HOTĂRÂRE nr. 1.215 din 2 decembrie 2010privind transmiterea fără plată în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2010  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 144451, 154990, 36002, 104113, 150143, 145362, 154988,153425, 154467 şi 154568 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a unor unităţi de cult deţinătoare, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Imobilele prevăzute la art. 2 se transmit fără plată în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuSecretariatul de Stat pentru Culte,Nicolae Adrian Lemeni,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 decembrie 2010.Nr. 1.215.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în administrarea Secretariatuluide Stat pentru CulteSemnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - cod de clasificareB - anul dobândirii/dării în folosinţă
  *Font 8*
  ┌────┬─────────┬───────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬─────┬───────────┬────────┐│ │ │ │ │ │ │ Descrierea│ Tipul ││Nr. │ │ │ │ Denumirea │ │ juridică │bunului ││crt.│Nr. M.F. │ A │ Descrierea tehnică ├───────────────┬──────────┤ B ├───────────┤ ││ │ │ │ │ │Valoare de│ │În adminis-│ ││ │ │ │ │ Adresa │ inventar │ │ trare/ │ ││ │ │ │ │ │(în lei) │ │concesiune │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 1.│ 144451 │ 8.30_ │Clădire + teren │Municipiul │ 3.468.946│ 2001│În adminis-│Imobil ││ │ │ │S.c. restaurant + birouri │Drobeta-Turnu │ │ │trare │ ││ │ │ │(P+1) = 506,70 mý │Severin, str. │ │ │ │ ││ │ │ │S.d. restaurant + birouri │Mihai Eminescu │ │ │ │ ││ │ │ │(P+1) = 24.321,60 mý │nr. 1, judeţul │ │ │ │ ││ │ │ │S.c. hotel (P+2) = │Mehedinţi │ │ │ │ ││ │ │ │528,84 mý │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.d. hotel (P+2) = │ │ │ │ │ ││ │ │ │25.384,32 mý │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.d. restaurant (P) = │ │ │ │ │ ││ │ │ │246,84 mý │ │ │ │ │ ││ │ │ │S. teren = 3.483 mý │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 2.│ 154990 │8.29.06│Teren │Comuna Şugag, │ 1 │ 2004│În adminis-│Imobil ││ │ │ │S. teren = 40.692 mý │judeţul Alba │ │ │trare │Punctul ││ │ │ │ │ │ │ │ │"Colonia││ │ │ │ │ │ │ │ │Fetiţa" │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 3.│ 36002 │ 8.30_ │Clădire + teren │Municipiul │ 445.678│ 2002│În adminis-│Imobil ││ │ │ │S.c. (P+2) = 273 mý │Slatina, str. │ │ │trare │ ││ │ │ │S.d. = 770 mý │Mihai Eminescu │ │ │ │ ││ │ │ │S. teren = 511 mý │nr. 17, judeţul│ │ │ │ ││ │ │ │ │Olt │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 4.│ 104113 │ 8.30_ │Construcţie din cărămidă │Municipiul │ 442.116│ 2003│În adminis-│Imobil ││ │ │ │pe fundaţie de beton │Târgu Mureş, │ │ │trare │ ││ │ │ │acoperită cu ţiglă -şcoală│str. Remetea │ │ │ │ ││ │ │ │elementară + Teren │nr. 35, judeţul│ │ │ │ ││ │ │ │S. teren = 3.530 mý │Mureş │ │ │ │ ││ │ │ │S.c. = 516 mý │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.d. = 807,38 mý │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 5.│ 150143 │ 8.30_ │Teren │Comuna │ 29.113│ 2003│În adminis-│Imobil ││ │ │ │S. teren = 645 mý │Cristeşti, │ │ │trare │ ││ │ │ │ │judeţul Mureş │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 6.│ 145362 │ 8.30_ │Clădire + teren │Municipiul │ 442.116│ 2004│În adminis-│Imobil ││ │ │ │S.c. = 548 mý │Drobeta-Turnu │ │ │trare │ ││ │ │ │S.d. = 1.509 mý │Severin, str. │ │ │ │ ││ │ │ │S.teren aferent = 1.043 mý│Gh. Bibicescu │ │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 6, judeţul │ │ │ │ ││ │ │ │ │Mehedinţi │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 7.│ 154988 │8.29.06│Clădire + teren │Municipiul │ 1.857.899│ 2004│În adminis-│Imobil ││ │ │ │S.d. = 1.303 mý │Giurgiu, Str. │ │ │trare │ ││ │ │ │S.c. = 398 mý │Episcopiei │ │ │ │ ││ │ │ │S. teren = 934 mý │(fostă Portului) │ │ │ ││ │ │ │ │nr. 13, judeţul│ │ │ │ ││ │ │ │ │Giurgiu │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 8.