HOTĂRÂRE nr. 340 din 8 iulie 1997privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, situat în judeţul Prahova, în administrarea Ministerului Culturii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 iulie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, compus din construcţii în suprafaţa construită de 304 mp, din care: suprafaţa utila 239 mp şi terenul aferent în suprafaţa de 1.200 mp, situat în satul Podgoria, comuna Tataru, judeţul Prahova, din administrarea Ministerului Învăţământului în administrarea Ministerului Culturii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru coordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara Ministrul culturii,Ion Caramitru---------------