HOTĂRÂRE nr. 1.080 din 28 octombrie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 2 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier, ce intră în componenţa obiectivului "Ecluza Română Porţile de Fier I", având datele de identificare prevăzute în anexă.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi a valorificării, în condiţiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 3Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. va efectua operaţiunile prevăzute la art. 2. Contractul de concesiune nr. 171/2004 încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A., în calitate de concesionar, va fi actualizat în mod corespunzător.  +  Articolul 4Anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 octombrie 2010.Nr. 1.080.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului îndomeniul privat al acestuia, aflate înconcesiunea Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electriceîn Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. - SucursalaHidrocentrale Porţile de Fier
    *Font 8*
    ┌──────────────┬─────────┬────────────────────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────┐│ Nr. de │Codul de │ Denumirea │ Nr. │ Valoare de │ Valoarea de│ Valoarea de │ ││ identificare │ clasifi-│ mijloacelor │inventar│ inventar │ inventar în│ inventar │ Anul ││ MFP │ care │ fixe │(Compa- │ (lei) │ domeniul │ rămasă de │ PIF ││ │ │ │ nie) │ │ public │ amortizat │(mijloc││ │ │ │ │ │ (lei) │ trecută în │ fix) ││ │ │ │ │ │ │ domeniul │ ││ │ │ │ │ │ │ privat │ ││ │ │ │ │ │ │ (lei) │ │├──────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├──────────────┼─────────┼────────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤│62082/parţial │ 8.13.01 │Construcţie şi │ 120098 │ 123.846.981│ 86.692.887│ 37.154.094│ 1971 ││ Ecluza │ │instalaţii aferente │ │ │ │ │ ││Română Porţile├─────────┼────────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤│ de Fier I │ 8.13.01 │Gospodărie cablu │ 120100 │ 994.728│ 0 │ 994.728│ 1972 │├──────────────┴─────────┴────────────────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────┤│ TOTAL: │ │ 124.841.709│ 86.692.887│ 38.148.822│ │└─────────────────────────────────────────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────┘-------