HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 23 decembrie 2010privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.------------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.344.  +  Anexa Bunurile proprietate publică a statului la care se modifică valoarea deinventar ca urmare a reevaluării şi a lucrărilor de reabilitare
           
    Număr de inventar MinisterulDenumirea bunuluiAdministratorul bunuluiValoare RON
    565Grajd cabalineMinisterul Mediului şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor  -ROMSILVA-354.640
    566Grajd cabaline322.899
    570Grajd cabaline8.270
    571Grajd cabaline10.490
    573Herghelia Beclean Grajd cabaline28.829
    574Grajd cabaline63.977
    575Grajd cabaline62.264
    576Grajd cabaline62.446
    608Grajd cabaline34.933
    609Grajd cabaline10.667
    610Grajd cabaline7.124
    611Grajd cabaline19.941
    612Manej+grajd acoperit30.340
    621Grajd cabaline GĂINA I43.682
    622Grajd cabaline CAMIONCA105.803
    624Grajd cabaline GĂINA II50.135
    651Grajd cabaline30.000
    652Grajd cabaline8.000
    653Grajd cabaline12.000
    656Hipodrom500
    657Herghelia Sâmbăta de Jos-Teren agricol şi neagricol10.000
    658Grajd cabaline239.363
    659Grajd cabaline254.910
    660Grajd cabaline251.098
    662Grajd cabaline117.177
    663Grajd cabaline117.269
    664Grajd cabaline117.441
    670Herghelia Tuluceşti-Terenuri agricole şi neagricole1.528.685
    1367DRUM FORESTIER GIRBOVA8.500
    1368DRUM FORESTIER KISPOD6.400
    1369DRUM FORESTIER HOSU4.200
    1370DRUM FORESTIER VL NEAGULUI21.200
    1371DRUM FORESTIER SALTANU19.200
    1372DRUM FORESTIER POIANA DRĂGOI1.628.120
    1373DRUM FORESTIER VL ALBA15.975
    1374DRUM TRIMPOIELE11.335
    1375DRUM VL GROHASULUI3.616
    1376DRUM ROŞIOARA4.097
    1377DRUM VL SLATINII10.572
    1378DRUM VL RUZII5.362
    1379DRUM VL RINCLII1.083
    1380DRUM VL MORILOR RUNCU7.068
    1381DRUM ZLATNEI4.021
    1382DRUM VL NAIBII34.076
    1383DRUM VL BIRNII10.543
    1384DRUM VL FENEŞULUI VL LARGĂ11.437
    1385DRUM FENES GROZA12.780
    1386DRUM PĂRĂGINOASA2.837
    1388DRUM PR. POPII563
    1389DRUM PR. VILCELELOR2.242
    1390DRUM VL DIMBĂULUI2.139
    1391DRUM FENESASA3.089
    1392DRUM VL AMPOITII BIBART4.177
    1393DRUM VL MĂGURII4.805
    1394DRUM VL MUNTELUI1.394
    1395DRUM VL TELNEI14.697
    1396DRUM BRAICU FRASIN19.951
    1397DRUM VL OUĂLOR11.691
    1398DRUM VL MICĂ3.260
    1399DRUM VL VĂILOR11.189
    1400DRUM IGHIEL STRIGLIU10.289
    1401REZERVA CATEG. II420.103
    1402CT VL BUDILOR148.117
    1403DRUM FORESTIER BUCERDEA238.614
    1404DF DEALUL BERBECULUI300.410
    1405DRUMURI FORESTIERE116860
    1406CT POSAGA1389564
    1407PERIMETRU TORENŢI TOMNATIC14.218
    1408PERIMETRU TORENŢI BISTRA9.714
    1410BARAJE PERIM. BISTRA40.749
    1411BARAJE PERIM. BISTRA56.030
    1412BARAJE PERIM. TOMNATIC13.284
    1413BARAJE PERIM. PR. MUŞETOAIE13.660
    1414BARAJE PERIM. BISTRA2.047
    1415CANAL TORENŢI PR. SALCULUI33.368
    1416PRAGURI TRAVERSE BISTRA11.068
    1417PRAGURI TRAVERSE BISTRA600
    1421GALIOANE10.853
    1424DRUMURI FORESTIERE12.745
    1425DF PR. CUTULUI54701
    1426VL CRICĂULUI52365
    1427DF VL MLACII104083
    1428DF VL SCORABĂII7415
    1429DF PR. LUI COMAN20134
    1430DF INTREGALDE NECRILEŞTI61619
    1431DF SFIRCEA16485
    1432DF GEOAGIULUI24.200
    1433BARAJE26263
    1434PRAGURI112
    1435GABIOANE8737
    1436CANALE6359
    1437PODEŢE584
    1438TRAVERSE257
    1439LUCRĂRI TRANŞEE DIN ZID14017
    1440DRUMURI FORESTIERE863588
    1460DF VINEREA ARCHIS66651
    1461DF DREJMAN57.165
    1462DF V GRUSERII4.197
    1463DF V SAŞULUI48667
    1464DF PR. MĂRULUI157.084
    1465DF VL. RACHITII24407
    1466DF DONEA-CHICIURA105.379
    1467DF BOCŞITURA32.718
    1468DF MOLIVIS42530
    1470DF CANCIU MIRAJ76.403
    1471DF PR. CĂLDĂRII16.014
    1472DF NEGOVANU156.811
    1473DF R MARE SURIANU4306451
    1474DF PRESACA47.526
    1475DF BOSOROGU106.569
    1476DF GROPŞOARA131186
    1477DF UNTULUI20698
    1479DF PR. PRIHODIŞTE31958
    1480DF PR. BORDULUI34267
    1481DF PRISLOP1013381
    1482DF FRASINU-LUPŞA52126
    1483DF NEGRASA215.402
    1484DF NEGRASA75.746
    1485DF SCIRNA MICĂ61650
    1486DF RÎUL MIC5527553
    1487CORECŢIE TORENŢILOR3.788
    1488CORECŢIE TORENŢI3.671
    1489CORECŢIE TORENŢI1.685
    1490DF LAZEŞTI5.719
    1491DF MĂGURI21.124
    1492DF IARBA REA27.685
    1493DRUM FORESTIER BAJITA3.548
    1494DRUM FORESTIER BUCINIŞ49.581
    1495DRUM FORESTIER GALBENA102.230
    1496DRUM FORESTIER VIRCIOROG6.997
    1497DRUM FORESTIER COBLES25.760
    1498DRUM FORESTIER VL GOJII10.492
    1499DRUM FORESTIER PONORAS1.465
    1500DRUM FORESTIER PR. TRITULUI3.981
    1501DRUM FORESTIER CERBULUI2.325
    1502DRUM FORESTIER CRISTEASA7.088
    1503DRUM FORESTIER GIRDA SEACĂ68.180
    1504DRUM FORESTIER SOHODOAIE1.812
    1505DRUM FORESTIER VULTURUL2.894
    1506DRUM FORESTIER BRUSTUR21.342
    1507DRUM FORESTIER HUNCI21.129
    1508DRUM FORESTIER ORDINCUSA65.857
    1509DRUM FORESTIER PR GHEŢARI2.641
    1510DRUM FORESTIER GIRBOVA354
    1511DRUM FORESTIER14027
    1514DRUM FORESTIER BUCURICI1.693
    1515DRUM FORESTIER POGONICEA1.693
    1517DRUM FORESTIER MUNCEL4.655
    1520BARAJE DOBRA564
    1521BARAJE DOBRA III6.771
    1522BARAJE DOBRA9.169
    1523BARAJE DOBRA141
    1524BARAJE SUGAG17.351
    1525BARAJE SUGAG10.862
    1526BARAJE DUSI9.028
    1527BARAJE DOBRA6.066
    1528BARAJE DOBRA11.144
    1529CANAL PERIM. DOBRA846
    1530CANAL PERIM. DOBRA423
    1531CANAL PERIM. DOBRA2.821
    1532CANAL PERIM. DOBRA1.270
    1533PRAGURI PERIM. DOBRA1.552
    1534PRAGURI PERIM. DOBRA6.912
    1535PRAGURI DOBRA85
    1537GABLIOANE DOBRA1.128
    1538GABLIOANE DOBRA1.128
    1539PODEŢE DOBRA423
    1540PODEŢE DOBRA846
    1541TRAVERSE CU GĂRDULEŢE423
    1543DF DUSILA2.962
    1545DRUMURI FORESTIERE681747
    1546DRUMURI FORESTIERE VL. BEIULUI126672
    1558DRUM FORESTIER VL. MARE927376
    1562DRUM FORESTIER 6.9 KM61641
    1563DRUM FORESTIER 2.6 KM63064
    1564DRUM FORESTIER 2.9 KM19232
    1565DRUM FORESTIER 7 KM1050592
    1566DRUM FORESTIER 1.2 KM1326
    1567DRUM FORESTIER 5.9 KM8335
    1568DRUM FORESTIER 1.6 KM38793
    1569DRUM FORESTIER 3.2 KM25201
    1570DRUM FORESTIER 4.7 KM246489
    1571DRUM FORESTIER 1 KM50225
    1572DRUM FORESTIER 9.6 KM260656
    1573DRUM FORESTIER 6.5 KM101851
    1583DF VL PREOTULUI5.616
    1584DRUM FORESTIER PEŞTIS197.280
    1585DRUM FORESTIER DOBIRLEŞTI48.057
    1587DRUM FORESTIER GROSI29.669
    1598DRUM FORESTIER HOTĂRELUL37.778
    1599DRUM FORESTIER PÂRÂUL CU SOVAR77.362
    1610DRUM FORESTIER ZABRANI51.221
    1611DRUM FORESTIER TAMAS-IOSIA71.424
    1612DRUM FORESTIER SALIŞTEANCA116.919
    1613DRUM FORESTIER ADEA94.445
    1614DRUM FORESTIER SOMOS135.945
    1616DRUM FORESTIER VOCSNIT247.839
    1617DRUM FORESTIER BUCIUMET282.217
    1618DRUM FORESTIER SELIŞTE276.211
    1619DRUM FORESTIER ZĂRNEŞTI173.856
    1620DRUM FORESTIER FĂGEŢEL 1+2163.767
    1621DRUM FORESTIER STOGORI521.540
    1622DRUM FORESTIER SCOCURI134.505
    1624DRUM FORESTIER VALEA CRUCII347.233
    1626DRUM FORESTIER SOVARNA147.591
    1627DRUM FORESTIER VALEA GRĂDINII185.268
    1632DRUM FORESTIER POVIA BARBUL30.552
    1635DRUM FORESTIER VALEA MARE181.597
    1636DRUM FORESTIER BRĂNEŞTI219.687
    1637DRUM FORESTIER BRĂNEŞTI77.848
    1638DRUM FORESTIER VALEA LANTELOR260.593
    1641DRUM FORESTIER DOSU RĂU35.199
    1642DRUM FORESTIER GLADNA CFR171.610
    1643DRUM FORESTIER GLADNA 197.749
    1644DRUM FORESTIER VALEA SEACĂ128.747
    1645DRUM FORESTIER AMBRUSITA97.312
    1648DRUM FORESTIER SURDUC73.693
    1649DRUM FORESTIER HAUZEŞTI13.320
    1650DRUM FORESTIER VALEA MOAŞEI378.942
    1651DRUM FORESTIER CONTUR LAC126.861
    1654DRUM FORESTIER CĂPREASCA36.718
    1655DRUM FORESTIER CIUNGEASCA217.182
    1657DRUM FORESTIER POPIN65.564
    1658DRUM FORESTIER FRUMUŞENI95.513
    1659DRUM FORESTIER BACOVA-SANTANA354.980
    1660DRUM FORESTIER DRACŞINA390.478
    1661DRUM FORESTIER SARBOVA319.481
    1662DRUM AUTO FORADEA 1251.530
    1663DRUM AUTO FORADEA 2332.019
    1664DRUM AUTO FORADEA 3261.591
    1665DRUM AUTO HAMOS301.836
    1666DRUM AUTO SUMANDA201.219
    1667DRUM AUTO HONOS301.836
    1668DRUM AUTO HODOS301.836
    1669DRUM AUTO BRESTOVĂŢ281.713
    1670DRUM AUTO PLOPI171.040
    1671DRUM AUTO CRALOVAT10.062
    1672DRUM FORESTIER SLATINA95.476
    1674DRUM FORESTIER RACHITEI171.885
    1675DRUM FORESTIER CIMERCEA90.004
    1676DRUM FORESTIER CIMERCIUTA I30.801
    1677DRUM FORESTIER CIMERCIUTA II21.128
    1678DRUM FORESTIER LUGOTULUI 162.051
    1679DRUM FORESTIER LUGOTULUI 250.497
    1680DRUM FORESTIER LUGOTULUI 365.355
    1681DRUM FORESTIER MILEVII672.386
    1682DRUM FORESTIER CĂSOAIA106.447
    1684DRUM FORESTIER HIGHIS38.110
    1686DRUM FORESTIER VALEA NEAMŢULUI71
    1687DRUM FORESTIER BOLINDU30.339
    1688DRUM FORESTIER VALCUTA32.241
    1689DRUM FORESTIER VALEA ALMAŞULUI2.307
    1690DRUM FORESTIER VALEA CREŢULUI41.600
    1691DRUM FORESTIER FATA HOTAR22.800
    1692DRUM FORESTIER RASNITA42.600
    1693DRUM FORESTIER PRUNIŞOR-TEUZ299.905
    1694DRUM FORESTIER VALEA RADULUI17.600
    1695DRUM FORESTIER MUREŞAN 145.600
    1697DRUM FORESTIER GRUIETU MORII26.700
    1698DRUM FORESTIER SAUZAS104.900
    1699DRUM FORESTIER PÂRÂUL-TOMII43.905
    1700DRUM FORESTIER CADARIU30.400
    1701DRUM FORESTIER NEAGRĂ42.910
    1702DRUM FORESTIER VARNIŢA43.530
    1703DRUM FORESTIER VALEA RUJA97.810
    1704DRUM FORESTIER VALEA LUNGĂ31.700
    1705DRUM FORESTIER ŞIPOT65.030
    1707DRUM FORESTIER VALEA VLADULUI19.000
    1708DRUM FORESTIER BÂRLOGELU55.700
    1709DRUM FORESTIER IZOI82.710
    1710DRUM FORESTIER BLIDARIŢA42.250
    1711DRUM FORESTIER ZELEA NEAGRĂ48.300
    1712DRUM FORESTIER GROHOT15.910
    1713DRUM FORESTIER VALEA FÂNULUI42.330
    1714DRUM FORESTIER ZUGAU-CAPTALANU316.010
    1718DRUM FORESTIER PÂRÂUL LUI POP35.600
    1719DRUM FORESTIER PÂRÂUL ZUGAULUI100.150
    1720DRUM FORESTIER GURETE37.370
    1721DRUM FORESTIER PÂRÂUL HAII5.113
    1722DRUM FORESTIER CIUNTEŞTI1.073
    1723DRUM FORESTIER HENTIU52.335
    1724DRUM FORESTIER MARĂUS111.855
    1725DRUM FORESTIER SECACI56.016
    1726DRUM FORESTIER BOTFEI3.835
    1727DRUM FORESTIER RACHISA22.352
    1728DRUM FORESTIER PÂRÂUL MARE44.680
    1729DRUM FORESTIER URVIS105.148
    1730DRUM FORESTIER CLIT111.048
    1731DRUM FORESTIER HASMAS66.157
    1732DRUM FORESTIER ARCHIŞEL66.813
    1733DRUM FORESTIER VALEA ALBULUI1.757
    1734DRUM FORESTIER OSOI56.981
    1735DRUM FORESTIER GROSENI67.711
    1736DRUM FORESTIER BIRZEŞTI28.441
    1737DRUM FORESTIER GALALAU62.697
