HOTĂRÂRE nr. 1.194 din 2 decembrie 2010privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP: 152.275, 27.478 şi 38.421, reevaluate conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi rectificarea adresei imobilului înregistrat la poziţia cu nr. MFP 152.275, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, respectiv Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi desfiinţarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 decembrie 2010.Nr. 1.194.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor la care semodifică valoarea de inventarca urmare a reevaluării
  *FONT 9*
   
  Nr. MFP Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Valoarea contabilă actualizată
  152.275 45-356 Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 34, judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, Unitatea Militară 0716 Maramureş 22.456.969,56 lei
  27.478 45-36 Oraşul Şomcuta Mare, Str. Cetăţii nr. 1,judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, Unitatea Militară 0716 Maramureş 39.193,50 lei
  38.421 45-116 Municipiul Satu Mare, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1, judeţul Satu Mare Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, Unitatea Militară 0395 Satu Mare 1.129.016,30 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor,care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia, în vedereascoaterii din funcţiune şi desfiinţări
  Nr. crt Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care se transmit în domeniul privat al statului Numărul MFP şi codul de clasificare
  1. Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 34, judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, Unitatea Militară 0716 Maramureş 1. Pavilion 45-356-17 - baracă metalică Suprafaţa construită - 189,00 mý Suprafaţa desfăşurată - 189,00 mý Valoarea contabilă - 147.489,38 lei 2. Pavilion 45-36-18 - baracă metalică Suprafaţa construită - 200,00 mý Suprafaţa desfăşurată - 200,00 mý Valoarea contabilă - 717.525,34 lei 152.275 (parţial) 8.29.09
  2. Oraşul Şomcuta Mare, Str. Cetăţii nr. 1, judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Maramureş, Unitatea Militară 0716 Maramureş Pavilion 45-36-04- copertină auto Suprafaţa construită - 300,00 mý Suprafaţa desfăşurată - 300,00 mý Valoarea contabilă - 7.943,57 lei 27.478 (parţial) 8.29.10
  3. Municipiul Satu Mare, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 1, judeţul Satu Mare Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, Unitatea Militară 0395 Satu Mare 1. Pavilion 45-116-02 - pavilion depozite Suprafaţa construită - 394,00 mý Suprafaţa desfăşurată - 394,00 mý Valoarea contabilă - 33.490,00 lei 2. Pavilion 45-116-03 - pavilion depozite Suprafaţa construită - 363,00 mý Suprafaţa desfăşurată - 363,00 mý Valoarea contabilă - 30.855,00 lei 38.421 (parţial) 8.29.10
  -----