HOTĂRÂRE nr. 1.212 din 2 decembrie 2010privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 13 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Apărării Naţionale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 decembrie 2010.Nr. 1.212.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Apărării Naţionale care trec din domeniul publicîn domeniul privat al statului, în vedereascoaterii din funcţiune şi demolării acestora
  Nr. crt Adresa imobilului Persoana juridică ce adminis trează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului
  1. Comuna Valea Nucarilor, judeţul Tulcea Ministerul Apărării Naţionale Imobil 2674, nr. M.F. = 107.211 - parţial Pavilionul L1: - suprafaţa construită = 163 mp; - valoarea contabilă = 4.803,459 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 265 mp; - valoarea contabilă = 19.807,001 lei Pavilionul L: - suprafaţa construită = 215 mp; - valoarea contabilă = 38.058,004 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 193 mp; - valoarea contabilă = 19.386,995 lei Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 20 mp; - valoarea contabilă = 790,52 lei
  2. Comuna Teliu, judeţul Braşov Ministerul Apărării Naţionale Imobil 2451, nr. M.F. = 104.103 - parţial Împrejmuire din plăci stufit: - lungimea construită = 1.230 ml; - valoarea contabilă = 6.777,30 lei Reţea de energie electrică aeriană: - lungimea construită = 2.500 ml; - valoarea contabilă = 2.125 lei
  3. Localitatea Moldoviţa, judeţul Caraş-Severin Ministerul Apărării Naţionale Imobil 529, nr. M.F. = 103.534-parţial Pavilionul E: - suprafaţa construită = 91 mp; - valoarea contabilă = 77,10 lei
  4. Comuna Morăreşti, judeţul Argeş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 885, nr. M.F. = 103.758 - parţial Pavilionul J: - suprafaţa construită = 64 mp; - valoarea contabilă = 8.833,50 lei
  5. Municipiul Bucureşti Ministerul Apărării Naţionale Imobil 992, nr. M.F. = 106.809 - parţial Împrejmuire plasă din sârmă: - lungimea construită = 47,90 ml; - valoarea contabilă = 407,15 lei
  6. Oraşul Sânnicolau Mare, judeţul Timiş Ministerul Apărării Naţionale Imobil 2622, nr. M.F. = 103.552 - parţial Pavilionul J: - suprafaţa construită = 21 mp; - valoarea contabilă = 630 lei
  7. Municipiul Brăila, judeţul Brăila Ministerul Apărării Naţionale Imobil 711, nr. M.F. = 107.021 - parţial Pavilionul L: - suprafaţa construită = 342 mp; - valoarea contabilă = 3.694,70 lei Pavilionul N: - suprafaţa construită = 9 mp; - valoarea contabilă = 952,08 lei Pavilionul X: - suprafaţa construită = 7 mp; - valoarea contabilă = 1.866,72 lei Pavilionul X1: - suprafaţa construită = 9 mp; - valoarea contabilă = 1.610,16 lei Pavilionul Q1: - suprafaţa construită = 12 mp; - valoarea contabilă = 941,2 lei
  8. Municipiul Bacău, judeţul Bacău Ministerul Apărării Naţionale Imobil 1322, nr. M.F. = 106.927 - parţial Pavilionul V1: - suprafaţa construită = 323 mp; - valoarea contabilă = 13.590,48 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 35 mp; - valoarea contabilă = 0,80 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 30 mp; - valoarea contabilă = 2,20 lei
  9. Oraşul Târgu Cărbuneşti judeţul Gorj Ministerul Apărării Naţionale Imobil 2470, nr. M.F. = 103.926 - parţial Pavilionul G: - suprafaţa construită = 9 mp; - valoarea contabilă = 296,40 lei Pavilionul A2: - suprafaţa construită = 28 mp; - valoarea contabilă = 11.667,60 lei Pavilionul K1: - suprafaţa construită = 85 mp; - valoarea contabilă = 2.430,80 lei Pavilionul K2: - suprafaţa construită = 94 mp; - valoarea contabilă = 1.944,50 lei Pavilionul K3: - suprafaţa construită = 51 mp; - valoarea contabilă = 4.861,50 lei Pavilionul L2: - suprafaţa construită = 38 mp; - valoarea contabilă = 569,80 lei Pavilionul P: - suprafaţa construită = 8 mp; - valoarea contabilă = 2.306,40 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 28 mp; - valoarea contabilă = 336 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 38 mp; - valoarea contabilă = 175 lei Pavilionul J: - suprafaţa construită = 85 mp; - valoarea contabilă = 4.149 lei
  10. Comuna Sihlea, judeţul Vrancea Ministerul Apărării Naţionale Imobil 896, nr. M.F. = 106.999 - parţial Pavilionul U6: - suprafaţa construită = 65 mp; - valoarea contabilă = 0,3 lei Pavilionul X8: - suprafaţa construită = 27 mp; - valoarea contabilă = 2.282,40 lei Pavilionul X9: - suprafaţa construită = 32 mp; - valoarea contabilă = 1.825,92 lei Pavilionul X10: - suprafaţa construită = 60 mp; - valoarea contabilă = 3.195,36 lei Pavilionul S3: - suprafaţa construită = 128 mp; - valoarea contabilă = 6,80 lei Pavilionul V: - suprafaţa construită = 56 mp; - valoarea contabilă = 1,7 lei Pavilionul S4: - suprafaţa construită = 176 mp; - valoarea contabilă = 10.797,40 lei