    1738DRUM FORESTIER PÂRÂUL IENAT24.651
    1739DRUM FORESTIER ARCHIŞEL 263.554
    1740DRUM FORESTIER ARCHIŞEL PR29.868
    1741DRUM FORESTIER BIRZEŞTI 254.814
    1742DRUM FORESTIER BIRZEŞTI PR35.852
    1743DRUM NĂDRĂGEL26.481
    1744DRUM VALEA GRUIULUI21.126
    1745DRUM GOSTA 11.391.595
    1746DRUM GOSTA VECHE183.360
    1747DRUM SĂLAŞELE212.582
    1748DRUM CĂPRIORU22.055
    1749DRUM CÂRLIONTU1.292.023
    1750DRUM CORNET133.221
    1751DRUM IZVODIA138
    1752DRUM BRETOANEA MICĂ55.811
    1753DRUM BRETOANEA MARE81.610
    1754DRUM COSTANIC114.177
    1755DRUM STRÂMBA108.664
    1756DRUM 7 TEI24.883
    1757DRUM ANINOASA55.954
    1758DRUM BULVANU67.435
    1759DRUM SARICA45.415
    1760DRUM VALEA MARE34.072
    1761DRUM SCRADARU31.221
    1762DRUM BABEI269.601
    1763DRUM FOR IERBELOVA59.385
    1764DRUM PÂRÂUL NICOLAE18
    1765DRUM SOANTER13.083
    1766DRUM CRACUTU50.962
    1767DRUM SFINSCA25.311
    1768DRUM CHERSCA44.544
    1769DRUM MANCIULUI21.935
    1770DRUM PÂRÂUL ŢIGANULUI17.927
    1771DRUM VALEA CLADOVEI103.677
    1772DRUM ZDRENTAN18.513
    1773DRUM TIRNAIA21.134
    1774DRUM VALEA CLADOVIŢEI36.697
    1775DRUM USUIOG45.269
    1776DRUM IGRIS13
    1777DRUM VALEA RADNEI34.917
    1778DRUM VALEA SOIMOS97.061
    1779DRUM MONUMENT12.882
    1780DRUM JERNOVITA41.248
    1781DRUM LEULI17.103
    1782DRUM IEZUTA19.315
    1783DRUM MILOVA72.614
    1784DRUM MILOVA PRELUNGIRE94.626
    1785DRUM VALEA ISENII137.048
    1786DRUM COZIAC44.438
    1787DRUM COZIAC PRELUNGIRE30.217
    1788DRUM MILOVITA55.455
    1789DRUM ODVOS80.738
    1790DRUM NEAMŢULUI176.501
    1791DRUM NEAMŢULUI 2105.543
    1792DRUM COASTA20.730
    1793DRUM STIRVINOSA6.200
    1794DRUM DUMBRĂVIŢA50.750
    1795DRUM CROCNA 131.700
    1796DRUM OBCINA CROCNA52.330
    1813DRUM IACOBINI19.270
    1824DRUM FERIGILOR27.160
    1825DRUM MUSTEŞTI81.300
    1826DRUM RADEŞTI 167.520
    1828DRUM COLIBI38.810
    1829DRUM VALEA BARLII-GRUIETE 171.100
    1832DRUM VALEA MAXIMI101.100
    1834DRUM VALEA REA 242.320
    1837DRUM HUREZ 3144.020
    1842DRUM PAIUŞENI 36.400
    1850DRUM GUBU22.550
    1851DRUM ONCULUI7.010
    1852DRUM COSTEI38.671
    1853DRUM PÂRÂUL TAULUI6.919
    1855DRUM SIRVINOARA10.114
    1857DRUM VALEA CASELOR13.118
    1858DRUM VALEA IEPII17.006
    1859DRUM VALEA TEIUŞULUI13.915
    1860DRUM GEMENII30.410
    1866DRUM NANDREASCA14.210
    1868DRUM SOPOT20.484
    1869DRUM BROTISHANULUI5.999
    1872DRUM MALITA15.824
    1875DRUM VALEA MOICA 2522.035
    1878DRUM BUŞTENI LUNCANI17.503
    1879DRUM BUŞTENI 1+223.566
    1880DRUM PASCOTA 1610.055
    1881DRUM PASCOTA 2208.095
    1883DRUM VALEA LIMAN 2123.194
    1885DRUM POŞTAŞULUI23.311
    1886DRUM COASTA POSTAS2.132
    1888DRUM CROATI11.115
    1889DRUM PÂRÂUL SEC37.398
    1896DRUM RAGATII188.602
    1897DRUM TEIUŞ54.828
    1898DRUM PÂRÂUL PORCULUI33.419
    1899DRUM CERNOBARA38.884
    1900DRUM TEIŞ30.010
    1901DRUM GUGILOR37.003
    1902DRUM VALAE543.403
    1903DRUM CUVEJDIA118.897
    1904DRUM NEDELNIC63.043
    1905DRUM SINTAR140.261
    1906DRUM CIACOVAT81.862
    1907DRUM ŞTIUBEI36.533
    1908DRUM CIOLT28.250
    1909DRUM LABASINT126.131
    1910DRUM TEPENIS28.508
    1911DRUM DEALUL POPII REPAS50.401
    1912DRUM DEALUL POPII102.768
    1913DRUM STRINCEA PRELUNGIRE32.204
    1914DRUM STRINCEA OBÂRŞIA21.974
    1915DRUM FENES68.275
    1916DRUM GRADIŞTEA51.570
    1917DRUM HAMBARU27.595
    1918DRUM MITULEŞTI11.310
    1919DRUM PÂRÂUL ROŞU6.249
    1920DRUM ODĂIŢA41.086
    1921DRUM SĂLĂŞTIOARA39.672
    1922DRUM SĂLIŞTEA82.554
    1923DRUM BELEACOVA53.260
    1924DRUM POITASEL23.730
    1925DRUM COŞULUI20.002
    1926DRUM SOCULUI14.255
    1927DRUM VUCOVITA16.309
    1928DRUM NIRIS153.568
    1929DRUM VALEA10.337
    1930DRUM POLITA29.473
    1931DRUM SARLAU26.357
    1932DRUM MESARNIŢA233.520
    1933DRUM STARZII154.954
    1934DRUM SAT BĂTRÂN313.251
    1935DRUM VALEA LUNGĂ128.631
    1936DRUM CARPINOASA37.099
    1937DRUM VALEA LUNGĂ130.060
    1938DRUM SCĂIOASA120.604
    1939DRUM FENODIA MICĂ79.732
    1940DRUM TURCEŞTI28.523
    1941DRUM CRUCEA CU PERI64.768
    1942DRUM VALEA CODRULUI524.247
    1943DRUM FRASIN342.402
    1944DRUM IROGA426.771
    1945DRUM MAGIRAN161.485
    1948DRUM VALEA UNGURULUI67.065
    1949DRUM VALEA BABII12.495
    1950DRUM LUPEŞTI NORD105.476
    1952DRUM BRĂTEASCA10.069
    1954DRUM LEORDOAIA5.093
    1955DRUM VALEA SOCILOR26.214
    1956DRUM VALEA DUPLII67.627
    1959DRUM VALEA MUSII57.384
    1960DRUM VALCUTA61.404
    1961DRUM VALEA STIRCULUI10.009
    1968DRUM VALEA CORBEASCA95.023
    1969DRUM VALEA POIENII28.022
    1970DRUM VALEA MICĂ24.715
    1971DRUM VALEA MICĂ 262.853
    1972DRUM VALEA MARE27.886
    1974DRUM STIRCOANEA145.676
    1977DRUM VALEA SIRBILOR-TOC48.159
    1979DRUM LUNCŞOR VARATEC142.472
    1981DRUM BURDIJENI93.252
    1982DRUM VALEA LUNTRĂSEASCĂ44.365
    1983DRUM ILTEU35.563
    1985DRUM VALEA VACII758.727
    1995DRUM VALEA PREOTESEI43.804
    1999DRUM VALEA CIUNGILOR20.168
    2012DRUM CIGHER138.800
    2014DRUM NADAŞEL13.940
    2015DRUM SILINDIA122.110
    2016DRUM BALTA93.220
    2017DRUM ROVINA54.985
    2018DRUM VARAN417
    2019DRUM IAZOCA360
    2020DRUM SIBISEL76.347
    2021DRUM PÂRÂUL VICHENTE38.921
    2023DRUM PÂRÂUL SCHIOPULUI5.337
    2024DRUM GROSI-RUNCU79.824
    2025DRUM VALEA CALULUI60.325
    2026DRUM HENCIU13.770
    2027DRUM URSOANEA64.194
    2028DRUM OMORNI43.130
    2029DRUM BERZOVIŢA6.589
    2030DRUM CORDAU46.115
    2031DRUM LATEŞTI13.658
    2032DRUM DANOVIŢA301
    2033DRUM BĂLCESCU110.825
    2035DRUM MONOROŞTIA163.033
    2036DRUM VARADIUTA522
    2037DRUM VALEA BÎRZAVII246.050
    2038DRUM VALCUTA-BĂLCESCU74.048
    2039DRUM LESPEDEA95.202
    2041DRUM VOCINA44.726
    2042DRUM RUNCU17.809
    2043DRUM PLISCA100.362
    2044DRUM STRIMNA45.458
    2045DRUM CALACI88.869
    2046DRUM BAVNA74.869
    2047DRUM VELICA840
    2048DRUM CEPTURII894
    2049DRUM PÂRÂUL COLIBII389
    2050DRUM PÂRÂUL ŢIGANULUI36.050
    2051DRUM CRIVACEA35.661
    2052DRUM LUPOAIA327
    2053DRUM BUDINITA47.828
    2054DRUM PÂRÂUL LUNG275
    2055DRUM VIDEŞTI49.828
    2056DRUM ERUGA28.322
    2057DRUM BINIS6.012
    2058DRUM CONOP238.745
    2059DRUM VELICA MARE5.612
    2063DR. COTUMBA49.318
    2064DR. MĂNĂSTIREA7.063
    2065DR. FELTUIANU36.836
    2066DR. PR. VOICA9.593
    2067DR. PURCĂREŢ90.630
    2068DR. EPERES102.242
    2079DR. ALDAMAS POD13.009
    2080DR. CIUDES CADARAŞII13.915
    2084DR. GRAŢIOASA113.493
    2093DR. CUCHIRIS33.429
    2094DR. APAHAUS30.650
    2096DR. COTUMBITA61.080
    2097DR. CRISTES394.858
    2098DR. GHEPITA SANT24.454
    2099DR. PR. URSULUI10.547
    2100DR. SOLINTAR86.469
    2101DR. SELNITA1.500
    2103DR. GROHOT. GATER70.516
    2106DR. SMIDA ROŞIE28.584
    2107DR. TULBURATU12.524
    2108DR. PIETROSU MARE16.914
    2109DR. VRÂNCEANU MOLIDU27.934
    2110DR. PR. ADÂNC14.139
    2111DR. CAPAU9.580
    2112DR. ARINI28.196
    2113DR. CRACIUNDAIA15.819
    2114DR. LUPULUI50.366
    2115DR. CĂRUNTA24.922
    2116DR. GOIOASA23.466
    2117DR. ARSIŢA61.023
    2118DR. RACHITIS SMIDA1.500
    2119DR. SULTA COSNEA1.500
    2121DR. FUNDU RĂCĂCIUNI5.168
    2122DR. BONCOAIA-OBÂRŞIE80.943
    2125DR. CLEJA212.484
    2127DR. V. DRAGA92.520
    2128DR. BĂLŢATA-POIENI38.682
    2129DR. V. SEACĂ41.675
    2132DR. V. ROGOZULUI86.390
    2133DR. GEOSENI25.819
    2134DR. V. LUI MERICICA10.874
    2135DR. PINCEŞTI1.842
    2136DR. CHILIA BENII10.741
    2137DR. T. VĂII-PINCEŞTI110.572
    2138DR. TĂLPĂLOAIA2.113
    2140BARAJ DRACOANE110.648
    2141DR. HELTIU52.440
    2142DR. PR. GRECULUI92.459
    2143DR. MIHĂILEASA95.340
    2144DR. VĂRZĂRIE17.871
    2145DR. PIETROSU-SLAMANDRA130.552
    2146DR. BALCA-LIMPEDE230.193
    2147DR. BORŞANI38.675
    2148DR. VOITOIANU386.537
    2149DR. MATEIAŞI255.416
    2150DR. BRADULEASA201.031
    2153DR. TULBUREA SUIU58.452
    2154DR. GOSPEI369.669
    2155DR. PRALEA PALTIN21.058
    2156DR. CARLANU142.684
    2157DR. PÂRÂUL CU BRAZI180.221
    2158DR. PR. TEIULUI165.888
    2159DR. PR. BOURULUI42.771
    2160DR. TINOASA107.294
    2161DR. ZAHARIA-OGLAN105.131
    2162DR. PR. PODULUI69.855
    2163DR. CORNĂŢEL-HANGANU184.405
    2164DR. BRIGĂZII-RAMIFICAŢIE130.192
    2165DR. PR. LUI MOISA119.924
    2166DR. UTOIU24.336
    2167DR. GARBOVANA154.691
    2168DR. ALUNU-ENATE89.208
    2169DR. CURSA64.217
    2170DR. ROTUNDU96.693
    2171DR. ALUNU-LA CIREŞ43.582
    2172DR. BALASTIERĂ-VĂRZĂRIE146.129
    2173DR. VASIOIU65.629
    2174DR. TUDOROIU53.733
    2175DR. PR. STÂNII82.156
    2176DR. BELELEU112.884
    2177DR. CUCONAŞU79.727
    2178DR. URSOIA MARE234.075
    2179DR. URSOIA MICĂ50.557
    2180DR. BELICIUNII39.364
    2181DR. VĂRĂRIE57.698
    2182DR. VODA-SECU-CARLANU202.878
    2183DR. MUNTEANU112.387
    2184DR. SECU182.574
    2185DR. CULMEA CÂRLANULUI106.328
    2188DR. PR. RECE144.349
    2190DR. PR. RECE RÂPA ROŞIE165.723
    2191DR. CORBU-SMIDELOR53.227
    2192DR. PÂRÂUL HOTARULUI80.276
    2193DR. SIHASTRU42.685
    2194DR. SMIDELE234.707
    2195DR. CORBU PRELUNGIRE105.316
    2196DR. MAHARCA155.605
    2201DR. CAPRA58.941
    2209DR. CIOBĂNUŞ AXIAL1.187.280
    2210DR. LILION82.798
    2211DR. ZUGU92.587
    2212DR. ERDEK131.686
    2213DR. TULBUREA CIOBĂNUŞ263.787
    2214DR. LAPOS59.320
    2215DR. MAIERUŞ152.436
    2216DR. SUPAN5.392
    2218DR. LALOAIA44.590
    2220DR. APORI33.516
    2221DR. BOLUNDUS93.847
    2222DR. CAPRA NEGRU2.075.561
    2224BARAJ GROZA I4.482
    2225DR. IZVORUL NEGRU116.131
    2226DR. ARGINTARU RAMIFICAŢIE25.971
    2227DR. RAMIFICAŢIE IZV. NEGRU30.081
    2228DR. COSTEA25.244
    2229DR. IZV. ALB121.368
    2230DR. PITREI8.403
    2231DR. GROZA VIADUCT7.508
    2232DR BORDEIUL TAIET.92.987
    2233DR. TULBUREA POTOC29.989
    2234DR. DEALU MARE16.207
    2235DR. CONTUR LAC133.739
    2236DR. CHILISCA55.323
    2237DR. BĂRZĂUŢA208.769
    2238DR. ŢIGANCA145.343
    2239DR. CHILISCA32.267
    2240DR. SOVETE52.553
    2241DR. PÂRÂUL STÂNII61.860
    2242DR. PÂRÂUL FAGULUI164.270
    2243DR. MOGHIORUŞ RAM.74.613
    2244DR. MOGHIORUŞ34.727
    2245DR. PLOPU POIANA2.118
    2246DR. COPORAIA38.667
    2247DR. OBREJESCU68.767
    2248DR. VOSOC79.696
    2249DR. PR. HAITEI11.570
    2250DR. LACOS RAMIFICAŢIE67.233
    2251DR. CHITICII MICI31.428
    2252DR. CHITICII MARI33.338
    2253DR. CAPUITEANU MÂNĂSTIRE53.196
    2254DRHAITA RĂCHITIŞ50.656
    2255DR. MARILOR II96.047
    2256DR. BUSUIOC18.817
    2257DR. HEMEIUŞI18.394
    2258DR. PLOPU DĂRMĂNEŞTI22.233
    2259DR. BASCA POD I-II99.471
    2260DR. RATA205.097
    2261DR. LAPOS10.509
