HOTĂRÂRE nr. 1.360 din 23 decembrie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în judeţul Maramureş, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.360.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
    *Font 9*
    ┌────┬───────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ Adresa │Persoana juridică care │ Caracteristicile tehnice │Numărul de││crt.│imobilelor │administrează imobilele │ ale clădirilor │ identi- ││ │ │ │ │ficare al ││ │ │ │ │imobilelor││ │ │ │ │atribuit ││ │ │ │ │de M.F.P. │├────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤│ 1. │Municipiul │Ministerul Administraţiei│Clădirea 48-91-06 "Adăpost porcine" │ 27.459 ││ │Baia Mare, │ şi Internelor, │Suprafaţă construită = 85 m² │ (parţial)││ │str. Vasile│prin Inspectoratul pentru│Suprafaţă desfăşurată =85 m² │ ││ │Lucaciu │ Situaţii de Urgenţă │Valoarea de inventar = 7.500,21 lei │ ││ │nr. 87, │ "Gheorghe Pop de ├────────────────────────────────────┤ ││ │judeţul │Băseşti" al Judeţului │Clădirea 48-91-07 "Adăpost porcine" │ ││ │Maramureş │ Maramureş │Suprafaţă construită = 118 m² │ ││ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 118 m² │ ││ │CF 24379 │ │Valoarea de inventar = 1.481,30 lei │ ││ │Baia Mare │ ├────────────────────────────────────┤ ││ │ │ │Clădirea 48-91-08 "Grup sanitar" │ ││ │ │ │Suprafaţă construită = 12 m² │ ││ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 12 m² │ ││ │ │ │Valoarea de inventar = 2.010,60 lei │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤│ 2. │Municipiul │Ministerul Administraţiei│Clădirea 48-92-05 "Adăpost porcine" │ 102.029 ││ │Sighetu │ şi Internelor, │Suprafaţă construită = 71 m² │ (parţial)││ │Marmaţiei, │prin Inspectoratul pentru│Suprafaţă desfăşurată = 71 m² │ ││ │str. Bogdan│ Situaţii de Urgenţă │Valoarea de inventar = 7.337,70 lei │ ││ │Vodă │ "Gheorghe Pop de │ │ ││ │nr. 34, │Băseşti" al Judeţului │ │ ││ │judeţul │ Maramureş │ │ ││ │Maramureş │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │CF 24842 │ │ │ ││ │ Sighetu │ │ │ ││ │ Marmaţiei │ │ │ │├────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤│ 3. │Municipiul │Ministerul Administraţiei│Clădirea 48-93-02 "Depozit" │ 102.030 ││ │Vişeu de │ şi Internelor, │Suprafaţă construită = 14 m² │ (parţial)││ │Sus, str. │prin Inspectoratul pentru│Suprafaţă desfăşurată =14 m² │ ││ │Libertăţii │ Situaţii de Urgenţă │Valoarea de inventar = 926,90 lei │ ││ │nr. 16, │ "Gheorghe Pop de ├────────────────────────────────────┤ ││ │judeţul │Băseşti" al Judeţului │Clădirea 48-93-03 "Padoc porci" │ ││ │Maramureş │ Maramureş │Suprafaţă construită = 28 m² │ ││ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 28 m² │ ││ │CF 10146 │ │Valoarea de inventar = 3.593,40 lei │ ││ │Vişeu de │ ├────────────────────────────────────┤ ││ │ Sus │ │Clădirea 48-93-04 "Magaz. Combustibili" ││ │CF 10189 │ │Suprafaţă construită = 65 m² │ ││ │Vişeu de │ │Suprafaţă desfăşurată = 65 m² │ ││ │ Sus │ │Valoarea de inventar = 5.827,80 lei │ ││ │ │ ├────────────────────────────────────┤ ││ │ │ │Clădirea 48-93-05 "Grup sanitar" │ ││ │ │ │Suprafaţă construită = 19 m² │ ││ │ │ │Suprafaţă desfăşurată = 19 m² │ ││ │ │ │Valoarea de inventar = 3.110,64 lei │ │└────┴───────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────┘-------------