HOTĂRÂRE nr. 1.182 din 24 noiembrie 2010privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - U.M. 0449 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în localitatea Gherceşti, judeţul Dolj, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - U.M. 0449 Craiova, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 noiembrie 2010.Nr. 1.182.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor - U.M. 0449 Craiova,care se transmit din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, în vederea scoateriidin funcţiune şi casării acestora
    *Font 8*
    ┌─────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐│Adresa imobilului│Persoana juridică ce│ Caracteristicile bunurilor │ Valoarea │ Numărul de ││ │ administrează │care trec în domeniul privat │ contabilă │ înregistrare ││ │ imobilul │ al statului │ - lei - │atribuit de M.F.P.│├─────────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤│ │ │Pavilion 45-92-04 │ │ ││ │ │clădire machetă antrenament │ │ ││ │ │Suprafaţa construită = 328 mý│ │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată= 328 mý│353.196,35 │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │ │Pavilion 45-92-06 │ │ ││ │ │clădire machetă antrenament │ │ ││ │ │Suprafaţa construită = 395 mý│ │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată= 395 mý│38.116,75 │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │ │Pavilion 45-92-07 │ │ ││ │ │clădire machetă antrenament │ │ ││Localitatea │Ministerul │Suprafaţa construită = 107 mý│ │ ││Gherceşti, │Administraţiei │Suprafaţa desfăşurată= 107 mý│12.273,10 │ ││judeţul Dolj │şi Internelor - ├─────────────────────────────┼───────────┤101.180 (parţial) ││ │U.M. 0449 │Pavilion 45-92-08 │ │ ││ │Craiova │clădire machetă antrenament │ │ ││ │ │Suprafaţa construită = 73 mý │ │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 73 mý│23.285,08 │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │ │Pavilion 45-92-14 │ │ ││ │ │bordei zarzavat │ │ ││ │ │Suprafaţa construită = 130 mý│ │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată= 130 mý│4.163,31 │ ││ │ ├─────────────────────────────┼───────────┤ ││ │ │Pavilion 45-92-20 │ │ ││ │ │depozit alimente │ │ ││ │ │Suprafaţa construită = 43 mý │ │ ││ │ │Suprafaţa desfăşurată = 43 mý│9.183,00 │ │└─────────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴──────────────────┘-----------