    2262BARAJ GROZA II4.482
    2263CANAL PÂRÂU1.989
    2264TR CANAL BETON GROZA2.886
    2265BARAJ TULBUREA1.888
    2266BARAJ IZV. ALB4.595
    2267BARAJ IZV. ALB II4.595
    2268BARAJ PLOPU I2.008
    2269BARAJ PLOPU II2.008
    2270BARAJ PLOPU III2.008
    2271BARAJ PLOPU1.966
    2272DR. LUPĂRIE90.534
    2273DR. HEMEIUŞI70.784
    2274DR. SEACĂ133.500
    2275DR. CHETROSU85.524
    2276DR. HUMĂRIE82.208
    2277DR. ROŞCA36.649
    2278DR. TOCILA78.190
    2279DR. TREBES-BALTA URSULUI190.535
    2280DR. CHILIA73.086
    2281DR. CIRLIGATA27.914
    2282DR. LESPEZI-TULBUREA124.570
    2283DR. PARJOAIA-BUDA81.788
    2284DR. BUDA-ILIEŞ43.137
    2285DR. BLAGEŞTI-CIUBOTA137.590
    2286DR. BOTEASCA102.916
    2287DR. TIRDENI-PR. PORCULUI152.346
    2288DR. PÂRÂUL LUI MIHAI36.607
    2289DR. RACOVA-RUNCU88.854
    2290DR. CHETROSU II49.337
    2291DR. VALEA BUDULUI91.516
    2292DR. SLATINA203.458
    2293DR. VALEA REA-SLATINA30.606
    2294LIST DR. VALEA MORARULUI53.180
    2295DR. TOCILA-TOCILITA228.733
    2296DR. CRISTOIU44.999
    2297DR. BURSUCĂRIE66.164
    2298DR. SCHITULUI I151.701
    2299DR. URSU MARE38.831
    2300DR. RACOVA-LETCANA112.261
    2301DR. VALEA REA-BLAGEŞTI91.753
    2302DR. CALINII-STRUGARITA291.187
    2303DR. ROTARULUI108.226
    2304DR. SCHITULUI I43.821
    2305DR. TOPILITA23.738
    2306DR. RAMIFIC. PR. NEGRI22.246
    2307DR. DĂSCĂLESCU72.299
    2308DR. RACHITEI-CRUCEA ROŞIE52.787
    2309DR. PR. PODULUI-BLAGEŞTI266.918
    2310DR. BLAGOAIA24.148
    2311DR. PR. LUNG ŞI RAMIFIC.79.033
    2312DR. TULBUREA58.444
    2313DR. FILIPEA400.153
    2314DR. TISA44.925
    2315DR. MARISCA-ROTUNDA80.013
    2316DR. GAIDAR-BEJENIA47.108
    2317DR. BERZUNŢI-LARGĂ150.105
    2318DR. PUŞCAŞU150.112
    2319DR. BERZUNŢIUL NEGRU80.077
    2320DR. COVATA CĂLDARI83.254
    2321DR. BRADU BRUSTURIŞ5.031
    2322DR. BULIMANDRU150.060
    2323DR. VERSEŞTI60.617
    2325DR. STUFU ORISCVA70.071
    2326DR. ANDRONIC59.404
    2327DR. VALEA REA RAMIFICAŢIE43.386
    2328DR. MERISA POIANA71.514
    2329DR. TISA BERZUNŢI18.665
    2330DR. CĂRUNTA41.817
    2331DR. LARGUŢA108.257
    2332DR. SĂRĂŢEL60.103
    2333DR. CĂRUNTA-BEJENIA34.810
    2334DR. CHICIURICI MANGALARIE184.419
    2335DR. DRĂCOAIA120.784
    2336DR. ALBELE323.623
    2337DR. PRELUCA105.530
    2338DR. ALBELE-POD25.580
    2339DR. PR. CALULUI82.314
    2340DR. BRATILA-BELCIU57.840
    2341DR. TALAMBA112.886
    2342DR. TULBUREA45.703
    2343DR. SBOINA-NEAGRĂ102.071
    2344DR. CLABUC1.062.869
    2345DR. COARNELE7.091
    2346DR. SBOINA VERDE SCROAFA45.803
    2347DR. SBOINA VERDE RAMIFICAŢIE18.034
    2351DR. BRANIŞTEANU829.228
    2352DR. CURITA398.835
    2353DR. STICLĂRIE42.823
    2354DR. IZVOARELE2.568
    2356DR. PIETRICELE887.747
    2357DR. GHIONA SĂRATA397.598
    2358DR. PĂCURI451.255
    2359DR. CALASAU381.976
    2360DR. BABA MARIUTA3.870
    2361DR. GROAPA CU ULMI96.627
    2363DR. GHIOINEA DULCE495.028
    2365DR. PIETRICELE MICI14.629
    2366DR. PUTUROSU150.340
    2368DR. PIETRICELELE MARI46.587
    2370DR. HALOSUL MIC689.115
    2371DR. CAŞIN PRALEA CALASAU20.283
    2372DR. POIANA MARMURA5.860
    2373DR. PRISACII33.794
    2374DR. PIETROASA SCUTARU344.820
    2375DR. LĂRGUŢA CURITA8.696
    2376DR. BLIDARI427.709
    2377DR. HALOSUL MIC376.456
    2378DR. CINEI579.962
    2379DR. VALEA CAŞINULUI1.288.027
    2404DR. PÂRÂUL FÂNTÂNII80.920
    2405DR. BALTA LACULUI18.382
    2406DR. PR. MESTEACĂN19.714
    2407DR. VARNIŢA4.362
    2408DR. ARNIS MATEI7.543
    2409DR. SCURTU6.632
    2410DR. SOLONET-CUCUIEŢI92.076
    2411DR. SLATIOR-CORBU2.887
    2412DR. PIETROSU-CALISTRU12.562
    2413DR. ZEMES2.849
    2414DR. CUTU8.055
    2415DR. CORBU7.808
    2416DR. COSNEA MERIŞOR9.855
    2417DR. CLIPA3.871
    2418DR. PR. LUI MANOLE7.592
    2419DR. OBÂRŞIA TAZLĂU58.516
    2420DR. DEALU MAREŞ136.275
    2421DR. FĂRCUŞ17.101
    2422DR. PR. URSULUI8.407
    2423DR. SĂRĂŢEAUA96.343
    2424DR. COMAN NEGRU735.186
    2425DR. NEŞTIUTUL GHEDEON101.522
    2426DR. GHEDEON64.479
    2427DR. NEŞTIUTUL100.208
    2428DR. FRUMOASA PRELUNGIRE229.676
    2429DR. PLOPILOR132.031
    2430DR. FRĂSINIŞ144.065
    2431DR. NEGRUTIU43.116
    2432DR. CARPINIŞ38.959
    2433DR. LEONORA102.352
    2434DR. CENUŞĂRIA20.162
    2435DR. STIRBAT12.319
    2436DR. COVATA405.225
    2437DR. TISOASA601.127
    2438DR. TISOASA48.202
    2439DR. CHITICI85.019
    2440DR. CAPATINEI47.748
    2445DR. BORSICA46.366
    2446DR. STINEICA5.712
    2447DR. BRADU MESTECĂNIŞ5.810
    2448DR. SLATINA-MĂGURICEA220.339
    2450DR. NISTOROAIA-POD339.535
    2451DR. FESCA DE JOS12.201
    2453DR. SAROSA269.550
    2454DR. MANASCA19.421
    2455DR. PÂRÂUL DE LA SONDE14.229
    2456DR. PÂRÂUL POPII24.999
    2457DR. SCOCURI20.304
    2465DR. F. RUNCULUI-PR. DULCE889.800
    2466DR. PR. LUI MARTIN281.131
    2467DR. PR. LUI MARTIN130.375
    2468DR. PR. CERNICA211.838
    2469DR. FÂNTÂNELE UP I SASCUT 3 KM34.555
    2470DR. VALEA SEACĂ59.520
    2471DR. VALEA CERBULUI52.402
    2472DR. VALEA MANGALARIEI55.014
    2473DR. V. LEURDĂRIEI53.725
    2474DR. V. DRĂGUŞANI31.472
    2475DR. VALEA PALTINULUI86.333
    2476DR. V. MASCANI61.790
    2477DR. V. IEZERULUI48.372
    2478DR. VALEA LUI VLAD19.218
    2479DR. VALEA SALCII10.806
    2480DR. V. COCAINA8.328
    2481DR. GAICEANA ANINOASA73.943
    2482DR. DOFTEANA593.292
    2483DR. CIUNGET689.204
    2484DR. PĂCURIŢA206.689
    2485DR. NINEASA108.005
    2486DR. SĂRĂRIE909.886
    2488DR. BOGATA233.603
    2489DR. FRASIN DOFTEANA202.022
    2490DR. CHESCHES DOFTEANA61.997
    2491DR. SLĂTIOARA STRAJA87.765
    2492DR. PUFU SANDRU126.400
    2493DR. CALMUS15.941
    2494DR. SIMION18.000
    2495DR. BATCA PUFU SĂRĂRIE19.198
    2496DR. LARGĂ405.398
    2497DR. MĂGURA BATCA288.057
    2498DR. RUNCU LARGĂ33.083
    2499DR. ROTILE24.325
    2500DR. SLĂNIC ROMEO154.961
    2501DR. STROIU16.175
    2502DR. STICLARU40.040
    2503DR. IGNAT25.279
    2504DR. DOBRU200.208
    2505DR. PUFU DOBRU149.871
    2506DR. SLĂNICEL201.441
    2507DR. HOTAR165.385
    2508DR. HEVEDER36.598
    2509DR. PR. NEGRU16.278
    2510DR. PR. PIETREI21.194
    2511DR. POD CHESCHES SLĂNIC206.605
    2512DR. SASU15.778
    2513DR. CÂMP CANAL211.586
    2514DR. CARTOVEI8.978
    2515DR. ROTARULUI36.109
    2516DR. CENGHIU49.595
    2517DR. ROTARU BATCA PUFU9.941
    2518DR. SLĂNIC CÂMPULUI100.976
    2519TR. BARAJ BETON MALVAS2.080
    2520TR. BARAJ BETON MĂGURA4.368
    2521TR. BARAJ PĂSTRĂV. SLĂNIC4.987
    2522TR. BARAJ CASCADA2.101
    2523TR. BARAJ PR. PIETREI4.061
    2524TR. BARAJ PUFU9.120
    2525TR. BARAJ IGNAT9.380
    2526TR. BARAJ CASCADA2.235
    2527TR. BARAJ DOBRU SURI12.026
    2528TR. BARAJ PICIORUL PORCULUI6.734
    2529TR. BARAJ MĂGURA II4.291
    2530TR. BARAJ TABLA HOTAR28.482
    2531TR. BARAJ MĂGURA1.508
    2532TR. GĂRDULEŢE CORECŢIE1.501
    2533DR. STIRBU28.671
    2534DR. STUHULEŢ30.564
    2535DR. COROETA9.793
    2536DR. GLODIŞOARE29.587
    2537DR. FUNDU VĂII-ROŞIORI26.506
    2538DR. BUHOCEL31.171
    2539DR. ALEXANDRIA62.030
    2540DR. SATU NOU75.158
    2541DR. VALEA MICĂ50.548
    2542DR. CIUTUREŞTI103.586
    2543DR. MISIHĂNEŞTI242.777
    2544DR. RACOVA TAMASI277.982
    2545DR. BATLA33.916
    2546DR. MILOSU81.577
    2547DR. IAPA140.056
    2548DR. VALEA MĂRULUI157.488
    2549DR. SATUNOU-RAMIFICAŢIE56.265
    2550DR. PR. MORII71.319
    2551TR. CORECŢIE TORENŢI RÂU TAMAŞI11.028
    2553DR. COLONOASA61.684
    2555DR. FUNDĂTURA37.489
    2556DR. VALEA IEPEI14.928
    2557DR. BARCANA19.359
    2558DR. COTIN28.645
    2559DR. RAZEŞU26.581
    2560DR. BARCANA-PLOPOASA121.418
    2561DR. PIETROSU-DUMEŞTI21353
    2562DR. STEMNIC I1980
    2563DR. DURĂCEASA I+II9228
    2564DR. DURĂCEASA III7650
    2565DR. PIETROSU-IEZER10445
    2566DR. IEZER168
    2567DR. VALEA MARE25450
    2568DR. VALEA ÎMPUŢITĂ2718
    2569DR. VIIŞOARA2952
    2570DR. STEMNIC II412
    2571DR. BUDA-SCORTASCA26381
    2574DR. CHITOC25609
    2575DR. STUHULEŢ505
    2576DR. STUHULEŢ9500
    2577DR. STEJĂRIŞ3256
    2578DR. STEJĂREILOR3172
    2579DR. BUDA II4.057
    2580DR. BUDA I10.057
    2581DR. TRĂUS-FRUNTIŞENI153810
    2582DR. BUJORENI112621
    2586DR. FLOREŞTI-HUMARIA57752
    2587DR. DOAGELE39251
    2588DR. POIANA PETRII30222
    2589DR. BELZENI33411
    2590DR. POINEŞTI I73383
    2591DR. POIENEŞTI II83820
    2592DR. F. LUNCII-FLOREŞTI109693
    2593DR. GĂDEASA131880
    2594DR. CORBU7648
    2595DR. ARŞIŢA-LIPOVĂŢ192826
    2596DR. LIPOVĂŢ-FĂGĂDĂU124266
    2708HUDINULUI1.014.467
    2728VL. MARE IEDERUICA1.119.119
    2770DRUM FORESTIER RICA2.420.721
    2802NIRES1.304.227
    2832DRUM FORESTIER VALEA DRACULUI1.398.854
    2985LINIE CFF DELTA RIPI2.494.568
    2998LINIE CFF STEVIOARA489.933
    2999LINIE CFF VIŞEU COMANU12.349.113
    3281DRUM FORESTIER COMANA 11.6 KM87.646
    3288DRUM FORESTIER PÂRÂUL MIHĂIŢĂ CA74
    3300DR. FOREST PÂRÂUL OALEI187
    3307DR. FOREST STANGA OLT38.729
    3314DR. FOREST TIPIA I 3.0 KM8.990
    3315DR. FOREST TIPIA II 1 3.0 KM7.523
    3316DR. FOREST TIPIA II PREL 0.1 KM9.041
    3320DR. FOREST VL BARĂULUI 1.4 KM10.901
    3321DR. FOREST ZIMINTIS 1.7 KM4.508
    3422DRUM FORESTIER UCEA MARE I49.323
    3562DRUM FORESTIER VALEA PIETRII2.588
    3563DRUM FORESTIER VALEA PRUNDULUI8.012
    3564DRUM FORESTIER URLĂTOAREA5.917
    3565DRUM FORESTIER PÂRÂUL FĂTĂCIUNII14.761
    3566DRUM FORESTIER TELIU VECHI36.728
    3567DRUM FORESTIER TRIFANGA22.228
    3568DRUM FORESTIER PÂRÂUL GAIŢEI26.936
    3569DRUM FORESTIER TRIFANGA HOISURI59.659
    3570DRUM FORESTIER CĂRBUNAREA MICĂ26.887
    3571DRUM FORESTIER OTGON33.836
    3572DRUM FORESTIER PÂRÂUL CETĂŢII36.275
    3573DRUM FORESTIER VALEA POPII27.087
    3574DRUM FORESTIER VALEA MORII98.411
    3575DRUM FORESTIER VALEA MORII BLIDARU319.882
    3576DRUM FORESTIER PÂRÂUL URSULUI24.626
    3577DRUM FORESTIER SAROSAG24.803
    3578DRUM FORESTIER PÂRÂUL CĂLDĂRII18.722
    3579DRUM FORESTIER VALEA POPII21.841
    3580DRUM FORESTIER CĂLDĂRII20.337
    3581DRUM FORESTIER DUCŞOARA BRĂDET123.395
    3583DRUM FORESTIER VALEA PIETREI51.711
    3584DRUM FORESTIER SIMERIA45.784
    3585DRUM FORESTIER STRIMBA17.754
    3586DRUM FORESTIER PÂRÂUL SECUIULUI125.381
    3587DRUM FORESTIER CREMENEA66.543
    3588DRUM FORESTIER SCOMARCEA65.745
    3590DRUM FORESTIER STRIMBU98.491
    3591DRUM FORESTIER PIATRĂ LAPTELUI939
    3592DRUM FORESTIER PIRUSCA CU APĂ74.856
    3593DRUM FORESTIER PIRUSCA SEACĂ8.525
    3594DRUM FORESTIER VALEA DRACULUI237.848
    3595DRUM FORESTIER DALGHIU22.405
    3596DRUM FORESTIER DALGHIU37.341
    3597DRUM FORESTIER DALGHIU31.849
