş; comuna Crăieşti 1976 PVTL 5770/24.11.2004 PVRF 5670/27.06.2007 10.449.512,13 Ordinul MAPM nr. 821/2001 - anexa 1
  5. 104518 8.19 Îndiguire şi regularizare pârâul Luţ Ldig = 16,0 km, h = 2 m Lreg = 8,9 km Lcons = 1,6 km Ţara: România; judeţul Mureş; comuna Voivodeni 1976 PVTL 8a/27.11.2006 PVRF 13348/9.12.2008 972.022,75 HG 373/2006 - poz.14 HG 791/2006 - poz.14
  6. 104530 8.19 Îndiguire şi regularizare râul Mureş Ldig = 15,35 km, h = 2,25 m, Lreg = 11 km Lcons = 10,2 km Ţara: România; judeţul Mureş; municipiul Reghin 1979 PVTL 8/27.11.2006 PVRF 13348/9.12.2008 8.690.569,35 HG 373/2006 - poz.14 HG 791/2006 - poz.14
  7. 104537 8.19 Îndiguire şi regularizare Târnava Mare Ldig = 16,7 km, h = 2 m Lreg = 30,7 km Lcons = 13 km Ţara: România; judeţul Mureş; municipiul Sighişoara 1984 PVTL 9/28.11.2006 PVRF 13348/9.12.2008 18.760.044,70 HG 373/2006 - poz.14 HG 791/2006 - poz.14
  8. 64353 8.19 Îndiguire şi regularizare Târnava Mare Ldig = 13,767 km h = 3,5 m Lreg = 6 km Ţara: România; judeţul Sibiu; municipiul Mediaş 1977 PVTL 10a/28.11.2006 PVRF 13348/9.12.2008 3.387.258,75 HG 373/2006 - poz.14 HG 791/2006 - poz.144
  9. 104552 8.19 Îndiguire şi regularizare râul Târnava Mare la Copşa Mică Ldig = 7,96 km, h = 2,5 m Lreg = 8,7 km Lcons = 8,7 km Ţara: România; judeţul Sibiu; oraşul Copşa 1977 PVTL 10b/28.11.2006 PVRF 13348/9.12.2008 5.536.562,03 HG 373/2006 - poz.14 HG 791/2006 - poz.14
  10. 104554 8.19 Îndiguire şi regularizare râul Târnava Mare Ldig = 8,541 km h = 2,25 m Lreg = 16,2 km Lcons = 7,2 km Ţara: România; judeţul Sibiu; oraşul Dumbrăveni 1977 PVTL 10/28.11.2006 PVRF 13348/9.12.2008 2.361.119,12 HG 373/2006 - poz.14 HG 791/2006 - poz.14
  11. 104606 8.19 Îndiguire şi regularizare Târnava Mare la Blaj-Tiur mal stâng Ldig = 6,991 km, h = 3 m Lreg = 2,4 km Lcons = 0,75 km Ţara: România; judeţul Alba; localitatea Tiur 1981 PVTL 11953/28.11.2006 PVRF 12936/4.12.2008 828.601,13 HG 373/2006 - poz.15 HG 791/2006 - poz.15
  12. 104670 8.19 Amenajare râul Arieş la Lunca Arieşului L = 2 km, H = 2 m Lcons = 1,35 km Ţara: România; judeţul Alba; satul Lunca Arieşului 1997 PVTL 11998/29.11.2006 PVRF 13093/8.12.2008 1.425.848,17 HG 373/2006 - poz.16 HG 791/2006 - poz.16
  13. 104699 8.19 Regularizări râul Mureş Păuliş- Sâmbăteni L = 9,85 km, H = 2,6 m Ţara: România; judeţul Arad; comuna Păuliş 1978 PVTL 12392/12.12.2006 PVRF 13349/9.12.2008 1.977.971,00 HG 986/2006 - poz. 27 HG 1.443/2006 - poz. 20
  14. 64622 8.20 Regularizări DA Mureş Lungime curs de apă regularizat = 55,49 km Ţara: România; judeţul Harghita 1998 PVTL 8859/27.12.2005 PVRF 12930/3.12.2008, PVTL 12265/7.12.2006, PVRF 13093/8.12.2008 9.175.665,40 HG 1.052/2005 - poz. 17 HG 986/2006 - poz. 25
  15. 64628 8.20 Regularizări DA Mureş Lungime curs de apă regularizat = 142,91 km Ţara: România; judeţul Hunedoara 1998 PVTL 12477/14.12.2006 PVRF 2404/13.03.2009 24.743.402,75 HG 1.262/2004 - poz. 4
