HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 17 noiembrie 2010privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societății Române de Radiodifuziune
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societății Române de Radiodifuziune, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părții din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La încetarea activității Societății Române de Radiodifuziune, Ministerul Administrației și Internelor - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 urmează să redobândească dreptul de administrare asupra părții din imobilul transmis.  +  Articolul 4Ministerul Administrației și Internelor își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Președintele Administrației Naționale
  a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale,
  Adrian Gurău
  Președintele Societății Române de Radiodifuziune,
  Andras Istvan Demeter
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 17 noiembrie 2010.Nr. 1.140.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a părții dintr-un imobil care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației
  și Internelor - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350
  în administrarea Societății Române de Radiodifuziune
  Locul unde este situat imobilul Codul de clasificare și numărul de identificare din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea imobilului transmis
  Orașul Popești- Leordeni, str. Leordeni nr. 114, județul Ilfov – în incinta Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 - cod de clasificare: 8.29.18 - nr. de identificare M.F.P. - clădire 98.596 - nr. de identificare M.F.P. teren – 98.684 Statul român, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor – Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 350 Statul român, în administrarea Societății Române de Radiodifuziune - clădire tip P - se transmit numai 9,091% din clădirea C 4, respectiv tronsonul nr. 2 din "Magazia A 1 termoizolată", în suprafață construită de 1.105,36 mp, și terenul aferent în suprafață de 1.105,36 mp Total: 779.516,56 lei, din care: - construcții: 373.440,46 lei - teren: 406.076,1 lei
  ----