    3598DRUM FORESTIER DALGHIAS884
    3599DRUM FORESTIER VALEA CORBULUI33.227
    3600DRUM FORESTIER VALEA SAŞULUI13.887
    3601DRUM FORESTIER PÂRÂUL PORCULUI55.608
    3602DRUM FORESTIER VALEA PRUNDULUI30.821
    3603DRUM FORESTIER PÂRÂUL STÂNII23.928
    3675DRUM FORESTIER TUFA ROŞIE19.451
    3680DRUM FORESTIER GECU MALOASA17.091
    3698DRUM FORESTIER DEJANI57.697
    3831D.A.F LAITA KM 2,3421.592
    3844D.A.F VALEA MUNTELUI-PODINA KM 145.200
    3849DAF VALEA VARULUI 1.5 KM23.399
    3850DAF CORMENIŞ 0.9 KM10.288
    3853DAF ROŞIA GIUNEŞTI 3.8 KM51.798
    3856DAF PÂRÂUL MARE AMENAJARE32.364
    3862DAF VALEA DRACULUI56.875
    3863DAF SEMSUD PRELUNGIRE94.821
    3864DAF POD VALEA IAZULUI87.705
    3865DAF PÂRÂUL LUSOR92.841
    3866DAF TUSA122.485
    3867DAF TOPLIŢA66.012
    3872DAF STIRVINA60.744
    3873DAF LAPIS35.119
    3875DAF VALEA CORBULUI II52.343
    3876DAF PEŞTILOR50.186
    3877DAF PEŞTILOR RACOVIŢA38.933
    3878DAF ULIULUI48.883
    3879DAF VALEA MARE PRELUNGIRE61.037
    3885DAF VALEA HRAII60.685
    3894DAF VALEA HRAII PRELUNGIRE107.275
    3895DAF VALEA GRINDULUI65.128
    3896DAF VALEA LEŞULUI AMENAJARE13.198
    3897DAF VALEA LEŞULUI AMENAJARE40.164
    3899DAF VALEA ROŞIE55.154
    3900DAF VALEA LEŞULUI CONSOLIDARE11.018
    3912DAF HUTA GROŞILOR99.110
    3913DAF VALEA GROŞILOR48.947
    3914DAF HUTA GROŞILOR III231.231
    3915DAF PURCATER31.304
    3916DAF FRASIN I39.448
    3917DAF FRASIN II24.595
    3918DAF PÂRÂUL DUCHII17.835
    3919DAF MESES I47.645
    3920DAF MESES II48.650
    3921DAF MESES GOSTILOR45.064
    3922DAF PONITA VALEA SFÎNTĂ61.258
    3923DAF GOSTILOR BLIDĂREASA11.140
    3924DAF MESES I AMENAJARE65.357
    3960CT CIURNUC464
    3961CT CIURNUC99
    3962CT RASCA MARE108.139
    3963CT CIURNUC20.845
    3964CT NEGRUTA115.929
    3965CT VL. BRĂDETULUI29.103
    3966CT CĂPRIŢA54.757
    3967CT PALTINITA50.811
    3968CT DUDAIE87.513
    3969CT PR. BĂII47.108
    3970CT PR. BĂII21.118
    3971CT CONDOR32.408
    3973DAF PLEŞU-O.S. GILĂU85.142
    3974DAF DUDAIE848.998
    3975DAF CĂPRIŢA390.888
    3976DAF CĂPRIŢA OBIRŞIE668.465
    3977DAF FIESU30.907
    3988DAF PR. VÂRFULUI70.732
    3990DAF DOBRUS GRINDURI149.254
    4015DAF NEGRUTA DUMITREASA83.403
    4016DAF PR. STROIERU66.356
    4017DAF CIUNGET29.255
    4018DAF HUJAUA33.705
    4048DAF BOROLEASA I507.197
    4139DRUM AUTO GIURGEŞTI 4,6 KM3.000
    4140DRUM AUTO CĂZĂNEŞTI 7,1 KM2.000
    4141DRUM AUTO PONOR 21.6 KM5.000
    4142DRUM AUTO POJORÂTA 1,2 KM1.000
    4143DRUM AUTO BIRTIN 16.1 KM4.000
    4144DRUM AUTO VATIŞOARA 1,5 KM1.000
    4145DRUM AUTO CERBOAIA 5,3 KM11.000
    4146DRUM AUTO VALEA OBÂRSEI 9,3 KM11.000
    4147DRUM AUTO STĂNCULEŞTI 2,3 KM22.000
    4148DRUM AUTO VALEA BULZULUI 6,8 KM64.000
    4149DRUM AUTO ORZEŞTI-ZNIL V. CIORII120.000
    4150DRUM AUTO DÂRJANA 4,0 KM17.000
    4151DRUM AUTO BLIDARU FUNCEU 4,8 KM3.000
    4152DRUM AUTO FORESTIER DÂRJANA 1,345.000
    4153DRUM AUTO FORESTIER ZNIL-V. CIORI86.000
    4154DRUM AUTO VÂSCA PRELUNGIRE 3,0 K12.000
    4165DRUM AUTO PORUMBELUL 1,0 KM361617
    4167DRUM AUTO BRÂNDUŞIŢA 1,3 KM452851
    4168DRUM AUTO IZVORUL CRIŞULUI 11,33.000
    4169DRUM AUTO VALEA ARTANULUI 6,2 KM48.000
    4170DRUM AUTO COCOŞUL 6,5 KM3.000
    4171DRUM AUTO HUDA BOLUNDULUI 5,3 KM3.000
    4172DRUM AUTO VALEA LUNGĂ 9,4 KM51.000
    4173DRUM AUTO BUCURESCI 3,9 KM27.000
    4174DRUM AUTO DUMBRAVA MURGAŞU 13,242.000
    4175DRUM AUTO VALEA TALPELOR 2,0 KM3.000
    4177DRUM AUTO BUCURESCI PODURI 1,1 KM2.000
    4178DRUM AUTO PÂRÂUL URSEI 1,5 KM2.000
    4180DRUM AUTO PÂRÂUL FĂGETELULUI 2,33.000
    4181DRUM AUTO TOMNATEC 10,8 KM91.000
    4182DRUM AUTO VALEA ALBĂ 1,0 M1.000
    4183DRUM AUTO VALEA MARE-BRAD 4,3 KM1.000
    4184DRUM AUTO GROHOTELE 2,4 KM3.000
    4185DRUM AUTO RUDA BRAD 1,7 KM3.000
    4188DRUM AUTO FORESTIER VARMAGEANA 2180.000
    4189DRUM AUTO FORESTIER MACRIŞU 2,266.000
    4190DRUM AUTO FORESTIER LESPEZI 1,290.000
    4191DRUM AUTO BOLDUREASA-LESPEZI 1,575.000
    4192DRUM AUTO VL. PODULUI 1,0 KM150.000
    4193DRUM AUTO CORDUREA 4,5 KM135.000
    4194DRUM AUTO DRAICA-HIGIU-TRESTIA 260.000
    4195DRUM AUTO IASPARING 1,5 KM45.000
    4196DRUM AUTO BOCŞA-SACARÂMB 3,0 KM270.000
    4197DRUM AUTO VALEA ULMULUI 2,8 KM252.000
    4198DRUM AUTO SĂLIŞTE-HRUBE 5,0 KM300.000
    4199DRUM AUTO SACARÂMB 1,3 KM117.000
    4200DRUM AUTO CREANGA-SACARÂMB 1,4 K126.000
    4201DRUM AUTO PR. CĂPITANULUI 1,0 KM30.000
    4202DRUM AUTO PR. MĂCRIŞULUI 1,2 KM36.000
    4203DRUM AUTO SESURI 5,4 KM648.000
    4204CORECŢIE TORENŢI FAERAG17
    4205ZID APĂRARE îMPOTRIVA INUNDAŢII6724
    4255DRUM AUTO BUCIUM-CALTABAU 6,5 KM13536
    4256DRUM AUTO STRÂMBU-CEATA 13,7 KM203348
    4257BARAJE FIXE ŞI PRAGURI P. SARATUR1.000
    4258BARAJ FIX ŞI PRAG P. SĂRĂTURII 3M1.000
    4259BARAJ FIX ŞI PRAG P. VOINEAG 2M1.000
    4260BARAJ FIX ŞI PRAG P. VOINEAG 3 M1.000
    4261BARAJ FIX ŞI PRAG P. SECIU 2 M1.000
    4262BARAJ FIX ŞI PRAG P. SECIU 3 M1.000
    4264DRUM AUTO PARC SLIVUT, BETON ASFALT330155
    4290DRUM AUTO VALEA TISEI 1,3 KM400
    4291DRUM AUTO POIANA RĂCHITELE 2,1 K450
    4292DRUM AUTO SIRMISAG 7,9 KM16.900
    4293DRUM AUTO VALEA ROATEI 5,0 KM10.900
    4294DRUM AUTO VALEA BĂII 1,0 KM1.000
    4295DRUM AUTO CALEA LATĂ 1,5 KM8.500
    4296DRUM AUTO ZLASTI 15,8 KM39.000
    4297DRUM AUTO VALARITA 13,8 KM167.000
    4298DRUM AUTO VL. ABLEULUI 4,9 KM21.000
    4299DRUM AUTO VALEA BILII8.000
    4300DRUM AUTO VADU DOBRII-BILII 2,225.000
    4301DRUM AUTO STERMINOSU 3,3 KM28.000
    4302DRUM AUTO HIREANCU 9,3 KM36.000
    4303DRUM AUTO HIRENCUTU 1,3 KM1.200
    4304DRUM AUTO VADU DOBRII-HIRENCU 0,3.500
    4306DRUM AUTO VALEA PEŞTILOR 3,3 KM12.500
    4307DRUM AUTO LĂTUROASA 4,5 KM20.000
    4308DRUM AUTO CERNISORITA 1,7 KM4.500
    4309DRM AUTO BORDU 12,8 KM75.000
    4310DRUM AUTO LOTRU PRELUNGIRE 1,1 K4.500
    4311DRUM AUTO VALEA PEŞTISULUI 0,3 K3.000
    4312DRUM AUTO MIHU DOBRA 3,0 KM50.000
    4313DRUM AUTO TELIUC-TOPLIŢA 9,6 KM3.400
    4314DRUM AUTO PAPANARU 3,0 KM24.000
    4315DRUM AUTO VALEA VARULUI 3,1 KM39.000
    4316DRUM AUTO PAPANARU PRELUNGIRE 3,42.000
    4317DRUM AUTO PR. LUI COMAN 1,3 KM30.000
    4318DRUM AUTO VL. MĂGURII 3,0 KM8.200
    4319DRUM AUTO VL. PREJBEI 6,0 KM57.000
    4320DRUM AUTO MIHUT-VALEA DE PEŞTE 245.000
    4321DRUM AUTO PRISLOAPE 8,9 KM14.000
    4322DRUM AUTO VALEA BOCŞELOR 2,0 KM43.000
    4323DRUM AUTO MIHUT-DOBRA 2,0 KM237.000
    4325DRUM AUTO MIHU DOBRA TR. III 1,0225.000
    4326BARAJ 14 M-1,0 PR. PAGOS, FĂRĂ ACU132
    4327BARAJ 16 M 4,0 VALEA REA FĂRĂ ACU200
    4328BARAJ 2 M 3,0 PR. ULIULUI FĂRĂ AC72
    4329BARAJ 7 M 1,0 PR. BUDURONI, FAR ACU203
    4330CANAL DIN PĂMÂNT PR. VALEA ARII 72
    4331BARAJ 10 M 2,0 PR. CLEJULUI FĂRĂ300
    4332BARAJ 3M 3,0 U.A. 240 FĂRĂ ACUL100
    4333TRAVERSARE CONSOLIDARE PR. BUDURO70
    4334TRAVERSARE CONSOLIDARE PR. CLEJUL100
    4335TRAVERSARE CONSOLIDARE UA 24023
    4336ZID SPRIJIN VALEA REA 17 M454
    4337BARAJE CORECŢIE TORENŢI TOPLIŢA487
    4338BARAJE CORECŢIA TORENŢI PR. BOCŞE533
    4339BARAJE CORECŢIE TORENŢI PR. IZVOA2.649
    4340BARAJE CORECŢIA TORENŢI PR. IZVOA725
    4341BARAJE CORECŢIA TORENŢI PR. PIETR3.685
    4342LUCRĂRI CORECŢIE TORENŢI PR. INAI4.437
    4343TRAVERSARE CONSOLIDARE PR. PAGES715
    4344TRAVERSARE CONSOLIDARE PR. PIETRE9
    4345DRUM ACCES PR PIETRELE DIN PĂMÂNT29
    4346DRUM ACCES PR INAII DIN PĂMÂNT11
    4347BARAJE CORECŢIE TORENŢI TOPLIŢA5.392
    4348BARAJE CORECŢIE TORENŢI TOPLIŢA3.690
    4349BARAJE CORECŢIE TORENŢI VL. HIDRA785
    4350BARAJE CORECŢIE TORENŢI VL. MĂGUR305
    4351CORECTARE TORENŢI VALARITA OB. V158.500
    4372DRUM TRACTOR DOSUL PRIBEAGULUI U214
    4375DRUM AUTO VALOMIR 4,0 KM527119
    4429DRUM AUTO TAIA-AUSELU 14.7 KM1278821
    4431DRUM AUTO VALEA POPII 9.9 KM864745
    4432DRUM AUTO PREOTEASA 2,7 KM232092
    4452DRUM AUTO LOLUIA 6,6 KM182109
    4468DRUM AUTO SURUPATA TR. II 5,5 KM375755
    4471DRUM AUTO CUTREASA 3,1 KM132017
    4478DRUM AUTO STRAJA I 5,3 KM72916
    4480DRUM AUTO MORIŞOARA I 1,5 KM165434
    4484DRUM AUTO IZVOR SCURTU 4,0 KM274323
    4485DRUM AUTO IZVOR SCURTU 2,7 KM350444
    4494DRUM AUTO ROŞIA II 8,4 KM192951
    4507DRUM AUTO RĂU BARBAT 16,4 KM2003992
    4520DRUM AUTO LĂPUŞNICUL MARE 8,0 KM2036175
    4529DRUM AUTO POPEŞTI ARIEŞI 4,4 KM264.000
    4530DRUM AUTO HEREPEIA 1,8 KM162.000
    4531DRUM AUTO BRĂDĂŢEL 4,3 KM129.000
    4532DRUM AUTO MUNCEL-LUNCUŢA 3,1 KM186.000
    4533DRUM AUTO CAOI 2,5 KM375.000
    4534DRUM AUTO VETEL PRELUNGIRE 2,5 KM150.000
    4535DRUM AUTO BRETELIN 2,0 KM180.000
    4536DUM AUTO BOIA BÂRZII 1,1 KM99.000
    4543DRUM FORESTIER TAROVAT1.802
    4544DRUM FORESTIER KILOM139.349
    4545DRUM FORESTIER PIETRELE ALBE40.976
    4546DRUM FORESTIER BAHNA PODENI I81.208
    4547DRUM FORESTIER AXIAK TOPOLOVA390.000
    4548DRUM FORESTIER BAHNA PODENI II112.425
    4549DRUM FORESTIER BAHNA PODENI IV94.090
    4550DRUM FORESTIER RAMIFICAŢIE TOPOL82.259
    4551DRUM FORESTIER VALEA LUI NAT95.362
    4552DRUM FORESTIER VODITA SFÎNTĂ122
    4553DRUM FORESTIER VODITA I323.264
    4554DRUM FORESTIER VODITA II547
    4555DRUM FORESTIER LIPER10.712
    4556DRUM FORESTIER SLATINIC103.135
    4557DRUM FORESTIER VODITA PRELUNGIRE25.522
    4558DRUM FORESTIER VODITA II PRELUNG195.167
    4559DRUM FORESTIER OGAŞUL LUI ILIE105.488
    4560DRUM FORESTIER JIDOSTITA I72.807
    4561DRUM FORESTIER JIDOSTITA II477
    4562DRUM FORESTIER LUTITA MICĂ75.636
    4563DRUM FORESTIER CALINOVAT I103.361
    4564DRUM FORESTIER CALINOVAT II71.716
    4565DRUM FORESTIER RACOVĂŢ I3.384
    4566DRUM FORESTIER RACOVĂŢ II581.666
    4567DRUM FORESTIER BOLOVANUL19.433
    4568DRUM FORESTIER RACOVĂŢ III69.973
    4569DRUM FORESTIER TAROVAT II139.514
    4582DRUM FORESTIER PIRUL LUNG 4,6 KM387555
    4585DRUM FORESTIER VALEA SEACĂ 10 KM122387
    4603DRUM FORESTIER41078
    4604DRUM FORESTIER23767
    4605DRUM FORESTIER174321
    4729DAF VALEA CAREGNEI47.352
    4730DAF ANGHELEŞTI-PR. NEGRU36.074
    4731DAF PLAI-PR. NEGRU2.224
    4732DAF BURLEI3.721
    4733BARAJE20.707
    4734BARAJE13.187
    4735BARAJE24.236
    4736BARAJE38.334
    4737CANALE ZIDĂRIE6.624
    4738CANALE ZIDĂRIE4.732
    4739ZID SPRIJIN80.109
    4741BARAJE + CONSTRUCŢII ACCESORII447.610
    4742PRAGURI97.226
    4743DRUM AUTO FORESTIER = 8.2 KM152.641
    4746DRUM AUTO FORESTIER = 3.0 KM48.420
    4747DRUM AUTO FORESTIER = 15.2 KM298.709
    4750DRUM AUTO FORESTIER = 1 KM9.002
    4751DRUM AUTO FORESTIER = 0.4 KM5.443
    4754DRUM AUTO FORESTIER = 4.3 KM41.489
    4755DRUM AUTO FORESTIER = 2.3 KM34.932
    4756DRUM AUTO FORESTIER = 4.2 KM17.319
