HOTĂRÂRE nr. 1.174 din 24 noiembrie 2010privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Spitalului "Profesor Doctor Constantin Angelescu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 30 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului aflat în domeniul public al statului, situat în Municipiul Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Spitalului "Profesor Doctor Constantin Angelescu".  +  Articolul 2Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se efectuează pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 noiembrie 2010.Nr. 1.174.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmitedin administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Spitalului"Profesor Doctor Constantin Angelescu"
  *Font 8*
  Nr.MF Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se tran- smite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Actul normativ în baza căruia a fost preluat imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
  35256 Municipiul Bucureşti, aleea Căuzaşi nr. 49-51, sectorul 3 Ministerul Justiţiei Spitalul "Profesor Doctor Constantin Angelescu" Hotărârea Guvernului nr. 714/1998 pentru aprobarea trecerii Spitalului Interdepartamental Bucureşti din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Ministerului Justiţiei Clădire compusă din 7 corpuri Aria construită: 1.478,77 mý Aria desfăşurată: 4.728,45 mý Clădire C1, Spital: 1.012,32 mý Regim de înălţime: S+P+4E Clădire C2, anexă: 30,34 mý Clădire C3, magazii: 214,39 mý Clădire C4, atelier: 60,26 mý Clădire C5, cabină poartă: 7,96 mý Clădire C6, terasă: 120,94 mý Clădire C7, havuz: 32,56 mý Terenul aferent construcţiei: 5.037,32 mý Vecinătăţi: N: str. Căuzaşi str. Anton Pann E: str. Anton Pann S: bd. Mircea Vodă V: aleea Căuzaşi
  ____________