HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 10 noiembrie 2010privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unor părţi de imobile trecute în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 23 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unor părţi de imobile trecute în domeniul public al statului din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale acestora, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru inspectoratele judeţene de poliţie.  +  Articolul 2Predarea-preluarea părţilor din imobilele transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 noiembrie 2010.Nr. 1.131.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţilor de imobile care se transmit din administrareaunor consilii judeţene şi locale în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, pentru inspectoratele de poliţie judeţene
  *Font 8*
  Nr. crt. Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilelor Numărul M.F.P.
  1. Comuna Bozovici, str. M. Eminescu nr. 249 (fost nr. 261), judeţul Caraş-Severin Domeniul public al comunei Bozovici şi din administrarea Consiliului Local al Comunei Bozovici, judeţul Caraş-Severin Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin Nr. de încăperi - 1 Suprafaţa utilă - 21,5 mý Valoarea de inventar - 8.380,36 lei 112.240 (parţial)
  2. Municipiul Feteşti, Str. Siretului nr. 1, judeţul Ialomiţa Domeniul public al al municipiului Feteşti şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Feteşti judeţul Ialomiţa Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa Nr. de încăperi - 1 Suprafaţa utilă - 35,25 mý Valoarea de inventar - 10.405,2 lei 113.301 (parţial)
  3. Oraşul Borşa, str. Lăzuci nr. 6 (fostă 22 Decembrie), judeţul Maramureş Domeniul public al oraşului Borşa şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Borşa, judeţul Maramureş Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş Nr. de încăperi - 4 Suprafaţa utilă - 35,53 mý Valoarea de inventar - 25.250 lei 112.943 (parţial)
  4. Municipiul Slatina, Str. Primăverii nr. 15, judeţul Olt Domeniul public al judeţului Olt şi din administrarea Consiliului Judeţean Olt Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt Nr. de încăperi - 6 Suprafaţa utilă - 116,75 mý Valoarea de inventar - 69.646,67 lei 107.806 (parţial)
  5. Oraşul Scorniceşti, Bd. Muncii nr. 19, judeţul Olt Domeniul public al Oraşului Scorniceşti şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Scorniceşti, judeţul Olt Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt Nr. de încăperi - 5 Suprafaţa utilă - 45,7 mý Valoarea de inventar - 23.222,35 lei 107.825 (parţial)
  6. Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. Trandafi- rilor nr. 2, judeţul Suceava Domeniul public al municipiului Câmpulung Moldovenesc şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava Nr. de încăperi - 1 Suprafaţa utilă - 25,6 mý Valoarea de inventar - 41,47 lei 111.327 (parţial)
  7. Oraşul Isaccea, Str. Dâmboviţei nr. 4, judeţul Tulcea Domeniul public al oraşului Isaccea şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Isaccea, judeţul Tulcea Domeniul public al statu- lui şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea Nr. de încăperi - 1 Suprafaţa utilă - 10,07 mý Valoarea de inventar - 2.892,34 lei 112.704 (parţial)
  -------