    4757DRUM AUTO FORESTIER = 2.2 KM3.599
    4758DRUM AUTO FORESTIER = 2.8 KM4.837
    4759DRUM AUTO FORESTIER = 2.5 KM11.286
    4760DRUM AUTO FORESTIER = 5 KM236.071
    4762DRUM AUTO FORESTIER = 2 KM6.100
    4764DRUM AUTO FORESTIER = 3 KM15.191
    4765DRUM AUTO FORESTIER = 1 KM12.382
    4766DRUM AUTO FORESTIER = 1.5 KM13.417
    4767DRUM AUTO FORESTIER = 6 KM32.749
    4768DRUM AUTO FORESTIER = 1.5 KM68.176
    4771DRUM AUTO FORESTIER = 2 KM20.325
    4774DRUM AUTO FORESTIER = 5.2 KM8.550
    4776DRUM AUTO FORESTIER = 3 KM32.063
    4778BARAJ ACUMULARE 142.23.669
    4779BARAJ ACUMULARE 36.11.101
    4780BARAJ ACUMULARE 43.91.284
    4781BARAJ ACUMULARE 56.91.467
    4782BARAJ ACUMULARE 47.91.101
    4783BARAJ ACUMULARE 487.312.472
    4784BARAJ ACUMULARE 618.315.225
    4785BARAJ ACUMULARE 141.75.136
    4786BARAJ ACUMULARE 98.32.202
    4787BARAJ ACUMULARE 751.834
    4788BARAJ ACUMULARE 313.611.006
    4789BARAJ ACUMULARE 207.88.254
    4790BARAJ ACUMULARE 138.44.586
    4791BARAJ ACUMULARE 2345.503
    4792BARAJ ACUMULARE 353.611.006
    4793BARAJ ACUMULARE 529.212.838
    4794BARAJ ACUMULARE 168.15.503
    4795BARAJ ACUMULARE 141.54.586
    4796BARAJ ACUMULARE 141.54.586
    4797BARAJ ACUMULARE 160.56.420
    4798BARAJ ACUMULARE 314.58.254
    4799BARAJ ACUMULARE 1324.586
    4800BARAJ ACUMULARE 33917
    4801BARAJ ACUMULARE 26733
    4802BARAJ ACUMULARE 26733
    4803BARAJ ACUMULARE 24590
    4804BARAJ ACUMULARE 23605
    4805BARAJ ACUMULARE 21590
    4806BARAJ ACUMULARE 431.211
    4807BARAJ ACUMULARE 813.714
    4808BARAJ ACUMULARE 873.812
    4809BARAJ ZID PIATRĂ 813.714
    4810BARAJ ZID PIATRĂ 1244.247
    4811BARAJ ZID PIATRĂ 2229.288
    4812BARAJ ZID PIATRĂ 54014.844
    4813BARAJ ZID PIATRĂ 54216.160
    4814BARAJ ZID PIATRĂ 40314.489
    4815BARAJ ZID PIATRĂ 693.530
    4816BARAJ ZID PIATRĂ 1826.130
    4817BARAJ ZID PIATRĂ 1826.130
    4818BARAJ ZID PIATRĂ 2097.155
    4819BARAJ ZID PIATRĂ 763.344
    4820BARAJ ZID PIATRĂ 40912.631
    4821BARAJ ZID PIATRĂ 1335.200
    4822BARAJ ZID PIATRĂ 1966.130
    4823BARAJ ZID PIATRĂ 60217.723
    4824BARAJ ZID PIATRĂ 1425.200
    4825BARAJ ZID PIATRĂ 1425.200
    4826BARAJ ZID PIATRĂ 45712.631
    4827PINTENI BETON 7.78154
    4828PINTENI BETON 73.251.560
    4829PINTENI BETON 73.251.560
    4830PINTENI BETON 73.251.560
    4831PINTENI BETON 73.251.560
    4832PINTENI BETON 73.251.560
    4833PINTENI BETON 73.251.560
    4834PINTENI BETON 73.251.560
    4835PINTENI BETON 73.251.560
    4836TRAVERSE DE COLMATARE 11.7123
    4837TRAVERSE DE COLMATARE 11.2733
    4838TRAVERSE DE COLMATARE 11.2723
    4839TRAVERSE DE COLMATARE 21.2537
    4840TRAVERSE DE BETON 11.8421
    4841TRAVERSE DE BETON 9.317
    4842TRAVERSE DE BETON 18.8531
    4843TRAVERSE DE BETON 11.2317
    4844TRAVERSE DE BETON 14.7225
    4845TRAVERSE DE BETON 12.6421
    4846TRAVERSE DE BETON 9.812
    4847TRAVERSE DE BETON 12.218
    4848TRAVERSE DE BETON 313.66595
    4849TRAVERSE DE BETON 18.2533
    4850TRAVERSE DE BETON 14.7729
    4851TRAVERSE DE BETON 58.6884
    4852TRAVERSE DE BETON 63.1484
    4853TRAVERSE DE BETON 23.3842
    4854TRAVERSE DE BETON 15.2925
    4855TRAVERSE DE BETON 12.6321
    4856PRAG ACUMULARE 84.6126
    4857PRAG ACUMULARE 67.384
    4858PRAG ACUMULARE 84.6126
    4859PRAG ACUMULARE 77.1137
    4860PRAG ACUMULARE 71.7126
    4861CANAL BETON 12.4117
    4862CANAL BETON 99.3893
    4863CANAL BETON 261.74.160
    4864CANAL FUGA 1754.413
    4865CANAL BETON 3.5177
    4866CANAL BETON 321.411
    4867CANAL BETON 282.118
    4868CANAL BETON 145.63.437
    4869CANAL BETON 55.12.578
    4870CANAL BETON 187.44.413
    4871CANAL BETON 561.577
    4872CANAL BETON 441.684
    4873CANAL BETON 802.744
    4874CANAL BETON 49192
    4875CANAL BETON 701.164
    4876CANAL BETON 801.499
    4877CANAL BETON 282.118
    4878CANAL BETON 201.059
    4879CANAL BETON 181.007
    4880DRUM PĂDUREA NEAGRĂ5.666
    4881BARAJ RAVENA RAMIFICAŢIE 244.16.324
    4882BARAJ RAVENA RAMIFICAŢIE 244.12.160
    4883BARAJ MILCOVELUL128.405
    4884BARAJ JARIŞTEA32.163
    4885BARAJ VĂRSĂTURA3.117
    4886BARAJ VĂRSĂTURA 61731
    4887BARAJ VĂRSĂTURA 1061.138
    4888BARAJ VĂRSĂTURA 89962
    4889BARAJ VĂRSĂTURA 68731
    4890BARAJ VĂRSĂTURA 3163.392
    4891BARAJ VĂRSĂTURA 28.1713
    4892BARAJ VĂRSĂTURA 69.21.754
    4893BARAJ VĂRSĂTURA 1172.961
    4894BARAJ VĂRSĂTURA 39989
    4895BARAJ VĂRSĂTURA 34.3870
    4896BARAJ VĂRSĂTURA 29.1750
    4897BARAJ VĂRSĂTURA 73.51.903
    4898BARAJ VĂRSĂTURA 1132.866
    4899BARAJ VĂRSĂTURA 39.51.021
    4900BARAJ VĂRSĂTURA 57114.480
    4901BARAJ VĂRSĂTURA 802.044
    4902BARAJ RAVENA 641.622
    4903BARAJ RAVENA 742.135
    4904BARAJ RAVENA 72.71.843
    4905BARAJ RAVENA 22.9528
    4906BARAJ RAVENA 30.3768
    4907BARAJ RAVENA 62.81.611
    4908BARAJ RAVENA 1383.284
    4909BARAJ RAVENA 16.54.313
    4910BARAJ RAVENA 20.7493
    4911BARAJ RAVENA 128.93.068
    4912BARAJ RAVENA 296491
    4913BARAJ RAVENA 159.93.688
    4914BARAJ RAVENA 20.7493
    4915BARAJ RAVENA 84.42.010
    4916BARAJ RAVENA 94.22.217
    4917BARAJ RAVENA 23.9563
    4918BARAJ RAVENA 15.8372
    4919BARAJ RAVENA 28.5671
    4920BARAJ RAVENA 36.22.029
    4921BARAJ RAVENA 92.82.184
    4922BARAJ RAVENA 90.12.122
    4923BARAJ RAVENA 510.612.014
    4924BARAJ RAVENA 535.812.607
    4925BARAJ RAVENA 26.2616
    4926BARAJ RAVENA 571.213.447
    4927BARAJ RAVENA 113.32.901
    4928BARAJ RAVENA 17436
    4929BARAJ RAVENA 23.42.955
    4930BARAJ RAVENA 13.4343
    4931BARAJ RAVENA 24.8635
    4932BARAJ RAVENA 69.61.785
    4933BARAJ RAVENA 131.73.371
    4934BARAJ RAVENA 301.77.427
    4935BARAJ RAVENA RAMIFICAŢII 19.3494
    4936BARAJ RAVENA RAMIFICAŢII 96.31.189
    4937BARAJ RAVENA RAMIFICAŢII 247.26.330
    4938BARAJ RAVENA RAMIFICAŢII 249.36.383
    4939BARAJ RAVENA JARIŞTEA 225.45.770
    4940BARAJ RAVENA JARIŞTEA5.190
    4941BARAJ RAVENA JARIŞTEA4.979
    4942BARAJ RAVENA JARIŞTEA9.265
    4943BARAJ RAVENA JARIŞTEA670
    4944BARAJ RAVENA JARIŞTEA2.802
    4945C.T. REGHIU14.976
    4947BARAJ REGHIU16.191
    4948PRAG 5M 1.02.958
    4949BARAJ 5M 2.07.302
    4950BARAJ 7M 6.016.445
    4951TRAVERSE 1M 1.0158
    4952TRAVERSE 2M 1.0158
    4953TRAVERSE 3M 1.0158
    4954TRAVERSE 4M 1.0158
    4955BARAJ 1M 2.0 PÂRÂU RĂU1.708
    4956PINTEN TERMINAL PÂRÂUL SĂRAT283
    4957PINTEN TERMINAL ARSIŢA MICĂ581
    4958PINTEN TERMINAL ARŞIŢA MICĂ 96 M3.290
    4959PINTEN TERMINAL ARŞIŢA MICĂ 2958.085
    4960BARAJ ŞIPOTELE 572 MC16.226
    4961BARAJ PR ROŞIOAREI 486 MC7.587
    4962BARAJ PR ROŞIOAREI 668 MC18.750
    4963BARAJ PR ROŞIOAREI 233 MC6.021
    4964BARAJ PR RACHITAS 39912.519
    4965CANAL PR SĂRAT 1403.872
    4966DRUM FĂZĂNERIE29.623
    4967BARAJ 3M 3 150 MC CENARU9.431
    4968BARAJ 4M 3 150 MC CENARU9.431
    4969BARAJ 5M 3 150 MC CENARU9.431
    4970PRAG 2M 0.5 70 MC CENARU4.402
    4971PRAG 1M 0.5 80 MC CENARU5.029
    4972BARAJ 22M 4 280 MC STOICHIŢA18.172
    4973PRAG 21M 1 100 MC STOICHIŢA6.288
    4974BARAJ 14M 2.5 150 MC STOICHIŢA9.735
    4975BARAJ 13M 2 140 MC STOICHIŢA9.087
    4976PRAG 8M 1 6O MC STOICHIŢA3.772
    4977PRAG 5M 1 5O MC STOICHIŢA3.143
    4978PRAG 2M 1 6O MC STOICHIŢA4.152
    4979PRAG 1M 21 180 MC STOICHIŢA11.317
    4980TRAVERSĂ 2M O PR PORCULUI243
    4981TRAVERSĂ 3M O PR PORCULUI206
    4982TRAVERSĂ 4M O PR PORCULUI227
    4983TRAVERSĂ 5M O PR PORCULUI259
    4984TRAVERSĂ 6M O PR PORCULUI243
    4985TRAVERSĂ 7M O PR PORCULUI213
    4986PRAG 8M1 PR PORCULUI4.758
    4987TRAVERSĂ 9M O PR PORCULUI259
    4988TRAVERSĂ 10M O PR PORCULUI213
    4989BARAJ 11M 1,5 PR PORCULUI16.756
    4990BARAJ 12M 2,5 PR PORCULUI13.203
    4991BARAJ 13M 3,5 PR PORCULUI8.720
    4992BARAJ 14M 4 PR PORCULUI19.123
    4993BARAJ 15G 3 PR PORCULUI16.280
    4994BARAJ 17M 3 PR PORCULUI18.059
    4995PRAG 2M0,5 PR SĂRII6.772
    4996PRAG 3M0,5 PR SĂRII1.943
    4997PRAG 4 MO,5 PR SĂRII2.143
    4998BARAJ 5G1 PR SĂRII745
    4999BARAJ 7M 1,5 PR SĂRII9.645
    5000BARAJ 9M 5 PR SĂRII36.939
    5001BARAJ 13M 5 PR SĂRII34.272
    5002BARAJ 1G 2 PR NUCULUI6.499
    5003BARAJ 2M 4 PR NUCULUI9.099
    5004PRAG 1M 1 PR PAPALUGA4.958
    5005PRAG 2M 1 PR PAPALUGA6.967
    5006BARAJ 3M 3 PR PAPALUGA9.236
    5007BARAJ 4M 3 PR PAPALUGA11.082
    5008BARAJ 2M 2 PR NOU4.720
    5009CANAL PR ARŞIŢA6.568
    5010CANAL 3M 3 PR ARŞIŢA7.307
    5011CANAL 4M 4 PR ARŞIŢA10.298
    5012CANAL 5M 3 PR ARŞIŢA7.326
    5013CANAL 6M 2,5 PR ARŞIŢA6.221
    5014CANAL 7M 4 PR ARŞIŢA10.691
    5015BARAJ 27 B 1.0 PR REGHIU1.652
    5016BARAJ 28 B 1.5 PR REGHIU1.979
    5017BARAJ 29 B 3.0 PR REGHIU3.068
    5018PRAG 30B 0,5 PR REGHIU1.025
    5019PRAG 31B 1.0 PR REGHIU2.633
    5020TRAVERSE 2BO PR REGHIU593
    5021TRAVERSE 3BO PR REGHIU491
    5022TRAVERSE 4BO PR REGHIU618
    5023TRAVERSE 5BO PR REGHIU679
    5024TRAVERSE 6BO PR REGHIU555
    5025TRAVERSE 7BO PR REGHIU453
    5026TRAVERSE 8BO PR REGHIU453
    5027TRAVERSE 9BO PR REGHIU453
    5028TRAVERSE 10BO PR REGHIU655
    5029TRAVERSE 11BO PR REGHIU832
    5030TRAVERSE 12BO PR REGHIU820
    5031TRAVERSE 13BO PR REGHIU631
    5032TRAVERSE 14BO PR REGHIU453
    5033TRAVERSE 15BO PR REGHIU453
    5034TRAVERSE 16BO PR REGHIU453
    5035BARAJ 1B2 PR ARVA SEACĂ2.111
    5036GABIOANE 36GL 18 MC463
    5037TRAVERSĂ 4BTO 1.5613
    5038PRAG 6 B O,5 PR ARVA SEACĂ409
    5039PRAG 7 B 1,5 PR ARVA SEACĂ409
    5040PRAG 8 B 0,5 PR ARVA SEACĂ409
    5041BARAJ 9 B 1,5 PR ARVA SEACĂ1.439
    5042BARAJ 10 B 3 PR ARVA SEACĂ3.089
    5043GABION 11EP8 PR ARVA SEACĂ182
    5044GABION 12EP8 PR ARVA SEACĂ182
    5045GABION 13EP8 PR ARVA SEACĂ921
    5046TRAVERSĂ 14 BO/2595
    5047TRAVERSĂ 15 BO/2340
    5048TRAVERSĂ 16 BO/2417
    5049PRAG 17B0.5 PR ARVA SEACĂ511
    5050PRAG 18B0.5 PR ARVA SEACĂ503
    5051PRAG 19B0.5 PR ARVA SEACĂ707
    5052PRAG 20B0.5 PR ARVA SEACĂ536
    5053BARAJ 21 B2 PR ARVA SEACĂ1.361
    5054BARAJ 22 B4 PR ARVA SEACĂ2.874
    5055BARAJ B1 PR ARVA OII995
    5056BARAJ 2B1 PR ARVA OII953
    5057BARAJ 3B2 PR ARVA OII1.464
    5058BARAJ 4B4 PR ARVA OII3.012
    5059PRAG 26B 1.0 PR REGHIU1.576
    5060C T BUTUCOASA246.686
    5062DAF MILCOV130.205
    5063DAF BECIU33.434
    5064DAF ARVA COVRIGARU9.896
    5065DAF VULCĂNEASA3.023
    5066DAF GIRBOVA2.636
    5067DAF ARVA SEACĂ146.326
    5068DAF ARVA BLIOARIEI28.198
    5069DAF ARVA48.958
    5070DAF PR ROMAN89.515
    5071DAF CENARU250.023
    5072DAF MILCOVELU164.791
    5073DAF SCORUS POIENIŢA763.038
    5074DAF STOICHIŢA PR ANDREI143.033
    5075DAF PR PĂCURII43.088
    5076DAF CIREŞU37.218
    5078DAF ARVA SEACĂ129.928
    5079DAF CHILII BORI27.169
    5080DAF VALEA BADEI16.596
