HOTĂRÂRE nr. 1.358 din 23 decembrie 2010privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune şi casării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.358.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al JudeţuluiMaramureş care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia în vederea scoateriidin funcţiune şi casării
  *Font 8*
  Nr. crt Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice Valoarea contabilă - lei - Numar de înregistrare a imobilului depus la M.F.P.
  1. Recea, Str. Principală nr. 51, judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 1. Pavilion 24-45-02 "şură şi adăpost bovine" Sc = 109,00 m² Sd = 109,00 m² 4,78 lei 112.928 (parţial)
  2. Baia Mare, str. 22 Decembrie nr. 37, judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 2. Pavilion 24-02-09 "popicărie" Sc = 35,00 m² Sd = 35,00 m² 9.101,98 112.900 (parţial)
  3. Vişeu de Sus, Str. Republicii nr. 12-14, judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 3. Pavilion 24-13-05 "popicărie" Sc = 83,00 m² Sd = 83,00 m² 4.465,64 lei 112.904 (parţial)
  4. Vişeu de Sus, Str. Republicii nr. 12-14, judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş 4. Pavilion 24-13-02 "arest" Sc = 83,00 m² Sd = 83,00 m² 40.057,90 lei 112.904 (parţial)
  -------