HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 20 octombrie 2010privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranţă Timişoara în administrarea Centrului de Reeducare Minori de Categoria 1 Buziaş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, situate în judeţul Timiş, oraşul Buziaş, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranţă Timişoara în administrarea Centrului de Reeducare Minori de Categoria 1 Buziaş.  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 octombrie 2010.Nr. 1.067.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public alstatului care se transmit din administrarea Penitenciaruluicu Regim de Maximă Siguranţă Timişoara, judeţulTimiş, în administrarea Centrului de Reeducare Minoride Categoria 1 Buziaş, judeţul Timiş
  *Font 8*
  Nr. crt. Nr. M.F. Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Actul normativ în baza căruia a fost preluat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  1. 107524 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Cazare familială Sc - 153,25 mý Valoare - 162.363 lei
  2. 107405 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Vizite Sc - 250,70 mý Valoare - 189.015 lei
  3. 107409 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Pavilion administrativ Sc - 284,26 mý Valoare - 232.589 lei
  4. 107410 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Infirmerie Sc - 284,26 mý Valoare - 227.324 lei
  5. 107411 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Cazare minori 1A+1B Sc - 401,38 mý Valoare - 541.548 lei
  6. 107412 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Cazare minori 2A+2B Sc - 401,38 mý Valoare - 541.548 lei
  7. 107415 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Cazare minori 3A+3B Sc - 401,38 mý Valoare - 541.548 lei
  8. 107416 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Cazare minori 4A+4B Sc - 401,38 mý Valoare - 541.548 lei
  9. 107460 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Sală mese+bucătărie Sc - 483,75 mý Valoare - 407.990 lei
  10. 107476 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Depozit alimente Sc - 268,75 mý Valoare - 173.244 lei
  11. 107417 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Ateliere şcoală 9A Sc - 248,40 mý Valoare - 193.579 lei
  12. 107418 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Ateliere şcoală 9B Sc - 248,40 mý Valoare - 193.579 lei
  13. 107483 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Şcoală profesori + bibliotecă Sc - 293,25 mý Valoare - 230.797 lei
  14. 107484 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Laboratoare Sc - 240,35 mý Valoare - 187.374 lei
  15. 107523 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Clase cursuri I Sc - 279,45 mý Valoare - 191.201 lei
  16. 107527 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Clase cursuri II Sc - 279,45 mý Valoare - 191.201 lei
  17. 107419 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Complex sportiv Sc - 1.238,48 mý Valoare - 923.587 lei
  18. 154709 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Amfiteatru Valoare - 38.462 lei
  19. 154710 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Magazin alimentar Sc - 117,30 mý Valoare - 97.782 lei
  20. 154711 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Lucrări rutiere Valoare - 383.308 lei
  21. 154712 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Instalaţii electrice Valoare - 300.691 lei
  22. 154713 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Sistematizare teren Valoare - 211.871 lei
  23. 154714 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Terenuri de sport Valoare - 179.473 lei
  24. 154715 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Canalizare Valoare - 443.497 lei
  25. 154716 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Împrejmuire 295/170 930 m Valoare - 245.180 lei
  26. 154717 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Reţea gaz metan Valoare - 54.627 lei
  27. 154718 Judeţul Timiş, oraşul Buziaş, Str. Florilor nr. 14 Penitenciarul Timişoara, judeţul Timiş Centrul de Reeducare Buziaş, judeţul Timiş Hotărârea Guvernului nr. 264/2000, Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.578/C/2003, Protocolul din 31 martie 2005, încheiat între Penitenciarul Timişoara şi Centrul de Reeducare Buziaş Teren curţi-construcţii S - 50.150 mý Valoare - 0 lei
  --------