    5081DAF SUFLEŢELUL101.127
    5082DAF CIOCANELE46.516
    5083DAF VALEA BOULUI374.732
    5084PRAG 5/112 MC PR MILCOV47.738
    5085BARAJ 7/648 MC PR MILCOV276.197
    5086PRAG 8/73 MC PR MILCOV31.114
    5087PRAG 9/85 MC PR MILCOV36.230
    5088PRAG 10/132 MC PR MILCOV56.262
    5089PRAG 12/37 MC PR MILCOV15.771
    5090PRAG 13/49 MC PR MILCOV20.885
    5091PRAG 14/22 MC PR MILCOV9.377
    5092PRAG 15/110 MC PR MILCOV46.885
    5093BARAJ 16/357 MV PR MILCOV152.164
    5094PRAG 1/76 MC PR MILCOV32.393
    5095PRAG 3/33 MC PR MILCOV14.066
    5151DAF RASCA DEALU LUNG224.424
    5152DAF OREAVU939
    5153DAF RASCA CUJBELE144.783
    5154DAF PELETIC2.396
    5156DAF DEPOZIT FINAL212
    5157DAF PRISLOAPE BARCU ZINCA130
    5158DAF BIRCU NETEDA55.221
    5159DAF MEDREA DĂLHĂUŢI50.000
    5160DAF MEDREA RIMNA40.000
    5161DAF BIRCU HUZUNARI I II179.105
    5162DAF HARABAGIU HUZUNARI46.111
    5163DAF HUZUNARI54.855
    5164DAF BIRCU TIRITU1.381.346
    5166DAF MILCOV BIRCU II371.879
    5168BARAJ 2 BT 6M VALEA BIRCU36.071
    5169BARAJ 3BO 2M VALEA BIRCU6.412
    5170BARAJ 4B 4M VALEA BIRCU28.060
    5171PRAG 1B1 RAMNA VALEA NEAGRĂ18.819
    5172BARAJ 4B VALEA BIRCU18.819
    5173BARAJ 5B VALEA BIRCU69.060
    5174PRAG 1B119.625
    5175BARAJ 29.620
    5176BARAJ12.339
    5177BARAJ PUTNA22.945
    5178DIG PUTNA10.125
    5179ZID EPIU8.874
    5180BARAJ LEPSULET29.588
    5181PRAGURI12.235
    5182TRAVERSĂ4.665
    5183TRAVERSĂ5.797
    5185CANAL ZIDĂRIE41.660
    5186BARAJ84.164
    5187TRAVERSĂ1.758
    5188TRAVERSĂ2.948
    5189TRAVERSĂ2.948
    5190TRAVERSĂ2.948
    5191TRAVERSĂ2.948
    5192TRAVERSĂ2.948
    5193TRAVERSĂ2.948
    5194TRAVERSĂ2.948
    5196BARAJ26.119
    5197ZID16.560
    5198ZID19.022
    5199PINTEN128
    5200TRAVERSĂ132
    5201TRAVERSĂ132
    5202TRAVERSĂ132
    5203TRAVERSĂ132
    5204TRAVERSĂ132
    5205TRAVERSĂ132
    5206TRAVERSĂ132
    5207TRAVERSĂ132
    5208TRAVERSĂ132
    5209TRAVERSĂ132
    5210TRAVERSĂ132
    5211TRAVERSĂ132
    5212TRAVERSĂ132
    5213PRAG6.887
    5214AMENAJĂRI HALE22.411
    5215BARAJE4.378
    5216BARAJE3.493
    5217BARAJE2.106
    5218TRAVERSĂ552
    5219TRAVERSĂ61
    5220TRAVERSĂ556
    5221ZID SPRIJIN2.313
    5222ZID SPRIJIN1.157
    5223ZID SPRIJIN2.396
    5224PRAGURI693
    5225PRAGURI1.648
    5226DRUM GALACIUC8.068
    5227DRUM GRESU104.885
    5228DRUM STREIU34.672
    5229DRUM LEPSULET34.562
    5230DRUM VULTURU41.260
    5231DRUM STRIMBA202.337
    5232DRUM CLABUC23.601
    5233DRUM SAGAU31.312
    5234DRUM CĂPUŞA15.508
    5235DRUM PR. PORCULUI30.968
    5236DRUM PR. ALB15.949
    5237DRUM OSTOG94.670
    5238DRUM BABOVICI36.172
    5239DRUM PR. ŢIGANULUI265.900
    5240DRUM SOROS302.479
    5241DRUM GRESU CĂLIN196.829
    5242DRUM COASTA PUTNA37.955
    5243DRUM PÂRÂUL VULPII (SALCIA)72.559
    5244DRUM STRIMBA PORCU18.621
    5245DRUM PALTIN HOROMBAT124.874
    5246DRUM MUSATU PREL. PR. BISERICII17.564
    5247POTECĂ147
    5248POTECĂ12
    5252CANALE DIN PIATRĂ ZABALA 13.067
    5253PODEŢE BETON ZABALA 1433
    5254C.T. NEREJU 138.168
    5255C.T. SPULBER 214.890
    5256C.T. NEREJU 239.866
    5257C.T. NEREJU 338.790
    5258C.T. SPULBER 124.730
    5259C.T. BARAJE SEMIPERMANENTE NEREJU76.745
    5260C.T. NEREJU57.038
    5261C.T. CREMENEA ROTARU NEREJU34.122
    5262BARAJE ZABALA 1 NEREJU34.248
    5263C.T. HANGANU HURJUI BARAJ NEREJU12.660
    5264C.T. HANGANU HURJUI BARAJ14.658
    5265C.T. HANGANU HURJUI BARAJ 211.864
    5266C.T. HANGANU TRAVERSĂ1.366
    5267C.T. HURJUI BARAJ RAVENA10.976
    5268C.T. HURJUI BARAJ RAVENA 277.329
    5269CANAL BETON PR. BURLACU7.539
    5270CANAL BETON MONTEORU20.265
    5271PODEŢ BETON TUBULAR PR. BURLACU1.122
    5272BARAJ MONTEORU NEREJU590.200
    5273PRAG BARAJ MONTEORU3.090
    5274PINTEN TERMINAL CANAL MONTEORU11.346
    5276BARAJ RAVENA CREMENEA 227.682
    5277C.R. VULTURU NEREJU269.316
    5278C.T. MONTEORU NEREJU104.168
    5279C.T. HANGANU NEREJU77.374
    5280DAF PR. NEGRU-OBÂRŞIE6.301
    5281DAF SPINEŞTI PR. TINCULUI2.438
    5282DAF CULMEA MĂRULUI-BALCU1.338
    5283DAF PALCAU-AFLUIENŢI4.962
    5284DAF NEREJU LAPOS-PALCAU68.002
    5285DAF LAPOS AFLUIENŢI1.562
    5286DAF ZIRNA MICĂ3.648
    5287DAF GIURGIU-AFLUIENŢI690
    5288DAF GIURGIU-OBÂRŞIE807
    5289POD PR. NEGRU10.578
    5290DAF HIRBOCA-AFLUIENŢI7.374
    5291DAF VERSANT LAPOS 1+24.854
    5292DAF DARABANU 1+211.826
    5293DAF HIRBOCA OBÂRŞIE272
    5294DAF PIRLITURII4.595
    5295DAF ZIRNA MICĂ-OBÂRŞIE PRELUNGIRE5.460
    5296DAF LAPOS PALCAU5.032
    5297DAF PR. NEGRU-PR. GIURGIU19.235
    5298DAF HIRBOCA-RAMIFICAŢIE2.818
    5299DAF PALCAU PR. NEGRU86.914
    5300DAF MILCOV-VETRILA-PR. BOULUI55.149
    5301DAF PR. GALBEN-ÎNŢĂRCĂTOAREA4.293
    5302DAF ZIRNA MARE4.668
    5303DAF PR. STÂNII513
    5304DAF TIPAU-OBÂRŞIE2.690
    5305DAF OBÂRŞIE-ARGINTĂRIE1.069
    5306DAF VALEA BOULUI114.098
    5307C.T. STRIMBA14.737
    5308DRUM REPEJOARA28.471
    5309DRUM PRELUNGIRE REPEJOARA3.950
    5310DRUM REPEJOARA VIRLAN50.869
    5311DRUM VIRLAN14.461
    5312DRUM TIUTEA13.573
    5313DRUM RAMIFICAŢIE NICOARĂ2.282
    5314DRUM TIUTEA NICOARĂ3.042
    5315DRUM NICOARĂ14.339
    5316DRUM LIMPEJOARĂ3.289
    5317DRUM CHINU158.335
    5318DRUM PUNGA3.406
    5319DRUM FITIONEŞTI MUŞUNOAIELE3.312
    5320DRUM TISA1.337
    5321DRUM VALEA LUNGĂ8.178
    5322DRUM PIETROSU2.055
    5323DRUM ŢIGANCA61
    5324DRUM CRACU CU APĂ1.151
    5325DRUM ZĂBRĂUŢI7.081
    5326DRUM CHIOARU27
    5327DRUM CRACU SEC15
    5328DRUM FORESTIER MĂTRĂGUNA25.234
    5329DRUM FORESTIER CHILUGEL4.432
    5330DRUM FORESTIER DRAGOMIRA3.282
    5331DRUM FORESTIER PÂRÂUL SĂRAT11.606
    5332DRUM FORESTIER TISA126
    5333DRUM FORESTIER GROŞU75
    5334DRUM FORESTIER DUMICUS222.336
    5335DRUM FORESTIER VÂNĂTORU MIC31.848
    5336DRUM FORESTIER MIRIOARA146.429
    5337DRUM FORESTIER SECU II MIRIOARA159.217
    5338DRUM FORESTIER VALEA BOULUI58.172
    5339DRUM FORESTIER LĂRGUŢA76.584
    5340DRUM FORESTIER VALEA BABEI113.822
    5341DRUM FORESTIER TREISTIOARA6.556
    5342DRUM FORESTIER UNGUROANCA8.799
    5343DRUM FORESTIER VÂNĂTORUL MARE36.348
    5344DRUM FORESTIER SECUII122.651
    5345DRUM FORESTIER CIURBA MARE3.521
    5346DRUM FORESTIER CREMENET2.215
    5347DRUM FORESTIER CHIUA MARE312.405
    5348DRUM FORESTIER DRAGOMIRA CHIUA30.135
    5349DRUM FORESTIER VALEA CERBULUI17.773
    5350DRUM FORESTIER CHIUA291.798
    5351DA PR BRADULUI27.751
    5352DA ZBURĂTURA17.904
    5353DA OBÂRŞIA PUTNEI73.081
    5354DA PR ALB PUTNA15.620
    5355DA BAHNEANU66.866
    5356DA LESPEZI73.051
    5357DA NETEDA42.786
    5358DA TISITA MICĂ16.574
    5359DA TISITA LESPEZI15.037
    5360DA TISITA SECTOR V21.491
    5361DA TISITA MARE36.393
    5362DA TISITA SECTOR II54.569
    5363DA PR PORCULUI PUTNA29.372
    5364DA CARHAGAU OBÂRŞIA205.949
    5365DA CANELE JGHEABURI33.726
    5366DA DALHATAS159.637
    5367DA DALHATAS PRELUNGIRE72.780
    5368DA PĂSTAIA56.080
    5369DA COZA AXIAL158.795
    5370DA ALUNU113.743
    5371DA MIOARELE SECTOR I25.082
    5372DA ALUNU OBÂRŞIA86.525
    5373DA MIOARELE26.260
    5374DRUM FORESTIER PÂRÂUL MORII128.555
    5375DRUM FORESTIER HURGHIS148.328
    5376DRUM FORESTIER DEMACUSA1.432.423
    5377DRUM FORESTIER CEHLENA-HLENA743.441
    5378DRUM FORESTIER URSULOVA540.082
    5379DRUM FORESTIER HURGHISCA225.014
    5380DRUM FORESTIER TURCULOVA149.074
    5381DRUM FORESTIER PÂRÂUL RUSULUI80.000
    5382DRUM FORESTIER CORHANA433.091
    5383DRUM FORESTIER COMANEL117.818
    5384DRUM FORESTIER TOMNATIC410.728
    5385DRUM FORESTIER PETAC3.317.820
    5386DRUM FORESTIER COZARCA397.105
    5387DRUM FORESTIER CEHLENA-HLENA 2324.169
    5388DRUM FORESTIER DEMACUSA2.764.244
    5399DRUM FORESTIER VALEA IBĂNEASA 2.7 KM69.942
    5400DRUM FORESTIER VALEA RADULUI 5.3 KM191.849
    5401DRUM FORESTIER LATUROANEA 2.8 KM100.719
    5402DRUM FORESTIER LATUROANCA MICĂ 0.5 KM39.532
    5403DRUM FORESTIER ŞIPOT 1.7 KM99.508
    5404DRUM FORESTIER PELNIT 0.5 KM13.822
    5405DRUM FORESTIER TINCOVITA 4.6 KM270.799
    5406DRUM FORESTIER VALEA MICĂ 2.8 KM7.678
    5407DRUM FORESTIER VALEA MARE 2.0 KM91.200
    5408DRUM FORESTIER BALAŞ 1.2 KM48.937
    5409DRUM FORESTIER VALIŞOR 9.6 KM707.866
    5410DRUM FORESTIER STĂNIŞOARA MARE 1.5 KM108.225
    5411DRUM FORESTIER VALEA CETĂŢII. 3.4 KM162.582
    5412DRUM FORESTIER CĂPRIORUL 2.8 KM249.619
    5413DRUM FORESTIER SINOVA 3.5 KM265.831
    5414DRUM FORESTIER MACIOVA 7.1 KM289.604
    5415DRUM FORESTIER MALOASA 6.1 KM359.133
    5416DRUM FORESTIER SERBUL MARE 2.6 KM317.444
    5417DRUM FORESTIER TURNU RUIENI 8.0 KM386.522
    5418DRUM FORESTIER PÂRÂUL PIETRII 2.0 KM84.130
    5419DRUM FORESTIER IEDERA 1.1 KM51.443
    5420DRUM FORESTIER CĂPRIORUL RĂU 1.2 KM174.190
    5421DRUM FORESTIER BORLOVA MARE 9.0 KM314.375
    5422DRUM FORESTIER BORLOVIŢA 2.1 KM174.753
    5423DRUM FORESTIER SEBESEL 2.0 KM115.459
    5424DRUM FORESTIER VALEA DE RUG 1.9 KM115.189
    5425DRUM FORESTIER SLĂTINIOARA 3.7 KM141.820
    5426DRUM FORESTIER PETROŞNIŢA 3.6 KM178.216
    5427DRUM FORESTIER CUNTU 4.3 KM56.024
    5428DRUM FORESTIER IRIGHIŞ 11.4 KM620.264
    5429DRUM FORESTIER BOLVAŞNIŢA-BOBU 4.1 KM269.225
    5430DRUM FORESTIER PÂRÂUL PORCULUI 1.5 KM144.273
    5431DRUM FORESTIER V. ARMENIŞ 4.0 KM313.054
    5432DRUM FORESTIER V. ARMENIŞULUI II 2.0 KM431.759
    5433DRUM FORESTIER ZIZINAS 4.7 KM111.986
    5434DRUM FORESTIER VL. SASULUI54.488
    5435DRUM FORESTIER TINOASA 1.2 KM40.852
    5436DRUM FORESTIER DUNGU35.011
    5437DRUM FORESTIER BUSCA 2.5 KM52.427
    5438DRUM FORESTIER VL. SATULUI 6.1 KM160.078
    5439DRUM FORESTIER VL. DRACULUI 8.2 KM522.879
    5440DRUM FORESTIER TESLA97.316
    5441DRUM FORESTIER BABARUNCA99.040
    5442DRUM FORESTIER CHISAG40.667
    5443DRUM FORESTIER T-LUNG CIORICA103.176
    5444DRUM FORESTIER ROSCA 2.7 KM132.101
    5445DRUM FORESTIER PÂRÂUL CAILOR 2.6 KM120.963
    5446DRUM FORESTIER URLATU MARE 1.5 KM65.519
    5447DRUM FORESTIER MARCOŞANU 1.8 KM113.674
    5448DRUM FORESTIER VAIDA 2 KM95.178
    5449DRUM FOREST BORZOS3.574
    5450DRUM FORESTIER V. ZIMBRULUI12.998
    5451DRUM FORESTIER DOFTANA 9.3 KM318.653
    5452DRUM FORESTIER RECEA DE JOS17.227
    5453DRUM FORESTIER RECEA DE SUS 1.7 KM83.810
    5454DRUM FORESTIER BAIER27.888
    5455DRUM FORESTIER DAVIDOAIA 0.6 KM45.139
    5456DRUM FORESTIER TIGAI 6 KM375.188
    5457DRUM FORESTIER PR. NANULUI 2.7 KM284.978
    5458DRUM FORESTIER ADÂNCA DE SUS 1.8 KM107.599
    5459DRUM FORESTIER ADÂNCA DE JOS. 2.0 KM124.951
    5460DRUM FORESTIER VL. DREASA 1.9 KM87.000
    5461DRUM FORESTIER GIRCINUL MARE 9.8 KM418.088