  16. 64518 8.20.02 Regularizări bazin hidrografic Mureş Regularizare şi îndiguire canal Veţca (Cinta-Niraj) înd = 44,8 km, H înd = 1 m Lreg = 22 km, Lap =13,5 km Ţara: România; judeţul Mureş; satul Cinta 1998 PVTL 7/27.11.2006, PVRF 13348/9.12.2008 3.640.919,48 HG 373/2006 - poz. 14 HG 791/2006 - poz. 14
  17. 64172 8.18.03 Acumulare Ighiş Suprafaţa (coron) = 103 ha suprafaţa (nnr) = 93 ha Vtot = 11,27 mil. mc vol aten. = 1,12 mil. mc baraj din materiale locale lungimea coron = 475 m lat. coron = 6 m, pe pârâul Ighiş Ţara: România; judeţul Sibiu; municipiul Mediaş 1978 PVTL 10128/20.11.2007 40.492.328,49 Ordinul MAPM nr. 1.189/2003 - anexa 3
  18. 64351 8.19 Îndiguire şi regularizare râul Niraj Ldig = 55 km, h = 1,5 m Lreg = 52 km, Lcons = 7,9 km Ţara: România; judeţul Mureş; oraşul Ungheni 1962 PVTL 2980/31.03.2008 38.487.664,84 Decret Consiliul de Stat nr. 258/1988
  19. 104536 8.19 Îndiguire şi regularizare râul Mureş Ldig = 33,450 km, h = 2,5 m Lreg = 22,4 km Lcons = 25,1 km Ţara: România; judeţul Mureş; municipiul Târgu Mureş 1982 PVTL 2983/1.04.2008 44.019.103,48 Ordinul MAPM nr. 821/2001 - anexa 1
  20. 104681 8.19 Îndiguire râul Mureş L = 2,8 km, H = 2 m Ţara: România; judeţul Hunedoara; comuna Brănişca 2000 PVTL 11104/19.12.2007 3.305.870,80 HG 1.262/2004 - poz. 5 HG 902/2007 - poz. 20
  21. 149924 8.19 Amenajare râul Cerna Îndiguire şi regularizare râul Cerna la Hunedoara Lînd = 1,94 km Lreg = 8,48 km Ţara: România; judeţul Hunedoara; municipiul Hunedoara 2003 PVTL 5004/2.06.2008 20.277.657,20 HG 1038/2000 - poz. 11
  22. 64626 8.20 Regularizări DA Mureş Lungime curs de apă regularizat = 186,81 km Ţara: România; judeţul Alba 1998 PVTL 12132/5.12.2006 PVRF 12937/4.12.2008 PVRTL 12131/5.12.2008 PVRF 12938/4.12.2008 PVRTL 1813/24.02.2009 22.743.713,13 HG 986/2006 - poz. 24
  23. 145295 8.19 Îndiguire râul Mureş la Iernut (D2) Ldig = 1,355 km Hmed = 3 m Ţara: România; judeţul Mureş; oraşul Iernut 2002 PVTL 5745/23.11.2004 PVRF 5633/26.06.2007 PVTL 4950/28.05.2008 PVTL 4950/1/ 28.05.2008 8.658.481,78 HG 534/1996 - poz. 22 HG 902/2007 - poz. B16
  24. 149910 8.18.03 Extindere staţie de tratare Văleni Suplimentare debit Văleni-Movila Vulpii Ţara: România; judeţul Prahova; oraşul Vălenii de Munte 2003 PVRTL 1882/9.12.2008 4.696.113,79 Decret 28/1990
  25. 145290 8.20 Lucrare de apărare Consolidare mal Jiul de Vest zona pârâul Ţiganilor Lcons = 1,100 m Lamen = 1,250 m Ţara: România; judeţul Hunedoara 2001 PVTL 6038/23.05.2007 PVRF 11546/4.09.2009 4.817.537,51 HG 375/2000 - poz. 4
  26. 104764 8.19 Dig Jiu mal drept Coţofenii din Dos-Mihaiţa L = 10,1 km, h = 2,2 m Ţara: România; judeţul Dolj; satul Coţofenii din Dos 1978 PVTL 16533/12.11.2008 2.998.498,42 Ordin MMDD 1.200/ 23.12.2002 anexa 11.
