LEGE nr. 260 din 14 decembrie 2010pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2010    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIÎn cuprinsul actelor normative, trimiterile la art. 8 din Legea nr. 178/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează ca trimiteri la prevederile art. 15 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 342 din 22 decembrie 2009, precum şi la art. 14, 31 şi 32 din acelaşi regulament, în cazul în care acestea sunt necesare pentru aplicarea prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2).  +  Articolul IIILegea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 14 decembrie 2010.Nr. 260.-----------