    5462DRUM FORESTIER GHIRCINUL MIC 10.1 KM485.840
    5463DRUM FORESTIER VL. LARGĂ 1.2 KM27.947
    5464DRUM FORESTIER VL. FERASTRĂULUI83
    5465DRUM FORESTIER VL. FERASTRĂULUI2.947
    5467DRUM FORESTIER VARZĂVOAIA3.554
    5468DRUM FORESTIER BOLDA13.229,00
    5469DRUM FORESTIER VALEA CASELOR 2.6 KM2.339.207,00
    5470DRUM FORESTIER GREACA 7.0 KM114.600,00
    5471DRUM FORESTIER OGREZEA I 2.5 KM38.044,00
    5472DF OGREAZA II 3.0 KM37.781,00
    5473DRUM FORESTIER VALEA PĂDUCELULUI9.916,00
    5474DRUM FORESTIER URSOAIE10.273,00
    5475DRUM FORESTIER VL. PĂTRĂŞCANILOR1.781,00
    5476DRUM FORESTIER VALEA FLORII1.838,00
    5477DRUM FORESTIER PIŢIGAIE6.364,00
    5478DRUM FORESTIER MAZGANE624.365,00
    5479DRUM FORESTIER VALEA LUI TOPOR15.333,00
    5480DRUM FORESTIER RUDA25.336,00
    5481DRUM FORESTIER RUDA-MAZGANA76.177,00
    5482DRUM FORESTIER VALEA PECHII2.676,00
    5483DRUM FORESTIER VALEA RACIULUI2.337,00
    5484DRUM FORESTIER IVANIŞ I2.759,00
    5485DRUM FORESTIER IVANIŞ II 4.1 KM58.141,00
    5486DRUM FORESTIER IVANIŞ - VL. ARIILOR 1.9 KM35.769,00
    5487DRUM FORESTIER PADINA1.126,00
    5488DRUM FORESTIER VL. CIREŞULUI2.059,00
    5489DRUM FORESTIER VL. MĂNĂSTIRII375,00
    5490DRUM FORESTIER OPREŞTI7.563,00
    5491DRUM FORESTIER LIVEZENI 2.3 KM32.153,00
    5492DRUM FORESTIER VALEA STÂNII 2.5 KM1.695,00
    5493DRUM FORESTIER CALEA LUI BAJ 3.7 KM59.963,00
    5494DRUM FORESTIER VL. BISERICII I 2.4 KM95.419,00
    5495DRUM FORESTIER VL. BISERICII II 2.6 KM92.343,00
    5496DRUM FORESTIER LIMPEDEA 5.5 KM116.733,00
    5497DRUM FORESTIER RUNC11.144,00
    5498DRUM FORESTIER VL. GALAŢILOR8000,00
    5499DRUM FORESTIER JEICA CREANG59711,00
    5500DRUM FORESTIER VL. VIILOR500,00
    5501DRUM FORESTIER CHILIMETRA178.575
    5502DRUM FORESTIER HUNCU10.090
    5503DRUM FORESTIER RUNCU BRETECANI10.369
    5504DRUM FORESTIER BARBU12.606
    5505DRUM FORESTIER TREI PODURI10.088
    5506DRUM FORESTIER PEŞTERA127.034
    5507DRUM FORESTIER PLOPU341.711
    5508DIGURI ŞI PRAGURI PT. DIRIJAREA APEI45.293
    5509DIGURI DE DIRIJARE A CURENŢILOR APEI IVO41.483
    5510DAF SURIC 3.4 KM5.814
    5511DAF ARŞIŢA 1.9 KM14.661
    5512DAF PALTIN 6.3 KM91.337
    5513DAF CICERA 3.2 KM14.998
    5514DAF PRISECANI 4.7 KM5.693
    5526DAF BORVIZ BUN 0.9 KM7.479
    5528DAF SURIC-PRELUNGIRE 1.7 KM35.685
    5529DAF TIRSOASA 1.9 KM45.831
    5535DAF BORVIZ BUN 1.0 KM57.437
    5536DAF BORVIZ RĂU 1.1 KM31.483
    5538DAF PALTIN 2.6 KM46.394
    5540DAF VALEA CORBULUI-BALCA 12.2 KM35.282
    5541DAF PR. TRACILOR 1.3 KM6.852
    5542DAF BAHLUIUL MARE 2.2 KM7.008
    5543DAF CĂLĂRAŞ 1.1 KM5.355
    5544DAF PR. LUNG - PR. LUI ŞTEFAN 3.8 KM9.578
    5545DAF PR. LUNG. - PREL. RAM. PR. CERBULUI 4.6 KM11.442
    5546DAF FILIP ANDREI 2.6 KM8.215
    5547DAF MALNAS 2.5 KM14.172
    5548DAF BORSEC TIRNAVE ENCLAVA 3.5 KM6.268
    5549DAF VINUL MARE 1.8 KM14.516
    5550DAF MIELU 2.0 KM32.600
    5551DAF VINUL MARE ST. CULMEA REZU 3.6 KM7.338
    5552DAF VINUL MARE RAMIF. DR. 2.3 KM13.224
    5553DAF MESTEACĂN 2.5 KM13.258
    5554DAF MESTEACĂN RAMIF. DR. 0.9 KM10.692
    5555DAF MESTEACĂN RAMIF. ST. 0.6 KM6.565
    5559DAF PÂRÂUL CUPELOR 3.2 KM16.572
    5560DAF PÂRÂUL FEMEII 1.3 KM14.278
    5561DAF PÂRÂUL CIUNGI 1.7 KM8.487
    5562DAF PÂRÂUL CIFREA 2.1 KM17.282
    5563DAF RACHITIS-BITCA 3.4 KM32.966
    5564DAF RACHITIS-BISTRICIOARA 2.1 KM27.804
    5565DAF PÂRÂUL LUNG 1.6 KM15.585
    5566DAF CURMĂTURA 2.9 KM16.790
    5567DAF CUMPUL LUNG 1.9 KM40.922
    5568DAF PÂRÂUL LUI IANCU 0.8 KM3.209
    5569DAF GRANIŢA 1.9 KM19.944
    5570DAF SESTINA 5.7 KM13.868
    5571DAF PÂRÂUL LUPULUI 5.2 KM11.919
    5572DAF DOBREANU-TROCILOR 2.9 KM10.064
    5573DAF BUFTEA RAMIF. DOBREANU 0.5 KM15.188
    5574DAF ROTARU RAMIF. DOBREANU 1.4 KM32.253
    5575DAF PR. RUŞILOR CU RAMIF. PR. LESPEZI 2.6 K64.574
    5576DAF BORCUT-PĂLTINIŞ 6.5 KM23.800
    5577DAF MĂGURA 1.3 KM11.900
    5578DAF RACILA-CANTINA AF GRĂDINA 6.2 KM9.210
    5579DAF PR. ALUNIŞ 1.8 KM6.428
    5580DAF IUTES 3.2 KM1.551.854
    5581DAF VAMAN CENTRU VAMANU 5.7 KM9.812
    5582DAF STREJA 3.7 KM9.418
    5583DAF STREJA PRELUNGIRE 0.5 KM34.818
    5584DAF PÂRÂUL ŢIGANILOR 2.2 KM23.938
    5585DAF OCOLIRE BILBOR 1.3 KM3.736
    5586DAF CETĂŢUIA 3.1 KM37.549
    5587DAF HURUBA 3.9 KM50.470
    5588DAF PRELUCA-PRELUNG. HURUBA 1.4 KM15.385
    5589DAF MUNCELU 2.9 KM6.164
    5590DAF ARINIŞ 0.9 KM7.016
    5591DAF VALEA-SEACĂ 9.0 KM24.939
    5592DAF TIBLES-POIANA OBSERVATOR 0.9 KM35.949
    5593DAF TIBLES-PRELUNGIRE 3.2 KM87.746
    5594DAF PÂRÂUL GHEŢĂRIEI 2.9 KM16.527
    5595DAF PÂRÂUL NOROIULUI 2.0 KM18.230
    5596DAF PR. GHEŢĂRIEI-PREL. PR. ROŞU 1.5 KM66.341
    5597DAF PÂRÂUL PALTIN 1.8 KM2.438
    5598DAF COMARNIC-PALTIN 0.8 KM20.225
    5599DAF PR. PALTIN-PRELUNGIRE 1.0 KM4.982
    5600DAF PR. FLORILOR 0.8 KM39.071
    5601DAF HABALAU 2.3 KM20.836
    5602DAF BARASAU-LENIA 9.2 KM20.579
    5603DAF ARGINTĂRIA 1.8 KM4.373
    5604DAF FĂGEŢEL 1.8 KM3.206
    5605DAF COMARNIC-BARASAU 2.2 KM33.894
    5606DRUM AUTOFORESTIER PĂLTINIŞ PRELGI. 1,6 KM325.800
    5607DRUM AUTO FORESTIER BRAICU 2,0 KM470.624
    5608DAF DRIGLA-CĂLIMĂNEL 1.0 KM21.131
    5609DAF CĂLIMĂNEL LIMPEDE 16.0 KM97.760
    5610DAF CĂLIMĂNEL TULBURE 8.7 KM27.923
    5611DAF CĂLIMĂNEL OBÂRŞIE 2.7 KM21.440
    5612DAF CĂLIMĂNEL DELUT 2.7 KM18.792
    5613DAF PIATRĂ DUSEI 0.3 KM5.352
    5614DAF PIATRĂ ZBINEANI 2.1 KM59.281
    5615DAF GIORIŞTE 4.9 KM49.827
    5616DAF GIORIŞTE PRELUNGIRE 0.6 KM34.868
    5617DAF ARIMIŞUL MARE 1.7 KM21.248
    5618DAF HURDUGAŞ 8.0 KM21.042
    5619DAF DELUT IZVOR 3.0 KM43.918
    5620DAF PUTUROSU PRELUNGIRE 4.5 KM49.343
    5621DAF CRESTĂTURA DE JOS 1.8 KM11.682
    5622DAF TOPLICIOARA 3.0 KM18.882
    5623DAF VOIVODEASA 8.2 KM44.672
    5624DAF VOIVODEASA-PRELUNGIRE 3.2 KM18.282
    5625DAF SEKERES P. 5.3 KM88.957
    5626DAF CRESTĂTURA DE SUS 3.0 KM48.244
    5627DAF PÂRÂUL LUNG 0.7 KM14.058
    5628DAF LOMAS-PUTUROSU-PRELUNGIRE 16.3 KM34.979
    5629DAF LOMAS-PUTUROSU 2.1 KM32.760
    5630DAF PÂRÂUL NEGRU 1.2 KM96.455
    5632DAF ILENEI CERBU 2.7 KM29.443
    5633DAF FAGU 1.0 KM7.540
    5634DAF SECU MIC 3.0 KM11.006
    5636DAF SECU ARCOZA 1.3 KM6.720
    5637DAF VALEA SATULUI 1.1 KM6.414
    5638DAF ILENEI 0.9 KM1.888
    5640DAF FLOAREI (PR. FLORILOR) 1.9 KM8.670
    5642DAF CENTURA CRENGII 1.2 KM35.638
    5643DAF ST. MURES-CRACUL NOU 3.6 KM28.101
    5644DAF CIUNGITURII 3.3 KM71.226
    5645DAF PÂRÂUL SEC 4.9 KM14.209
    5646DAF MAGHERUŞ 7.5 KM21.607
    5647DAF ZENCANI 2.4 KM22.558
    5648DAF MARSINETU DE SUS 6.0 KM27.616
    5649DAF LEGĂTURA MARSINET 3.4 KM28.425
    5650DAF MASINETU DE JOS 2.6 KM19.186
    5651DAF CRACUL BRICI 3.3 KM25.811
    5652DRUM AUTOFORESTIER PIATRĂ DE JOS 1,7 KM376.092
    5659DAF OII 4.7 KM25.785
    5660DAF SUHARD 2.7 KM15.331
    5663DAF MEGGYES 2.1 KM19.940
    5664DAF ŞUMULEU-MARE 19.8 KM82.654
    5667DAF ŞUMULEU-MIC 4.0 KM31.076
    5668DAF ŞUMULEU-MIC-PRELUNGIRE 2.1 KM40.344
    5669DAF GIDICZ 4.5 KM36.651
    5673DAF PÂRÂUL FRUMOS 1.6 KM38.605
    5674DAF PÂRÂUL MLĂŞTINOS 1.6 KM39.589
    5678DAF FÂNTÂNA RECE 1.1 KM20.481
    5681DAF PÂRÂUL ARS 1.6 KM22.914
    5682DAF PÂRÂUL ÎNTUNECOS 0.9 KM45.507
    5684DAF LIBUCZ 0.5 KM46.983
    5686DAF HREANU MARE 1.5 KM84.228
    5687DAF BAKTA ROMAN 3 KM48.785
    5688DAF PÂRÂUL MORILOR 0.9 KM11.900
    5689DAF PÂRÂUL BALLO-DELHIA 5.2 KM71.400
    5691DRUM AUTO FORESTIER PR. CETĂŢII 4,5 KM1.110.809
    5698DAF GEOAGIU VERSANT 1,2 KM6.628
    5702DAF MIHĂILENI I.5.152
    5705DAF GOGAN II. 0.3 KM3.897
    5716DAF KISAG 16,3 KM5.015
    5717DAF TARTOD I. 9,1 KM16.463
    5718DAF KECSKEPATAK 4.9 KM56.361
    5719DAF TISZTAS-NAGYKUKULLO 7.1 KM21.653
    5720DAF HOSSZUKO 3.1 KM10.477
    5721DAF KEREKBUKK 3.5 KM11.491
    5722DAF KOVESPATAK 4.1 KM13.121
    5723DAF VARSAG-MELYSEG 7.4 KM26.504
    5724DAF BORDAS 1.9 KM7.593
    5725DAF SZARAZPATAK 1.4 KM4.595
    5726DAF TEKERES 6.5 KM23.669
    5736DAF SUGO ORDOGTO 1.2 KM1.566
    5737DAF BOGAROS 6.0 KM1.208
    5746DAF IVO 4 KM21.550
    5747DAF RAKOTTYAS-BERSZAN 0.5 KM816
    5748DAF FILIO 1 KM1.879
    5750DAF NAGYSUGO 4.3 KM8.037
    5751DAF SZARAZSUGO 3 KM7.427
    5756DAF TARTOD II. 2.1 KM8.439
    5762DAF TOADER I. 2.5 KM17.442
    5763DAF TOADER II. 3.7 KM39.538
    5764DAF TOADER III. 1.7 KM15.052
    5765DAF TOADER IV. 1.0 KM10.129
    5783DAF MALNAVESZ-PRELUNGIRE 1.8 KM65.941
    5795DAF PÂRÂUL HOŢILOR 1.3 KM23.800
    5807DAF MITACS ASZO 0.8 KM2.893
    5808DAF MITACS VRABIE 3.0 KM21.596
    5809DAF MITACS TUŞNAD 4.0 KM33.298
    5814DAF CIORII I.-II. 4.9 KM157.121
    5816DAF PÂRÂUL MINERULUI 1.2 KM34.511
    5818DAF CIORII III. 3.0 KM38.000
    5820DAF VARGYAS 2.2 KM37.576
    5821DAF VARGYAS CSOMAD 3,8 KM32.200
    5826DAF BALPATAK 1.7 KM13.603
    5831DAF PÂRÂUL CĂRBUNARULUI 0.7 KM12.931
    5833DAF PÂRÂUL CURAT 1.2 KM25.376
    5860DAF APA RECE 0.6 KM8.089
    5873DAF VALEA ÎNTUNECOASA 0,4 KM30.886
    5876DAF CSORGO 1.5 KM35.224
    5906DAF FIERESTREU OBÂRŞIE 1.8 KM39.863
    5907DAF PÂRÂUL LUI MIHAI 2.6 KM54.961
    5909DAF FIERESTREAU-PRELUNGIRE 1.2 KM24.968
    5917DAF MADARAŞUL MARE 13.2 KM109.343
    5918DAF MADARAŞUL MIC 4.5 KM30.740
    5919DAF MADARAŞUL MIC I. 3.7 KM25.713
    5921DAF GALUSA I. 1.2 KM18.750
    5922DAF MADARAŞUL MARE I. 1.4 KM30.323
    5923DAF SZELESKUT 1.1 KM10.298
    5924DAF VALEA ÎMPĂRATULUI 3.4 KM53.578
    5925DAF SZEDERJES 4.0 KM79.479
    5927DAF RACKEBEL 7.1 KM65.286
    5934DAF KOVACS 1.3 KM4.370
    5939DR. F. VALEA VĂCARULUI618
    5940DR. F. GUGONEASCA921
    5941DR. F. VALEA ROŞIE197
    5942DR. FOR. MĂGURA688
    5943DR. F. GUGONEASCA VERSANT1.601
    5944DR. F. VALEA GONGII897
    5945DR. F. V. GONGII PRELUNGIRE719
    5946DR. FOR. PALTIN415
    5947DR. F. CASELE DE PIATRĂ579
    5948DR. F. V. LUI LUDOVIC635
    5949DR. F. V. REA PRELUNGIRE705
    5950DR. F. VALEA REA526
    5951DR. F. CRUCIŞOARA512
    5952DR. F. VALEA PORCULUI361
    5953DR. F. ARŞIŢA327
    5954DR. F. TRIPSOR ŞI LELATRUC500.196
    5955DR. F. VALEA SEACĂ MARĂUŞA567
    5956DR. F. MARĂUŞA HUTA1.183
    5957DR. F. PREL. MARĂUŞA ŞI LUPOAICEI526
    5958DR. F. VALEA TURULUI853
    5959DR. F. GOROHA NEGREŞTI2.495
    5960DR. F. TURIŞOR NEGREŞTI742
    5961DR. F. VALEA STRUNGII NEGREŞTI967
    5963DR. F. BRADA MICĂ RAM. NEGREŞTI244
    5965DR. F. VALEA TRESTIEI NEGREŞTI772
    5966DR. F. VALEA PIETROASA557
    5967DR. F. BRADA MARE803
    5968DR. F. V. TRESTIEI POIANA NEGREŞTI419
    5969DR. F. VALEA TRESTIEI NEGREŞTI254
    5970DR. F. PRELUNGIRE STINCA NEGR.962
    5971DR. F. TARSOLT BIXAD1.714