  11. Municipiul Focşani, judeţul Vrancea Ministerul Apărării Naţionale Imobil 338, nr. M.F. = 106.993 - parţial Pavilionul C: - suprafaţa construită = 1.948 mp; - valoarea contabilă = 48.614,80 lei Pavilionul G: - suprafaţa construită = 84 mp; - valoarea contabilă = 1.516,80 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 1.155 mp; - valoarea contabilă = 12.484,30 lei Pavilionul W1: - suprafaţa construită = 7 mp; - valoarea contabilă = 50.151,84 lei Pavilionul Y: - suprafaţa construită = 4 mp; - valoarea contabilă = 1.166,80 lei Pavilionul Y1: - suprafaţa construită = 4 mp; - valoarea contabilă = 1.166,80 lei Pavilionul Y2: - suprafaţa construită = 15 mp; - valoarea contabilă = 2.333,50 lei
  12. Comuna Topliceni, judeţul Buzău Ministerul Apărării Naţionale Imobil 3091, nr. M.F. = 106.987 - parţial Împrejmuire din sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi: - lungimea construită = 865 ml; - valoarea contabilă = 3.553 lei
  13. Comuna Cincu, judeţul Braşov Ministerul Apărării Naţionale Imobil 2550, nr. M.F. = 104.000 - parţial Pavilionul A: - suprafaţa construită = 217 mp; - valoarea contabilă = 170.035,91 lei Pavilionul B1: - suprafaţa construită = 419 mp; - valoarea contabilă = 23,30 lei Pavilionul B2: - suprafaţa construită = 419 mp; - valoarea contabilă = 23,30 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 441 mp; - valoarea contabilă = 30,40 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 441 mp; - valoarea contabilă = 25,10 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 73 mp; - valoarea contabilă = 9,20 lei Pavilionul F: - suprafaţa construită = 45 mp; - valoarea contabilă = 8.106,28 lei Pavilionul G1: - suprafaţa construită = 118 mp; - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul G2: - suprafaţa construită = 118 mp; - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul G3: - suprafaţa construită = 118 mp; - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul G4: - suprafaţa construită = 118 mp; - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul G5: - suprafaţa construită = 118 mp; - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul G6: - suprafaţa construită = 118 mp; - valoarea contabilă = 2,50 lei Pavilionul I: - suprafaţa construită = 16 mp; - valoarea contabilă = 9.681,76 lei Pavilionul K: - suprafaţa construită = 517 mp; - valoarea contabilă = 7 lei Pavilionul M1: - suprafaţa construită = 300 mp; - valoarea contabilă = 13,50 lei Pavilionul M2: - suprafaţa construită = 300 mp; - valoarea contabilă = 13,50 lei Pavilionul O: - suprafaţa construită = 5 mp; - valoarea contabilă = 7.261,32 lei Pavilionul SC: - suprafaţa construită = 167 mp; - valoarea contabilă = 4,8 lei
  14. Municipiul Râmnicu Sărat, judeţul Buzău Ministerul Apărării Naţionale Imobil 687, nr. M.F. = 106.986 - parţial Pavilionul A: - suprafaţa construită = 74 mp; - valoarea contabilă = 5.164,80 lei Pavilionul B: - suprafaţa construită = 55 mp; - valoarea contabilă = 53.102,88 lei Pavilionul C: - suprafaţa construită = 84 mp; - valoarea contabilă = 2.076, 80 lei Pavilionul D: - suprafaţa construită = 79 mp; - valoarea contabilă = 3.857,30 lei Pavilionul E: - suprafaţa construită = 37 mp; - valoarea contabilă = 1.064,10 lei Pavilionul H1: - suprafaţa construită = 489 mp; - valoarea contabilă = 24.690,10 lei Pavilionul H2: - suprafaţa construită = 489 mp; - valoarea contabilă = 24.690,10 lei Pavilionul H3: - suprafaţa construită = 489 mp; - valoarea contabilă = 24.690,10 lei Pavilionul H4: - suprafaţa construită = 494 mp; - valoarea contabilă = 24.346,70 lei Pavilionul H6: - suprafaţa construită = 494 mp; - valoarea contabilă = 20.763,20 lei Pavilionul H7: - suprafaţa construită = 494 mp; - valoarea contabilă = 20.763,20 lei Pavilionul M: - suprafaţa construită = 106 mp; - valoarea contabilă = 14.846,64 lei Pavilionul H: - suprafaţa construită = 307 mp; - valoarea contabilă = 16.888,40 lei Reţea de energie electrică aeriană: - lungimea construită = 500 ml; - valoarea contabilă = 37.928,88 lei Împrejmuire din plăci beton prefabricate: - lungimea construită = 237 ml; - valoarea contabilă = 3.836 lei
  15. Municipiul Buzău, judeţul Buzău Ministerul Apărării Naţionale Imobil 404, nr. M.F. = 106.967 - parţial Pavilionul L1: - suprafaţa construită = 427 mp; - valoarea contabilă = 41.561,47 lei
  -------