HOTĂRÂRE nr. 1.190 din 24 noiembrie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional - Muzeul Naţional Peleş pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării şi modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 18 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil situat în judeţul Prahova, oraşul Sinaia, Str. Peleşului nr. 2, aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional - Muzeul Naţional Peleş, identificat potrivit anexei nr. 1. (2) Trecerea în domeniul privat a părţii din imobilul prevăzut la alin. (1) se face pentru scoaterea din funcţiune în vederea valorificării, în condiţiile legii. (3) Datele de identificare a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la numărul MF 26333 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 2Descrierea tehnică a bunului imobil înscris în domeniul public al statului la poziţia nr. MF 27187 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 noiembrie 2010.Nr. 1.190.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa unei părţi din bunul imobil înregistrat la numărulMF 26333, care trece din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia
  *Font 9*
   
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
  2. Ordonator terţiar de credite 2842935 Muzeul Naţional Peleş
  Cod de clasificare nr. M. F. Denumirea Descrierea tehnică Adresa
  8.28._ 26333 (parţial) Grup sanitar Grup sanitar: clădire din cărămidă cu terasă acoperită cu hidroizolaţie din carton şi bitum, 8 cabine, încălzire centrală, apă curentă şi gaze România - judeţul Prahova, oraşul Sinaia, Str. Peleşului nr. 2
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil aparţinând domeniuluipublic al statului, înregistrat la numărul MF 26333
  *Font 9*
   
  1. Ordonator principal de credite 4192812 Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
  2. Ordonator terţiar de credite 2842935 Muzeul Naţional Peleş
  Cod de clasificare nr. M. F. Denumirea Descrierea tehnică Adresa
  8.28._ 26333 (parţial) Casă pază şi Casă bilete Casă pază şi Casă bilete: Clădire din cărămidă acoperită cu ţiglă, cu lemnărie aparentă Suprafaţa terenului 28 mp România - judeţul Prahova, oraşul Sinaia, Str. Peleşului nr. 2
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea DirecţieiJudeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Călăraşia cărui descriere tehnică se modifică
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa
  1. 27187 8.29.06 Sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Călăraşi Corp principal şi anexă: Sc = 490 mp Suprafaţa terenului aferent = 849 mp Municipiul Călăraşi, Str. 13 Decembrie nr. 9, judeţul Călăraşi
  ----