  27. 64362 8.19 Apărare mal şi îndiguire Jiu L = 1,2 km, h = 3 m Ţara: România; judeţul Gorj;comuna Drăguţeşti 1998 PVTL 15399/8.12.2006 PVTL 6331/9.06.2006 PVTL 15962/18.12.2006 PVTL 15963/18.12.2006 PVTL 15391/8.12.2006 PVRF 5227/24.04.2009 PVRF 5228/24.04.2009 PVRF 5229/24.04.2009 PVRF 5226/24.04.2009 2.993.744,05 HG 1.262/2004 - poz. 29 HG 1.224/2005 HG 986/2006 - poz. 33 HG 1.443/2006 - poz. 24 HG 373/2006 - poz. 29 HG 791/2006 - poz. 29
   +  Anexa 3 BUNURI IMOBILEaparţinând domeniului public al statului a cărorsuprafaţă se modifică în urma efectuării lucrărilor de cadastru*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Pădurilor
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţionala Apele Române
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare- dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. crt Nr. MF Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar actualizată (lei) Baza legală
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. 64187 8.18.03 Acumulare şi baraj Cornu Teren extravilan S = 653.800 mý volum atenuare = 0,58 mil. mc volum total = 2,61 mil mc Ţara: România; judeţul Dolj; localitatea Orodel; satul Cornu; DA Jiu 1960 394.561 Încheiere CF nr. 25733/2007; CF nr. 105, nr. cad. 91; localitatea Orodel
  2. 64480 8.18.03 Priza de apă Buta şi canton de exploatare Teren aferent priză S = 7,242 mý; debit captat 0,4 mc/s aducţiune = 6,7 km în acumularea Valea de Peşti Ţara: România; judeţul Hunedoara; localitatea Câmpu lui Neag; UAT Uricani; DA Jiu 1998 3.069.241 Încheiere CF nr. 1597/2009; CF nr. 967; localitatea Câmpu lui Neag, nr. cad. 208; 209
  3. 64189 8.18.03 Acumulare Valea de Peşti, accesorii şi împrejmuire baraj Teren aferent UAT Uricani S = 169.201 mý ; Teren aferent UAT Câmpu lui Neag S = 93.125 mý ; volum atenuare = 0,8 mil. mc, volum total = 5,3 mil. mc Ţara: România; judeţul Hunedoara; localitatea Uricani şi localitatea Câmpu lui Neag; DA Jiu 1970 6.904.236 Încheiere CF nr. 4888/2005; nr. cad. 229 - Uricani; 230 - Câmpu lui Neag
  4. 64317 8.18.03 Priză cu barare Rovinari Teren - curţi - construcţii, ape şi bălţi şi păşuni S = 138.902 mý, volum pentru atenuare viituri = 0,8 mil. mc Ţara: România; judeţul Gorj; oraşul Rovinari; DA Jiu 1998 5.546.165 Încheiere CF nr. 220026/2006; nr. cad. 1017; CF 2136 - Rovinari
  5. 64154 8.18.02 Baraj 25 Medgidia Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 107 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S (NNR) = 3 ha, volum apărare = 0,033 mil. mc; S teren = 1.607 mý; C1_S constr. = 1.081 mý Ţara: România; judeţul: Constanţa; localitatea Medgidia; DADL 1998 16.077 Încheiere CF nr. 18854/2009; CF nr. 15549, nr. cad.12027; UAT Medgidia
  6. 64155 8.18.02 Baraj 26 Medgidia Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Medgidia, lungime = 123 m, lăţime = 3 m, înălţime = 5 m, S (NNR) = 2 ha, volum apărare = 0,021 mil. mc; S teren = 1.937 mý; C1_S constr. = 1.492mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Medgidia; DADL 1998 18.348 Încheiere CF nr. 18857/2009; CF nr. 15551, nr. cad.12026; UAT Medgidia
  7. 64161 8.18.02 Baraj 33 Ştefan cel Mare Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Valea Cişmelei, lungime = 133 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S (NNR) = 4 ha, volum apărare = 0,099 mil. mc; S teren = 13.173 mý; C1_S constr. = 3.293 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Saligny; DADL 1998 52.345 Încheiere CF nr. 18848/2009; CF nr. 11044, nr. cad.10340; UAT Saligny
