HOTĂRÂRE nr. 1.094 din 3 noiembrie 2010pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a unui imobil - Pavilionul României din Giardini della Biennale din Veneţia (Italia)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 19 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministrului Afacerilor Externe a imobilului - Pavilionul României din Giardini della Biennale din Veneţia (Italia), având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 noiembrie 2010.Nr. 1.094.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Externe
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce adminis trează imobilul Caracteristicile imobilului Situaţia juridică
  Giardini della Biennale, Via Recinto Espozitione d'Arte, Veneţia - Santa Elena, Italia Ministerul Afacerilor Externe Imobil înregistrat în 1939 la Cadastrul Primăriei din Veneţia, secţiunea Ve, fig. 16, plan cadastral 5100, sub. 5, categoria cadastrală E/9, pe numele "Ambasadei României cu sediul la Roma, cod fiscal 96019070588, ca proprietar al întregului imobil", înregistrat cu dosarul nr. 9665192 din 30 decembrie 1939, aprobat de Attilio Puppolin, şeful Oficiului Patrimoniu din cadrul Primăriei din Veneţia Suprafaţă utilă - 197 mý şi 21 mý(hol) Valoare actualizată - 1.762.416 lei Construire din fondurile Guvernului României
  -----------