│ 153425 │ 8.30._│Teren + 5 pavilioane │Comuna │ 70.099│ 2007│În adminis-│Imobil ││ │ │ │S. teren = 7.479 mý, │Răchitoasa, │ │ │trare │ ││ │ │ │din care: │Judeţul Bacău │ │ │ │ ││ │ │ │S.c. Pavilion 1 = 198 mý; │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.d. Pavilion 1 = 198 mý; │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.c. Pavilion 2 = 285 mý; │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.d. Pavilion 2 = 285 mý; │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.c. Pavilion 3 = 171 mý; │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.d. Pavilion 3 = 171 mý; │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.c. Pavilion 4 = 359 mý; │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.d. Pavilion 4 = 359 mý; │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.c. Pavilion 5 = 97 mý; │ │ │ │ │ ││ │ │ │S.d. Pavilion 5 = 97 mý │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 9.│ 154467 │ 8.30._│Teren │Municipiul │ 305.468│ 2008│În adminis-│Imobil ││ │ │ │S. teren = 1.676 mý │Tulcea, str. │ │ │trare │ ││ │ │ │ │Iuliu Maniu nr.│ │ │ │ ││ │ │ │ │53-55, judeţul │ │ │ │ ││ │ │ │ │Tulcea │ │ │ │ │├────┼─────────┼───────┼──────────────────────────┼───────────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┤│ 10.│ 154568 │ 8.30._│11 clădiri + teren │Comuna │ 1.136.321│ 2008│În adminis-│Imobil ││ │ │ │S.c. = 2.526 mý │Slobozia, │ │ │trare │ ││ │ │ │S.d. = 2.526 mý │judeţul Giurgiu│ │ │ │ ││ │ │ │S. teren = 164.133 mý │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴───────┴──────────────────────────┴───────────────┴──────────┴─────┴───────────┴────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor care trec din domeniulpublic al statului şi din administrarea Secretariatului de Statpentru Culte, fără plată, în proprietatea unităţilor de cult deţinătoare
  *Font 8*
  Nr. crt. Nr. M.F. Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Adresa imobilului Descrierea tehnică Ordonatorul /Adminis- tratorul actual al bunului Unitatea de cult care deţine bunul în folosinţă gratuită
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. 144451 8.30_ Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult Imobil Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mihai Eminescu nr. 1, judeţul Mehedinţi Clădire + teren S.c. restaurant + birouri (P+1) = 506,70 mý S.d. restaurant + birouri (P+1) = 24.321,60 mý S.c. hotel (P+2) = 528,84 mý S.d. hotel (P+2) = 25.384,32 mý S.d. restaurant (P) = 246,84 mý S. teren = 3.483 mý - valoare de inventar = 3.468.946 lei - conform C.F nr. 53213/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Mitropolia Olteniei - Episcopia Severinului şi Strehaiei
  2. 154990 8.29.06 Legea nr. 239/2007 Punctul "Colonia Fetiţa" Teren Comuna Şugag, judeţul Alba Teren S. teren = 40.692 mý - valoare de inventar = 1 lei - conform C.F nr. 70476/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Mănăstirea Oaşa, judeţul Alba
  3. 154989 8.29.06 Legea nr. 239/2007 Imobil Municipiul Baia Mare, Bd. Unirii nr. 24, bl. SP4, judeţul Maramureş Teren S. teren = 874 mý - valoare de inventar = 383.044 lei - conform C.F nr. 103996/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Episcopia Ortodoxă a Maramure- şului şi Sătmarului
  4. 36002 8.30_ Legea nr. 239/2007 Imobil Municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu nr. 17, judeţul Olt Clădire + teren S.c. (P+2) = 273 mý S.d.= 770 mý S. teren= 511 mý - valoare de inventar = 445.678 lei - conform C.F nr. 51992/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
  5. 104113 8.30_ Legea nr. 239/2007 Imobil Municipiul Târgu Mureş, str. Remetea nr. 35, judeţul Mureş Construcţie din cărămidă pe fundaţie de beton acoperită cu ţiglă - şcoală elementară + teren S. teren = 3.530 mý S.c. = 516 mý S.d. = 807,38 mý - valoare de inventar = 442.116 lei - conform C.F nr. 127175/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Protopo- piatul Ortodox Român Târgu Mureş