  8. 64137 8.18.02 Baraj Nisipari 1 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Nisipari, lungime = 536 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S (NNR) = 21 ha, volum apărare = 0,553 mil. mc; S teren = 29.183 mý; C1_S constr. = 11.445 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Castelu; DADL 1998 175.417 Încheiere CF nr. 18047/2009; CF nr. 10989, nr. cad.10470; UAT Castelu
  9. 64146 8.18.02 Baraj Siminoc 13 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Siminoc, lungime = 450 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S (NNR) = 19 ha, volum apărare = 0,387 mil. mc, S teren = 22.407 mý; C1_ S constr. = 10.401 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Murfatlar (fost Basarabi); DADL 1998 128.851 Încheiere CF nr. 55450/2009; CF nr. 12078, nr. cad.10968; UAT Murfatlar
  10. 64140 8.18.02 Baraj Oituz 4 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Valea Adâncă, lungime = 450 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S (NNR) = 20 ha volum apărare = 0,71 mil. mc; S teren = 20.558 mý; C1_S constr. = 5.762 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Ovidiu; DADL 1998 158.339 Încheiere CF nr. 55448/2009; CF nr. 15399, nr. cad.12851; UAT Ovidiu
  11. 64142 8.18.02 Baraj Cocoşi 5 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Cocoş, lungime = 690 m, lăţime = 3 m, înălţime = 11 m, S (NNR) = 17 ha, volum apărare = 0,418 mil. mc; S teren = 41.805 mý; C1_S constr. = 29.232 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Poarta Albă; DADL 1998 1.780.102 Încheiere CF nr. 18052/2009; CF nr. 11402, nr. cad.10600; UAT Poarta Albă
  12. 64144 8.18.02 Baraj Galeşi 7 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Nazarcea, lungime = 671 m, lăţime = 4 m,înălţime = 9 m, S (NNR) = 15 ha, volum apărare = 0,475 mil. mc; S teren = 37.239 mý; C1_S constr. = 21.546 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Poarta Albă; DADL 1998 495.364 Încheiere CF nr. 18044/2009; CF nr. 11400, nr. cad.10601; UAT Poarta Albă
  13. 64145 8.18.02 Baraj Nisipari 3 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Nisipari, lungime = 503 m, lăţime = 3 m,înălţime = 5 m, S (NNR) = 28 ha, volum apărare = 0,444 mil. mc; S teren = 24.000 mý; C1_S constr. = 12.884 m Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Mihail Kogălniceanu; DADL 1998 280.119 Încheiere CF nr. 52043/2009; CF nr. 12955, nr. cad.11499; UAT M. Kogălniceanu
  14. 64136 8.18.02 Baraj Cuza Vodă 12 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Agi Cabul, lungime = 150 m, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m, S (NNR) = 12 ha, volum apărare = 1,082 mil. mc; S teren = 49.287 mý; C1_S constr. = 25.652 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Castelu; DADL 1998 1.005.645 Încheiere CF nr. 18056/2009; CF nr. 10922, nr. cad.10443; UAT Castelu
  15. 64138 8.18.02 Baraj Nisipari 2 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Nisipari, lungime = 724 m, lăţime = 3 m, înălţime = 8 m, S (NNR) = 34 ha, volum apărare = 1,179 mil. mc; S teren = 38.652 mý; C1_S constr. = 18.247 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Castelu; DADL 1998 461.441 Încheiere CF nr. 18045/2009; CF nr. 10926, nr. cad.10442; UAT Castelu
