HOTĂRÂRE nr. 6 din 5 ianuarie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 13 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Structurile care funcţionează în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt prevăzute în anexa nr. 3^1."2. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Anexele 1-3, 3^1, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.4. La anexa nr. 2, punctul III, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Casele agronomului".5. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 5 ianuarie 2011.Nr. 6.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării RuraleNumărul maxim de posturi = 670,exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului*Font 9*                                     ┌────────┐┌──────────────┐ ┌───────────────────┤MINISTRU├────────┬─────────┐│ Corpul de │ │ └───┬────┘ ┌───┴────┐ ││ control al ├─┤ ┌────────┐ │ │Cabinet │ │ ┌─────────────────┐│ministrului* │ │ │Secretar├─┤ │ministru│ │ │Direcţia generală│└──────────────┘ │ │General │ │ └────────┘ │ │ afaceri europene│                 │ └─┬──────┘ │ ├────┤şi relaţii inter-│                 │ │ │ │ │ naţionale**** │                 │ ┌─────┴──┐ │ │ └─────────────────┘                 │ │Secretar│ │ │                 │ │General │ │ │                 │ │Adjunct │ │ │ ┌────────────────┐┌──────────────┐ │ └────────┘ │ │ │ Serviciul de ││ Serviciul de ├─┤ ┌──────────┼──────────────┐ └────┤presă şi relaţii││ audit │ │ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐ │ publice │└──────────────┘ │ │Secretar│ │ │Secretar│ └────────────────┘┌──────────────┐ │ │ de │ │ │ de ││Autoritatea │ │ │ Stat │ │ │ Stat ││competentă │ │ └───┬────┘ │ └───┬────┘│pentru acredi-│ │ │ │ ││tarea agenţii-│ │ ┌───┴────┐ │ ┌───┴────┐│lor de plăţi ├─┘ │Cabinet │ │ │Cabinet ││şi a Organis- │ │Secretar│ │ │Secretar││mului │ │ de │ │ │ de ││Coordonator** │ │ Stat │ │ │ Stat │└──────────────┘ └────────┘ │ └────────┘                                         │         ┌─────────────┬──────┬───┬──────┼────────┬─────────────┬──────────────────┐ ┌───────┴────┐┌───────┴────┐ │ │ │┌───────┴──┐┌─────────┴───────┐┌─────────┴───────┐ │ Direcţia ││Direcţia │ │ │ ││Direcţia ││Direcţia Generală││Direcţia generală│ │ Generală ││Generală │ │ │ ││Generală ││Dezvoltare Rurală││ pescuit - │ │ politici în││politici în │ │ │ ││buget- ││Autoritate de ││ Autoritatea de │ │ sectorul ││zootehnie şi│ │ │ ││finanţe şi││ management ││ management │ │vegetal**** ││industria │ │ │ ││fonduri ││pentru PNDR**** ││ pentru POP**** │ └────────────┘│alimentară │ │ │ ││europene │└─────────────────┘└─────────────────┘               │ **** │ │ │ ││ **** │               └────────────┘ │ │ │└──────────┘                              │ │ │                 ┌────────────┘ │ │      ┌──────────┴───┐ ┌────────┴────┐ │ ┌────────────────┐      │ Direcţia de │ │ Agenţia │ │ │ Direcţia │      │ inspecţii │ │ Naţională │ │ │ Management │      │agroalimentare│ │Fitosanitară*│ ├──┤ Resurse Umane │      └──────────────┘ └─────────────┘ │ └────────────────┘                                         │                 ┌────────────────────┐ │                 │ Unitatea pentru ├──┤ ┌──────────────────┐                 │Politici Publice*** │ ├──┤ │                 └────────────────────┘ │ │Direcţia juridică │                 ┌────────────────────┐ │ └──────────────────┘                 │ Compartimentul │ │                 │ probleme ├──┤ ┌──────────────────┐                 │ speciale*** │ │ │Centrul operativ │                 └────────────────────┘ └──┤pentru situaţii de│                                            │ urgenţă*** │                                            └──────────────────┘    NOTĂ    *) se organizează la nivel de direcţie    **) se organizează la nivel de serviciu    ***) se organizează la nivel de compartiment    ****) se organizează pe direcţii, servicii, birouri, prin ordin al          ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.  +  Anexa 2 (Anexa nr. 3^1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)STRUCTURILEcare funcţionează în coordonareaMinisterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti-------------