    5972DR. F. V. TRESTIEI OBÂRŞIA NEGR.745
    5973DR. F. VALEA TR. LUNA NEGR.274
    5974DR. F. CORNET BRADA NEGR.725
    5975DR. F. NEGREŞTI329
    5977DR. F. RACSA967
    5978DR. F. VALEA ARDEALULUI500
    5979DR. F. MINTOASA VAMA854
    5980DR. F. MINTOASA PREL. VAMA647
    5981DR. F. CĂRPINIŞ VAMA371
    5982DR. F. ALICENI BIXAD991
    5983DR. F. GEAMĂNA BIXAD2.054
    5984DR. AUTOF. BUIANUL101.215
    5985DRUM FORESTIER NOROIENI80.753
    5986DRUM ACCES FĂZĂNERIA NOROIENI9.047
    5996DRUM AUTO46.222
    5998DRUM FORESTIER BLIDARIŞTE-LESPEZ5.208
    5999DRUM FORESTIER LESPEZI-FĂGET13.457
    6000DRUM FORESTIER FUNDĂTURA-LESPEZI9.426
    6001DRUM FORESTIER BULZ TR. I-26.494
    6002DRUM FORESTIER BULZ TR. II-310.567
    6003DRUM FORESTIER FĂGET-LESPEZI 3.38.164
    6004DRUM FORESTIER SURDUCAN 3.34.914
    6005DRUM FORESTIER FLOREASCA 0.71.503
    6006DRUM FORESTIER HUTA-GORUN 1.62.360
    6008DRUM FORESTIER IEGHERIŞTE 2.212.515
    6009DRUM FORESTIER MAIERIŞTE 3.614.570
    6010DRUM FORESTIER STINA TR. I 2.19.401
    6011DRUM ACCES GATER MICULA10.460
    6012DRUM PIATRĂ10.114
    6013DRUM ACCES PLANTAJ109.558
    6014DRUM FORESTIER CERHAT, CRAIDOROLT21.359
    6039ACCES VÂNĂTOARE FOIENI1.573
    6040DESECARI GELU53.390
    6041DESECARI GELU97.600
    6042DESECARI PĂDURE URZICENI115.900
    6045DESECARI5.736
    6046DAF 12,1 VL. RÂULUI368.642
    6047DAF 2,2 VL. PIETROŞI59.907
    6048DAF 2,3 VL. CODRULUI83.385
    6049DAF 4,0 VL. COPILULUI216.302
    6050DAF 2,6 TR. IZVOR49.043
    6051DAF 2,3 CORBOI142.488
    6052DAF 3,5 PR. ŢIGANULUI RECE227.292
    6053DAF 1,7 FLITANI21.994
    6054DAF 6,3 SURDUCEL357.563
    6055DAF 1,1 VIEZURISTE58.976
    6056DAF 1,0 BORAS47.095
    6057DAF 1,4 URZICARU54.682
    6060DAF 13,0 VIDA1.629.702
    6061DAF 3,5 VL. BLAJ175.902
    6062DAF 2,7 CUBLES78.682
    6063DAF 1,6 TOPLIŢEI76.198
    6066DAF 4,7 VIDA RUNC828.002
    6067DAF 2,2 VL. RUSTIULUI55.775
    6068DAF 2,4 VL. NULII25.252
    6069CT VIDA - LUNCA SPRIE31.141
    6071CT CORBEŞTI37.946
    6072CT ARB. DUGLAS TOPLIŢA1.566
    6079DRUM FORESTIER CĂRBUNIŞTE19.883
    6080DRUM FORESTIER CHILIA18.972
    6081DRUM FORESTIER VALEA MISEI46.534
    6082DRUM FORESTIER BOLDITAU3.378
    6084DRUM FORESTIER VALEA RUNCULUI19.415
    6085DRUM FORESTIER V. RUNCULUI PRELUN8.606
    6086DRUM FORESTIER V. FÂNTÂNII5.535
    6087DRUM FORESTIER NEGUREASA43.750
    6088DRUM FORESTIER LIPAUT-NEGUREASA24.082
    6089DRUM FORESTIER VALEA CHILIEI18.704
    6090DRUM FORESTIER CHILIA 14.447
    6091DRUM FORESTIER MARIUS42.738
    6092DRUM FORESTIER MARIUS14.536
    6093DRUM FORESTIER VALEA GLODULUI28.101
    6094DR. FOREST. IZV. MARIUSULUI TR. 148.306
    6095DR. FOREST. IZV. MARIUSULUI TR. 221.935
    6096DR. FOREST. VALEA BRAZILOR4.284
    6097DRUM FORESTIER MATEASA14.318
    6099DRUM FORESTIER VALEA COCOŞULUI48.064
    6100DRUM FORESTIER RAMIFICAŢIE BÂRSA7.900
    6101DRUM FORESTIER BOLDITAU TR. II15.053
    6102DRUM FORESTIER SAMATISA5.784
    6103DRUM FORESTIER BARBATOC13.331
    6104DRUM FORESTIER VALEA BOULUI7.665
    6105DRUM FORESTIER FRĂSINEL22.096
    6106DRUM FORESTIER FRĂSINEL PRELUNGI8.714
    6107DRUM FORESTIER OŢELOAIA58.181
    6108DRUM FORESTIER VALEA BĂTRÂNA20.135
    6111DRUM FORESTIER VALEA LUPULUI47.240
    6112DRUM FORESTIER SUGARUT53.672
    6113DRUM FORESTIER SECTOR285.912
    6114DRUM FORESTIER CERGHIDOMB92.796
    6115DRUM ACCES BARCOLTA150.480
    6117DRUM FORESTIER TARNA I + II205.656
    6118DRUM FORESTIER HOLITA I50.160
    6119DRUM FORESTIER BATARCI250.800
    6120DESECARI27.977
    6121DRUM FORESTIER LECHINTA354.591
    6128DRUM ACCES CIGHID10.916
    6129DRUMURI PEP. LUNCA9.952
    6132DAF 8,0 TINCA TOPILE655.365
    6133DAF 3,4 HODISEL134.704
    6134DAF 3,0 VL. PERII213.718
    6139CANALE DESECARE6.519
    6143DAF 3,3 JIVITA540.655
    6145DAF 5,0 VL. BULZULUI996.381
    6148DAF 3,6 VĂRĂŞOAIA186.567
    6151DAF 5,0 PR. URSULUI310.495
    6152DAF 1,3 SCARITA ZĂPODIE142.488
    6153DAF 13,9 GALBENA LUNCŞOARA6.695.795
    6154DAF 4,6 GALBENA FAGU879.925
    6155DAF 4,1 PĂULEASA ŢIGANU743.977
    6159DAF 3,0 VRANITA114.045
    6160CT GHIGHIŞENI17.249
    6161CT HINCHIRIS34.395
    6163BANCHETE ZIDĂRIE USCATA479
    6164BANCHETE ZIDĂRIE USCATA471
    6171BARAJ CU PRAG ŞI DEVERSOR12.454
    6172CT BARAJE VL. CHIŞCAU34.395
    6173CT BARAJE VL. CRAIASA26.711
    6174CT SECTOR CHIŞCAU9417
    6175CT HINCHIRIS1.193
    6182DAF 2,2 VL. BOIULUI32.612
    6183DRUM DAF 6,3 SĂRĂCEL143.562
    6184DAF 1,4 VL. VESII8.924
    6185DAF 3,8 VL. CURII83.601
    6186DAF 3,9 VL. SENII9.134
    6187DAF 3,0 VL. PINULUI200.656
    6188DAF 2,0 ŞIPOTE8.160
    6189DAF 5,0 IZVOR181.403
    6190DAF 1,0 STRĂVINOASA30.653
    6191DAF 23,0 VL. IADULUI1.298.657
    6192DAF 5,6 VL. LUPULUI208.823
    6193DAF 1,5 VL. PLAIULUI117.626
    6194DAF 5,6 VL. GUGII282.460
    6195DAF 4,6 VL. RUNCULUI232.925
    6196DAF 3,7 CÎRLIGATE200.788
    6197DAF 1,0 PR. URSULUI84.381
    6198DAF 3,3 MUNCEI145.437
    6199DAF 1,7 VL. ŢAPULUI20.747
    6200DAF 2,7 PARĂUTA183.265
    6201DAF 0,8 VILCEI VL. CU CALE55.209
    6203DAF 3,8 VL. LEŞULUI193.081
    6205DAF 1,4 DAICA46.679
    6207DAF 1,8 IZVORUL MINUNILOR47.031
    6208DAF 1,4 PESCĂRIEI60.446
    6211DAF 2,1 OBÂRŞIE DRĂGAN61.535
    6213DAF 4,5 RACHITIŞ60.829
    6214DAF 1,5 VOIOSU15.617
    6215DAF 1,1 CHENTU28.627
    6218DAF 2,7 ULIESU40.276
    6219DAF 2,7 MĂGURI80.515
    6222DAF 1,8 CIRIPA I24.965
    6223DAF 1,2 ULIESU2.129
    6224DAF 1,4 CIRIPA II26.723
    6225DAF 1,5 MOARA DR. PR. ANDR19.954
    6227DAF 2,4 CRĂCIUNU ALBANU51.334
    6228DAF 2,6 SUB VÎRFURAŞ48.695
    6229DAF POD VOIOSU2.963
    6230DAF POD OBÂRŞIE DRĂGAN13.254
    6232BARAJ CORECT. TORENT. LESU8.006
    6233BARAJ CORECT. TOR. V. GUGII5.174
    6234BARAJ CORECT. TOR. POIANA8.759
    6235BARAJ CORECT. TOR. DL. MARE2.522
    6236C.T. LESU1.589
    6239C.T. LESU PR. GALBENA I332
    6240C.T. LESU PR. GALBENA II507
    6241C.T. LESU IZVORUL MINUNILOR2.502
    6242C.T. LESU PR. PĂSTRĂVĂRIE I471
    6243C.T. LESU PR. PĂSTRĂVĂRIE II535
    6244C.T. LESU60.403
    6246DAF CONTUR MAL STG. SEBISEL 5,0827.601
    6259DAF 2,0 MOCIRLA SUMUGIU183.797
    6264DAF 2,4 BALC RAMIF STINGA144.936
    6265DAF 1,0 FATA CABANEI149.930
    6266DAF 2,1 VL. PEPII224.274
    6268DAF 3,1 BUCOVINA361.333
    6269DAF 4,2 VRĂJITORU229.149
    6270DAF 3,4 JURTEANA288.576
    6271DAF 1,2 VL. MĂGURII236.136
    6272DAF 1,2 VL. MORII124.695
    6273DAF 1,0 VL. CERBULUI121.429
    6274DAF 6,2 BISTRA FRAPTIN620.569
    6276DAF 1,1 STEFANCIC190.257
    6278DAF 7,8 PĂSTRĂV OMUTU718.068
    6279DAF 5,6 BLIDARIŢA445.140
    6281DAF 2,8 TARNITA230.523
    6282DAF 1,3 VL. MICĂ FĂRCAŞA218.627
    6294DAF 9,0 TARCAITA15.509
    6298DAF 2,7 VL. MICĂ TARCAITA243.849
    6299DAF 4,0 JIGAU590.884
    6300DAF 1,2 MERETEU1.703
    6301DAF 3,0 FIZIS460.577
    6302DAF 2,2 FIZIS-VL. REA358.052
    6306DAF 5,5 VL. SEACĂ IGAŞELE812.571
    6307DAF 2,0 VL. ZARZAGULUI244.296
    6310DAF 1,7 NENIU41.516
    6312DAF 5,5 IZBUC POJARU194.140
    6322DAF 3,4 FINATELOR245.466
    6323DAF 3,3 JOFII-MERIŞOR140.921
    6324DAF 1,9 VL. MĂGURII-DAMIS73.439
    6326DAF 3,6 IEZER36.578
    6327DAF 5,2 PONITA STRUNGARU297.530
    6328DAF 1,5 TOPLICIOARA68.592
    6329DAF 6,2 ŞOIMUŞUL DREPT466.263
    6330DAF 2,1 ŞOIMUŞUL STING121.607
    6333DAF 0,8 CHINCIU30.350
    6334DAF 1,0 DUMBRĂVIŢA-SOHOD0L126.711
    6335DAF 8,0 VL. SEACĂ-MEZIAD336.075
    6337DAF 1,1 DUMBRĂVIŢA-MEZIAD85.420
    6339DAF 2,5 PÂRÂU ILIEŞULUI183.772
    6342DAF 4,1 DRĂGOIEŞTI241.873
    6347DAF 8,4 VL. REA-HAIU677.736
    6348DAF 1,9 BINSEL-VL. CU CALE201.921
    6371DRUM ACCES BARAJ9.888
    6393DAF 7,5 VL. PLOPULUI34.454
    6395DAF 2,8 VL. MORII15.350
    6400DAF 3,2 LUNCŞOARA7.808
    6401DAF 4,9 AUSORII37.984
    6411DAF 2,5 VL. FILII226.071
    6413BARAJ FIX PRAG DEVERSOR26.079
    6414COREC. TORENŢI BLIDARU2.225
    6415BARAJ FIX PRAG DEVERSOR1.054
    6416BARAJ FIX PRAG DEVERSOR20.388
    6417BARAJ FIX PRAG DEVERSOR4.240
    6418REGULARIZ. ALBIEI LUGAS39.780
    6419BARAJE CU PRAG DEVERSOR24.713
    6420BARAJE CU PRAG VL. GEPIS24.962
    6421CORECŢIA TORENŢI VL. MORII32.337
    6422CORECŢIA TORENŢI VL. GEPIS36.513
    6423PRAGURI15.432
    6424TRAVERSE11.030
    6425LUCRĂRI CT VALEA RACHITII12.999
    6426PRAGURI 14 BUC.21.262
    6427TRAVERSE18.143
    6428C.T. PÂRÂU ROŞU17.563
    6429C.T. PÂRÂU BLIDARU22.154
    6430C.T. MESA PLESA9.471
    6431C.T. MESA PLESA36.239
    6432C.T. PÂRÂU GEPIS66.333
    6433C.T. VALEA RĂCHITII29.725
    6434C.T. VALEA RĂCHITII1.432
    6435PRAGURI DIN BETON20.671
    6436TRAVERSE DE ALIMENTARE10.464
    6437PRAGURI DIN BETON44.418
    6438TRAVERSE DIN BETON41.606
    6440DAF 2,3 VL. BULZULUI139.057
    6441DAF 1,7 VL. MARE BAIŢA69.074
    6442DAF 4,4 SIGHISTEL448.054
    6443DAF 5,6 FERDINAND144.766
    6445DAF 0,7 CORLATU89.074
    6447DAF 2,1 PR. ŢIGANULUI181.581
    6448DAF 1,8 SOPOTEASA65.618
    6449DAF 1,5 FINATE HOLTA217.600
    6451DAF 2,8 TIESU245.702
    6454DAF 9,2 POIANA BIHARIA2.864.906
    6455DAF 2,4 PR. MARGINII207.165
    6456DAF 2,5 VL. MARE POIANA105.900
    6457DAF 2,0 HOTĂREL283.201
    6459DAF 8,3 CIMP MOT429.052
    6460DAF 2,1 BRIHENI80.858
    6461DAF 1,9 VL. LUI MIC64.003
    6462DAF 1,8 VL. BOULUI87.351
    6463DAF 1,3 POPII BRIHENI97.362
    6469CT. IZBUC CANALE PODEŢE BA74.809
    6470CT. VĂRZARI-PRAG BARAJE83.898
    6471CT. IZBUC CANAL PĂMÂNT38.447
    6472CT. IZBUC-BARAJE PRAGURI 117.944
    6473CT. IZBUC-CANAL 500 ML27.187
    6474CT. IZBUC CANAL BETON56.404
    6475CT. IZBUC PODEŢE, CANALE54.399
    6476CT. CRISTIOREL PRAG DR. ACC19.551
    6477CT. CRISTIOR PRAGURI52.787
    6478DRUM FOREST. FRUMOASA 218.351
    6479DRUM FOREST. CLOPOŢELUL306.556
    6480DRUM FOREST. NEAGRĂ213.981
    6481DRUM FOREST. SLĂTIOARA919.480
    6482DRUM FOREST. COCIORVEI (CIREŞU)42.452
    6483DRUM FOREST. DRAGOVA15.995
    6484DRUM FOREST. LIMPEGIORU270.928
    6485DRUM FOREST. GEAMĂNA 1418.280
    6486DRUM FOREST. GEAMĂNA 2460.979
    6487DRUM FOREST. GEAMĂNA CASARIE262.044
    6488DRUM FOREST. CASARIA25.450
    6489DRUM FOREST. GEAMĂNA CRAC210.474
    6490DRUM FOREST. ARGINTĂRIA81.074
    6491DRUM FOREST. BRUSTURATU 131.232
    6492DRUM FOREST. BRUSTURATU 272.724
    6493DRUM FOREST. BRUSTURATU 3221.224
    6494DRUM FOREST. TRACTOR BRUSTURATU74.564
    6495DRUM FOREST. STRAJA529.130
    6496DRUM FOREST. PEŞTIOSU819.534
    6497DRUM FOREST. SANATORIU ŞOIMU162.166
    6498DRUM FOREST. TAZLĂU 1562.641
    6499DRUM FOREST. TAZLĂU 2293.496
    6500DRUM FOREST. COMARNIC145.220
    6501DRUM FOREST. TAZLĂU OBÂRŞIE COMAR277.003
    6502DRUM FOREST. TAZLĂU PRELUNGIRE192.960