HOTĂRÂRE nr. 1.208 din 2 decembrie 2010privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 10 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă modificarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, având datele de identificare conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform prevederilor art. 1 şi 2.  +  Articolul 4Instituţiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi datele din evidenţa cantitativ-valorică în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 decembrie 2010.Nr. 1.208.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor pentru care se modifică denumirea şicaracteristicile tehnice ca urmare a efectuării unor investiţiide reabilitare şi/sau executării lucrărilor decadastru şi publicitate imobiliară, conform legii
  *Font 8*
  Nr. MF Denumirea Adresa Administratorul Descrierea tehnică Baza legală a modificărilor
  35712 Sediu (Staţie prognoză şi avertizare - UF Podu Turcului) Judeţul Bacău, comuna Podu Turcului Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău Parter Sc - 182,22 mý, suprafaţă teren Cc - 515,81 mý Nr. cad. 1242-C1 CF nr. 932
  35714 Sediu (Staţie prognoză şi avertizare - UF Târgu Ocna) Judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău Parter Sc - 79 mý, suprafaţă teren Cc+L - 1.495 mý Nr. cad. 60176-C1 CF nr. 60.176
  35715 Sediu UF Bacău - Laboratoare Judeţul Bacău, comuna Mărgineni, str. Baraţi nr. 1 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău P+1, Sc - 200 mý, suprafaţă teren Cc+L+Fn+V - 5.240 mý Nr. cad. 60430-C1 CF nr. 60.430
  35718 Copertină (magazie pesticide) Judeţul Bacău, comuna Mărgineni, str. Baraţi nr. 1 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău Parter, Sc - 119 mý Nr. cad. 60430-C3 CF nr. 60.430
  35719 Magazie combustibil (beci) Judeţul Bacău, comuna Mărgineni, str. Baraţi nr. 1 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău Parter, Sc - 11 mý Nr. cad. 60430-C4 CF nr. 60.430
  35733 Magazie (la sediu UF Bacău) Judeţul Bacău, comuna Mărgineni, str. Baraţi nr. 1 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău Parter, Sc - 184,32 mý cărămidă Nr. cad. 60430-C2 CF nr. 60.430
  27082 Clădire administrativă + laborator Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui str. Şos. Naţională nr. 96, suburbia Moara Grecilor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui S+P+E Sc - 345,89 mý Scd - 839,37 mý Su - 78,88 mý Suprafaţă teren Cc+Dr+A+Ps+L - 10.270 mý Nr. cad. 4473-C1 CF nr. 73.434
  27083 Magazie + garaje Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui str. Şos. Naţională nr. 96, suburbia Moara Grecilor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Parter Sc - 248,17 mý Su - 203,02 mý Nr. cad. 4473-C3 CF nr. 73.434
  27086 Magazie Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui str. Şos. Naţională nr. 96, suburbia Moara Grecilor Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Parter Sc - 32,12 mý Su - 25,31 mý Nr. cad. 4473-C4 CF nr. 73.434
  27096 Atelier mecanic Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad Str. 1 Decembrie nr. 91 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Parter, Sc - 54,12 mý Su - 43,80 mý Nr. cad. 4034-C2 CF nr. 72.163
  104187 Magazie pesticide Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad Str. 1 Decembrie nr. 91 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Sc - 183,53 mý Su - 143,93 mý Suprafaţă teren Cc+Dr+A - 5.830 mý Nr. cad. 4034-C1 CF nr. 72.163
  104188 Centrală termică Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad Str. 1 Decembrie nr. 91 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Parter, Sc - 36,00 mý Su - 26,40 mý Nr. cad. 4034-C3 CF nr. 72.163
  104209 Magazie pesticide Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Str. Basarabiei nr. 16 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Parter Sc - 158,41 mý cărămidă, acoperiş tablă, suprafaţă teren Cc+Dr+A+L+Ps+Vie - 11.192,82 mý Nr. cad. 2742-C1 CF nr. 71.704
  104210 Magazie pesticide Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Str. Basarabiei nr. 16 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Parter Sc - 86,50 mý Nr. cad. 2742-C2 CF nr. 71.704
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor pentru care se modifică valoareade inventar ca urmare a investiţiilor efectuate
  *Font 8*
  Nr. MF Denumirea Adresa Administratorul Baza legală Valoarea de inventar - lei -
  35712 Sediu (Staţie prognoză şi avertizare - UF Podu Turcului) Judeţul Bacău, comuna Podu Turcului Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/ Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău PV recepţie nr. 15.032/26.10.2007 123.118,52
  35713 Centrul local Sascut Judeţul Bacău, comuna Sascut Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Bacău PV recepţie nr. 15.032/26.10.2007 şi PV nr. 15.534/31.12.2007 91.227,89
  35714 Sediu (Staţie prognoză şi avertizare - UF Târgu Ocna) Judeţul Bacău, oraşul Târgu Ocna Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău PV recepţie nr. 15.207/22.11.2007 107.570,84
  35715 Sediu UF Bacău - Laboratoare Judeţul Bacău, municipiul Bacău Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău PV recepţie nr. 14.927/10.10.2007 1.065.037,29
  35726 Cabană Judeţul Bacău, municipiul Moineşti Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău PV recepţie nr. 15.207/22.11.2007 98.393,50
  35734 Clădire sediu DADR Bacău Judeţul Bacău, municipiul Bacău, str. George Bacovia nr. 20 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bacău PV recepţie nr. 15.181/21.12.2006 şi 15.379/18.12.2007 2.463.715,19
  28355 CTRSA Oneşti Judeţul Bacău, municipiul Oneşti, Str. Buciumului nr. 3 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Bacău PV recepţie nr. 4/29.06.2006 Protocol 10.575/11.06.2008 271.849,54
  149549 Clădire CTRSA Bacău Judeţul Bacău, municipiul Bacău, Str. Bucovinei nr. 21 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale/Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Bacău PV recepţie nr. 15.281/05.12.2007 Protocol 10.575/11.06.2008 243.719,49
  -------