HOTĂRÂRE nr. 1.178 din 24 noiembrie 2010privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDatele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor din domeniul public al statului înregistrate la poziţia cu nr. MFP 116543, 149643 şi 153214 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 noiembrie 2010.Nr. 1.178.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri înscrise în domeniul public al statului lacare se modifică valoarea de inventar şi unele caracteristici
    1. Ordonator principal de credite16335444  
    2. Ordonator secundar de credite16462898Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
    Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
      Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândiriiValoarea de inventar (lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)Vecinătăţi (după caz)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneConcesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit
    11165438.21.Sediu ANPM - teren + clădireS totală = 1.830 mpSud - proprietate particularăŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 6, aleea Lacul Morii nr. 15120044.627.493,4HG nr. 996/ 25.06.2004, Protocol de predare- primire nr. 99 APM ILFOV - ANPM/ 19.07.2004administrare   imobil
    Lungime împrejmuire = 483 ml
    S construită = 310 mpNord - Lacul Morii
    S desfăşurată = 763 mp,
    Clădire S + P + 2Est - teren viran
    Post de transfer (energie electrică)
    Vest - canal colector şi Jandarmeria Comunei Roşu
    S construită = 42,25 mp,
    S desfăşurată = 72 mp, zidărie din cărămidă, acoperiş din carton bitum
    21496438.29.06Sediu ANPM - corp BCotă-parte suprafaţă teren = 2.466,47 mp, corp clădireSud - S.C. Aqua Proiect - S.R.L.Ţara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 6, Splaiul Independenţei nr. 294200515.263.851HG nr. 439/ 12.05.2005, OM 529 din 9.06.2005, Protocol de predare- primire ICIM - ANPM nr 3.592/ 1.07.2005administrare   imobil
    Nord - Corp A ICIM Bucureşti
    B: subsol + parter + 2 etaje, S construită = 1.017 mp
    31532148.29.06Sediu administrativ ANPMSuprafaţă teren - 2.500 mpN - alee de 59,05 mŢara: România, municipiul Bucureşti, sectorul 6, Splaiul Independenţei nr. 294200513.797.152HG nr. 1.159/ 29.09.2005 Protocol de predare- primire ICIM - ANPM nr. 2.243/ 21.09.2006administrare   imobil
    S - Splaiul Independenţei
    E - alee de 55,43 m
    V - ICIM
  -----------