HOTĂRÂRE nr. 1.229 din 6 decembrie 2010privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 14 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 155007, 155008, 155009, 155010 şi 155012 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a unor unităţi de cult deţinătoare, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Imobilele prevăzute la art. 2 se transmit, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte şi unităţile de cult deţinătoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuSecretariatul de Stat pentru Culte,Nicolae Adrian Lemeni,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 6 decembrie 2010.Nr. 1.229.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aparţinând domeniului publical statului care au fost modificateSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - cod de clasificareB - anul dobândirii/dării în folosinţă
  *Font 8*
  ┌───┬──────┬───────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────┬────┬────────────┬──────┐│Nr.│Nr. │ │ │ Denumirea │ │Descrierea │Tipul ││crt│M.F.P.│ A │Descrierea tehnică ├──────────────────────┬───────────┤ B │juridică │bunu- ││ │ │ │ │ Adresa │Valoarea de│ ├────────────┤lui ││ │ │ │ │ │inventar │ │În adminis- │ ││ │ │ │ │ │(în lei) │ │trare/ │ ││ │ │ │ │ │ │ │concesiune │ │├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤│ 1.│155008│8.29.06│Clădire + teren │Municipiul Miercurea- │ 1 │1994│Administrare│Imobil││ │ │ │Sc (P+2) = 415 mý │Ciuc, str. Patriarh │ │ │ │ ││ │ │ │Sd = 1.311,01 mý │Miron Cristea nr. 5, │ │ │ │ ││ │ │ │S teren = 2.094 mý │judeţul Harghita │ │ │ │ │├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤│ 2.│155012│8.29.06│Clădire + teren │Municipiul Alba Iulia,│240.404.424│1995│Administrare│Imobil││ │ │ │Sc = 589,59 mý │str. Vasile Goldiş │ │ │ │ ││ │ │ │Su totală = 2.440,3 mý │nr. 11 A, judeţul Alba│ │ │ │ ││ │ │ │Sd totală = 2.947,95 mý│ │ │ │ │ ││ │ │ │S teren = 640 mý │ │ │ │ │ │├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤│ 3.│155009│8.29.06│Clădire + teren │Municipiul Sfântu │ 4.947.000│1995│Administrare│Imobil││ │ │ │Sc = 328 mý │Gheorghe, Str. Şcolii │ │ │ │ ││ │ │ │Sd = 3.940,80 mý │nr. 2, judeţul Covasna│ │ │ │ ││ │ │ │S teren = 546 mý │ │ │ │ │ │├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤│ 4.│155010│8.29.06│Clădire + teren │Municipiul Miercurea- │365.342.646│1995│Administrare│Imobil││ │ │ │Sc (S+P+1) = 556 mý │Ciuc, str. Patriarh │ │ │ │ ││ │ │ │Sd = 1.080 mý │Miron Cristea nr. 5, │ │ │ │ ││ │ │ │S teren = 1.365 mý │judeţul Harghita │ │ │ │ │├───┼──────┼───────┼───────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────┤│ 5.│155007│8.29.06│Clădire + teren │Municipiul Bucureşti, │ 1 │1996│Administrare│Imobil││ │ │ │S teren = 17.690,32 mý│Aleea Dealul │ │ │ │ ││ │ │ │Sc totală = 4.374,08 mý│Mitropoliei nr. 25, │ │ │ │ ││ │ │ │S sediu administrativ │sectorul 4 │ │ │ │ ││ │ │ │C1 (Palatul │ │ │ │ │ ││ │ │ │Parlamentului) │ │ │ │ │ ││ │ │ │Camera Deputaţilor = │ │ │ │ │ ││ │ │ │4.172,48 mý │ │ │ │ │ ││ │ │ │S anexa C2 (la sol)= │ │ │ │ │ ││ │ │ │132,17 mý │ │ │ │ │ ││ │ │ │S anexa C3 (la sol)= │ │ │ │ │ ││ │ │ │28,79 mý │ │ │ │ │ ││ │ │ │S anexa C4 (la │ │ │ │ │ ││ │ │ │sol)=18,60 mý │ │ │ │ │ ││ │ │ │S anexa C5 (la sol)= │ │ │ │ │ ││ │ │ │22,04 mý │ │ │ │ │ │└───┴──────┴───────┴───────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴────┴────────────┴──────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care se transmit, fără plată,în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare
  *Font 8*
  Nr. crt Nr. M.F.P. Denu- mirea bunu- lui imobil Descrierea tehnică Adresa imobilului Baza legală a deţinerii în adminis- trare/ folosinţă gratuită Unitatea de cult care deţine bunul în folosinţă gratuită
  1. 155008 8.29.06 Imobil Clădire + teren Sc (P+2) = 415 mý Sd = 1.311,01 mý S teren = 2.094 mý Valoare de inventar (lei) = 1 - conform C.F nr. 52.780/2010 Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Patriarh Miron Cristea nr. 5, judeţul Harghita Hotărârea Guvernului nr. 379/1994 Episcopia Covasnei şi Harghitei
  2. 155012 8.29.06 Imobil Clădire + teren Sc = 589,59 mý Su totală = 2.440,3 mý Sd totală = 2.947,95 mý S teren = 640 mý Valoare de inventar (lei) = 240.404.424 - conform C.F nr. 79.094/2010 Municipiul Alba Iulia, str. Vasile Goldiş nr. 11 A, judeţul Alba Hotărârea Guvernului nr. 444/1995 Arhiepisco- pia Alba Iuliei
  3. 155009 8.29.06 Imobil Clădire + teren Sc = 328 mý Sd = 3.940,80 mý S teren = 546 mý Valoare de inventar (lei) = 4.947.000 - conform C.F nr. 23.074/2010 şi C.F. nr. 23.074-C1-U10/2010 Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Şcolii nr. 2, judeţul Covasna Hotărârea Guvernului nr. 465/1995 Episcopia Covasnei şi Harghitei
  4. 155010 8.29.06 Imobil Clădire + teren Sc (S+P+1) = 556 mý Sd = 1.080 mý S teren = 1.365 mý Valoare de inventar (lei) = 365.342.646 - conform C.F nr. 52.780/2010 Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Patriarh Miron Cristea nr. 5, judeţul Harghita Hotărârea Guvernului nr. 466/1995 Episcopia Covasnei şi Harghitei
  5. 155007 8.29.06 Imobil Clădire + teren S teren = 17.690,32 mý Sc totală = 4.374,08 mý S sediu administrativ C1 (Palatul Parlamentului) Camera Deputaţilor = 4.172,48 mý S anexa C2 (la sol)= 132,17 mý S anexa C3 (la sol)= 28,79 mý S anexa C4 (la sol) = 18,60 mý S anexa C5 (la sol) = 22,04 mý Valoare de inventar (lei) = 1 - conform C.F nr. 60.693/2010 Municipiul Bucureşti, Aleea Dealul Mitropoliei nr. 25, sectorul 4 Hotărârea Guvernului nr. 941/1996 Patriarhia Română
  -------