HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 24 noiembrie 2010pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, înregistrate la poziţia cu nr. M.F. 145525, aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari în condiţiile legii.  +  Articolul 2Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit art. 1 în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 noiembrie 2010.Nr. 1.179.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor care se scot din inventarul centralizatal bunurilor care aparţin domeniului public al statului,ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari
  *Font 9*
  Caracteristicile tehnice ale terenului
  Locul unde este situat terenul Tarla Parcelă Categoria de folosinţă Suprafaţa - ha - Baza legală
  Comuna Vânători 38/5 186/29 Arabil 27,92 HCJ Vrancea nr. 157/2006
  38/5 186/27 Arabil 7,00 HCJ Vrancea nr. 125/2007
  38/5 186/27 A Arabil 17,98 HCJ Vrancea nr. 113/2007
  127 855 Arabil 11,00 HCJ Vrancea nr. 25/2008
  38/5 186/27 Arabil 20,44 HCJ Vrancea nr. 75/2006
  130 859/2 Arabil 9,21 HCJ Vrancea nr. 25/2008
  130 859/1 Arabil 14,5 HCJ Vrancea nr. 237/2007
  130 864 Arabil 14,00 HCJ Vrancea nr. 228/2007
  130 873 Arabil 59,06 HCJ Vrancea nr. 75/2006
  130 876/1 Arabil 7,17 HCJ Vrancea nr. 228/2007
  130 876/2 Arabil 4,79 HCJ Vrancea nr. 25/2008
  Comuna Slobozia Ciorăşti 96 527/1 Arabil 29,50 HCJ Vrancea nr. 192/2007
  96 527/2 Arabil 36,50 HCJ Vrancea nr. 237/2007
  124 664 Arabil 68,97 HCJ Vrancea nr. 167/2006
  125 666/1 Arabil 34,98 HCJ Vrancea nr. 69/2007
  125 666/2 Arabil 14,40 HCJ Vrancea nr. 204/2007
  126 668 Arabil 56,70 HCJ Vrancea nr. 25/2008
  Municipiul Focşani 4 18/1 Arabil 38,50 HCJ Vrancea nr. 238/2007
  4 18/2 Arabil 19,54 HCJ Vrancea nr. 235/2007
  4 18/3 Arabil 1,79 HCJ Vrancea nr. 7/2008
  4 18/4 Arabil 4,50 HCJ Vrancea nr. 331/2007
  4 18/5 Arabil 15,00 HCJ Vrancea nr. 2/2008
  4 18/6 Arabil 3,2192 HCJ Vrancea nr. 67/2008
  4 18/7 Arabil 6,07 HCJ Vrancea nr. 25/2008
  4 18/8 Arabil 1,38 HCJ Vrancea nr. 61/2008
  79 415/2 Arabil 51,34 HCJ Vrancea nr. 238/2007
  79 415/1 Arabil 4,50 HCJ Vrancea nr. 127/2006
  79 415/3 Arabil 3,50 HCJ Vrancea nr. 331/2007
  81 429 Arabil 29,37 HCJ Vrancea nr. 238/2007
  Total: Arabil 612,8292
  Oraşul Odobeşti 67 1983 Vie 2,83 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  67 1986 Vie 3,82 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  67 1989 Vie 4,17 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  67 1993 Vie 5,21 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  67 2002 Vie 4,32 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  67 2005 Vie 3,32 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  67 2006 Vie 3,63 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  67 2007 Vie 3,14 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  67 2008 Vie 3,21 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  67 2009 Vie 3,18 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 604 Vie 3,82 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 700/3 Vie 5,10 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 600/1 Vie 2,87 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 600/2 Vie 1,45 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 600/4 Vie 2,33 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 600/8 Vie 3,09 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 600/11 Vie 3,33 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 600/12 Vie 3,55 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 Vie 1,85 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 600/17 Vie 1,76 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 600/23 Vie 1,30 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 600/25 Vie 4,54 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 700/9 Vie 2,13 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 700/7 Vie 3,30 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  37 700/5 Vie 3,38 HCJ Vrancea nr. 164/2006
  Total: Vie 80,63
  124 664 Pădure 0,71 HCJ Vrancea nr. 167/2006
  Total: Pădure 0,71
  Total terenuri retrocedate din 736 ha cu nr. M.F. 145525 694,1692
  -------