HOTĂRÂRE nr. 1.137 din 17 noiembrie 2010privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 14 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAgenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 17 noiembrie 2010.Nr. 1.137.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALOAREA DE INVENTARale imobilelor, proprietate publică a statului,aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul deCadastru şi Publicitate Imobiliară Caraş-Severin*Font 7*┌──────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────┬────┬───────┬──────────────────────────┬─────────┬──────┐│Nr. MF│Cod de │Denu- │ Date de identificare │Anul│Valoa- │ Situaţia juridică │Situaţia │ ││ │clasi- │mire ├───────────┬────────────┬───────────┤do- │rea de │ │juridică │ ││ │ficare │ │Descrierea │Vecinătăţi │ Adresă │bân-│inven- │ │actuală │Tip ││ │ │ │tehnică │(după caz, │ │di- │tar ├─────────────┬────────────┼─────────┤bun ││ │ │ │(pe scurt) │pe scurt) │ │rii/│(în │Baza legală │În adminis- │Concesiu-│ ││ │ │ │ │ │ │dă- │lei) │ │trare/ │ne/închi-│ ││ │ │ │ │ │ │rii │ │ │concesiune │riere/dat│ ││ │ │ │ │ │ │în │ │ │ │cu titlu │ ││ │ │ │ │ │ │folo│ │ │ │gratuit │ ││ │ │ │ │ │ │sin-│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ţă │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┤│27195 │8.29.06│Clădire│Suprafaţa │Pe latura │România, │1886│460.510│Decizia │În adminis- │Folosinţă│imobil││ │ │P + 1 │construită │nordică: │judeţul │ │ │Consiliului │trarea ANCPI│gratuită │ ││ │ │ │- 545 mp │str. Traian │Caraş- │ │ │Popular │ │ OCPI │ ││ │ │ │Suprafaţa │Lalescu │Severin, │ │ │Caraş-Severin│ │Caraş- │ ││ │ │ │desfăşurată│Pe latura │municipiul │ │ │nr. 76/1981 │ │Severin │ ││ │ │ │- 1.070 mp │estică: bloc│Reşiţa, │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │Suprafaţa │de locuinţe │str. Traian│ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │utilă - │Pe latura │Lalescu │ │ │nr. │ │ │ ││ │ │ │856 mp │sudică: │nr. 11 │ │ │1.210/2004, │ │ │ ││ │ │ │ │sinagogă │ │ │ │republicată │ │ │ ││ │ │ │ │Pe latura │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │vestică: bar│ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼───────────┼────────────┼───────────┼────┼───────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────┤│Număr │8.29.06│Teren │Suprafaţa │Pe latura │România, │1886│109.089│Decizia │În adminis- │Folosinţă│imobil││atri- │ │ │totală: │nordică: │judeţul │ │ │Consiliului │trarea ANCPI│gratuită │ ││buit │ │ │993 mp, │str. Traian │Caraş- │ │ │Popular │ │ OCPI │ ││de MFP│ │ │din care │Lalescu │Severin, │ │ │Caraş-Severin│ │Caraş- │ ││ │ │ │ocupată de │Pe latura │municipiul │ │ │nr. 76/1981 │ │Severin │ ││ │ │ │construcţii│estică: bloc│Reşiţa, │ │ │Hotărârea │ │ │ ││ │ │ │545 mp, │de locuinţe │str. Traian│ │ │Guvernului │ │ │ ││ │ │ │iar liberă │Pe latura │Lalescu │ │ │nr. │ │ │ ││ │ │ │ de │sudică: │nr. 11 │ │ │1.210/2004, │ │ │ ││ │ │ │construcţii│sinagogă │ │ │ │republicată │ │ │ ││ │ │ │448 mp │Pe latura │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │vestică: bar│ │ │ │ │ │ │ │└──────┴───────┴───────┴───────────┴────────────┴───────────┴────┴───────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────┘-------