HOTĂRÂRE nr. 150 din 29 noiembrie 2010pentru prelungirea aplicabilităţii Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finanţare şi garantare în numele şi în contul statului, aprobat prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 50/2009
EMITENT
  • COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 9 decembrie 2010    În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de prelungire a aplicabilităţii Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finanţare şi garantare în numele şi în contul statului,ţinând seama de:Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;● Nota de aprobare nr. 707 din 22 noiembrie 2010, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;● discuţiile şi propunerile formulate în şedinţa din data de 29 noiembrie 2010 de către membrii Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în plenul şedinţei din ziua de 29 noiembrie 2010, hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă prelungirea aplicabilităţii până la data de 31 decembrie 2011 a Cadrului temporar aplicabil criteriilor de eligibilitate aferente produselor de finanţare şi garantare în numele şi în contul statului, aprobat prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 50/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2009.Preşedintele Comitetului Interministerialde Finanţări, Garanţii şi Asigurări,Bogdan DrăgoiBucureşti, 29 noiembrie 2010.Nr. 150.-------