  6. 150142 8.30_ Legea nr. 239/2007 Imobil Municipiul Botoşani, str. I.C. Brătianu nr. 63 (fostă I.C. Brătianu nr. 47), judeţul Botoşani Clădire + teren S.c. (D + P + M) = 849 mý S.d. = 1.825,12 mý S. teren aferent=3.700 mý - valoare de inventar = 1.488.086 lei - conform C.F. nr. 54484/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Mitropolia Moldovei şi Bucovinei - Protopo- piatul Botoşani
  7. 150143 8.30_ Legea nr. 239/2007 Teren Comuna Cristeşti, judeţul Mureş Teren S. teren = 645 mý - valoare de inventar = 29.113 lei - conform C.F nr. 50231/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Parohia Ortodoxă Română Cristeşti, judeţul Mureş
  8. 145362 8.30_ Legea nr. 239/2007 Imobil Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Gh. Bibicescu nr. 6, judeţul Mehedinţi Clădire + teren S.c. = 548 mý S.d. = 1.509 mý S. teren aferent = 1.043 mý - valoare de inventar = 442.116 lei - conform C.F nr. 50722/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Episcopia Severinului şi Strehaiei
  9. 153185 8.30_ Legea nr. 239/2007 Complex motelier Tismana Oraşul Tismana, Str.Mănăstirii, judeţul Gorj Clădire + teren S.c. = 1.519 mý S.d. = 3.025 mý S. teren = 10.000 mý - conform C.F nr. 35400/ 2010, C.F nr. 35401/2010, C.F nr. 35402/2010 şi C.F nr. 35404/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Mitropolia Olteniei - Arhiepis- copia Craiovei
  10. 154988 8.29.06 Legea nr. 239/2007 Imobil Municipiul Giurgiu, Str. Episcopiei (fostă Portului nr. 13, jud. Giurgiu Clădire + teren S.d. = 1.303 mý S.c. = 398 mý S. teren = 934 mý - valoare de inventar = 1.857.899 lei - conform C.F nr. 31065/ 2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Episcopia Giurgiului
  11. 106660 8.30_ Legea nr. 239/2007 Imobil Comuna Câţcău, judeţul Cluj Clădire + teren S.c. =1.257mý S.d. =1.257 mý S. teren aferent = 52.876 mý - valoare de inventar = 3.268.548 lei - conform C.F nr. 50087/ 2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Mânăstirea "Adormirea Maicii Domnului", comuna Nicula, judeţul Cluj
  12. 153425 8.30_ Legea nr. 239/2007 Imobil Comuna Răchitoasa, judeţul Bacău Teren + 5 pavilioane S. teren = 7.479 mý, din care: S.c. Pavilion 1 = 198 mý; S.d. Pavilion 1 =198 mý; S.c. Pavilion 2 = 285 mý; S.d. Pavilion 2 = 285 mý; S.c. Pavilion 3 = 171 mý; S.d. Pavilion 3 =171 mý; S.c. Pavilion 4 = 359 mý; S.d. Pavilion 4 = 359 mý; S.c. Pavilion 5 = 97 mý; S.d. Pavilion 5 = 97 mý - valoare de inventar = 70.099 lei - conform C.F nr. 60109/2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Mănăstirea Răchitoasa, judeţul Bacău
  13. 153870 8.30_ Legea nr. 239/2007 Teren Municipiul Alba Iulia, Bd. Transilvaniei nr. 36A (fostă Victoriei nr. 25), judeţul Alba Teren S. teren = 16.250 mý - valoare de inventar = 162.514 lei - conform C.F nr. 78942/ 2010 şi C.F nr. 78943/ 2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Arhiepisco- pia Ortodoxă Română Alba Iulia
  14. 154467 8.30_ Legea nr. 239/2007 Teren Municipiul Tulcea, str. Iuliu Maniu nr.53-55, judeţul Tulcea Teren S. teren = 1.676 mý - valoare de inventar = 305.468 lei - conform C.F nr. 33000/ 2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Parohia "Sfânta Treime", Tulcea
  15. 154568 8.30_ Legea nr. 239/2007 Imobil Comuna Slobozia judeţul Giurgiu 11 clădiri + teren S.c. = 2.526 mý S.d.= 2.526 mý S. teren = 164.133 mý - valoare de inventar = 1.136.321 lei - conform C.F nr. 30116/ 2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Episcopia Giurgiului
  16. 154980 8.29.06 Legea nr. 239/2007 Imobil Municipiul Slobozia, Str. Episcopiei nr. 2, judeţul Ialomiţa S.c. = 888 mý S.d. = 2.664 mý S. teren = 785 mý S. teren totală =1.673 mý - conform C.F nr. 31601/ 2010 Secretari- atul de Stat pentru Culte Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor
  ---------