HOTĂRÂRE nr. 1.333 din 23 decembrie 2010privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 29 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 şi 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru imobilul Centrul de pregătire a magistraţilor situat în comuna Giroc, judeţul Timiş, aflat în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:─────────────────p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 decembrie 2010.Nr. 1.333.  +  Anexa Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului la data de 1 iulie 2010
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16973795 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza modificări şi completări prin modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar, fără TVASituaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz)AdresaBaza legalăAdministrare /ConcesiuneConcesiune/ închiriat/ Dat cu titlu gratuit
    1500278.29.09Centrul de pregătire a magistraţilorSc = 507 m2   Ţara: România2005/2008 PV recepţie nr. 3.073/ 31.07.2008V. totală: 4.550.000 leiH.G. 1.516în administrare   imobil
    Sd = 2.028 m2
    S teren = 4.249 m2Judeţul: Timişdin care:29.11.2005
    S totală teren cu construcţii = 4.756 m2Localitatea: GirocV. clădire: 3.900.000 lei  
      Artera: Calea Martirilor 1989V. teren: 650.000 leiProtocol nr. 69
      Numărul: 111   9.01.2006
      Alte date:la 1.07.2010  
  __________