  16. 64135 8.18.02 Baraj Cuza Vodă 11 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Agi Cabul, lungime = 235 m, lăţime = 3 m, înălţime = 11 m, S (NNR) = 10 ha, volum apărare = 1,78 mil. mc; S teren = 26.999 mý; C1_S constr. = 11.677 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Cuza Vodă; DADL 1998 1.355.114 Încheiere CF nr. 18058/2009; CF nr. 10717, nr. cad.10357; UAT Cuza Vodă
  17. 64143 8.18.02 Baraj Poarta Albă 6 Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Cocoş, lungime = 268 m, lăţime = 3 m, înălţime = 10 m, S (NNR) = 6 ha, volum apărare = 0,135 mil. mc; S teren = 33.168 mý; Sc 1 baraj = 11.735 mý; Sc 2 baraj = 1.387 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Poarta Albă; DADL 1998 2.586.269 Încheiere CF nr. 18050/2009; CF nr. 11404, nr. cad.10603; UAT Poarta Albă
  18. 64167 8.18.02 Baraj 4 Cocoş Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Cocoş, lungime = 549 m, lăţime = 3 m, înălţime = 9 m, S (NNR) = 28 ha, volum apărare = 0,852 mil. mc; S teren = 10.068 mý; C1_S constr. = 7.461 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Valu lui Traian; DADL 1998 233.176 Încheiere CF nr. 52045/2009; CF nr. 17381, nr. cad. 16194; UAT Valu lui Traian
  19. 64165 8.18.02 Baraj Mihail Kogălniceanu Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Agi Cabul, lungime = 350 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S (NNR) = 7 ha, volum apărare = 2,06 mil. mc; S teren = 19.533 mý; S constr. = 5.555 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Mihail Kogălniceanu; DADL 1998 404.272 Încheiere CF nr. 52035/2009; CF nr. 12957, nr. cad.11501; UAT Mihail Kogălniceanu
  20. 64168 8.18.02 Baraj 2 Mihail Kogălniceanu Bazin hidrografic Litoral, curs de apă Valea Adânca, lungime = 450 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m, S (NNR) = 10 ha volum apărare = 0,71 mil. mc; S teren = 26.700 mý; C1_S constr. = 8.882 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Mihail Kogălniceanu; DADL 1998 554.044 Încheiere CF nr. 52040/2009; CF nr. 12981, nr. cad.11500; UAT Mihail Kogălniceanu
  21. 65070 8.21. Canton sistem Dunăre - Ciocârlia Bazin hidrografic Litoral - curs de apă - Serplea, Construcţii C1 - canton, anexe_C2 şi C3, C1_ S constr. = 106 mý; S totală = 3.041 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Murfatlar (fost Basarabi); DADL 1998 7.865 Încheiere CF nr. 66783/2006; CF nr. 10674, nr. cad.1771; UAT Basarabi
  22. 65073 8.21. Canton nr. 5 Nisipari Bazin hidrografic Litoral - curs apă - Nisipari, C1_S constr. = 89.6 mý; S totală = 13.042 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Castelu; DADL 1998 4.557 Încheiere CF nr. 14085/2006; CF nr. 10068, nr. cad. 716-3/S; UAT Castelu
  23. 65074 8.21. Canton nr. 11 Valea Dacilor Bazin hidrografic Litoral - curs apă - CDMN, C1_S constr. = 68 mý; S totală = 2.344 mý, Anexe -C2+C3+C4 Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Medgidia; DADL 1998 8.436 Încheiere CF nr. 14084/2006; CF nr. 10566, nr. cad. 2747-2/S; UAT Medgidia
  24. 65076 8.21. Canton nr. 14 Ştefan cel Mare Bazin hidrografic Litoral curs apă - CDMN, S constr. = 77.97 mý; S totală = 2.482 mý Ţara: România; judeţul Constanţa; localitatea Saligny; DADL 1998 10.770 Încheiere CF nr. 14083/2006; CF nr. 10028, nr. cad. 966-1/S; UAT Medgidia
  25. 65371 8.21. Canton Jurilovca Bazin hidrografic Litoral, clădire tip P, Sc1 = 78 mý; Sc2 = 36 mý; Sc3 = 5 mý; St = 2.950 mý Ţara: România; judeţul Tulcea; localitatea Jurilovca; DADL 1998 31.650 Încheiere CF nr. 2507/2009; CF nr. 976/N, nr. cad. 1155; UAT Jurilovca
  -------------