HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 13 octombrie 2010privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 18 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, înregistrat la nr. 28.456 (parţial) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 13 octombrie 2010.Nr. 1.043.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,a cărui valoare de inventar se modifică
  Nr. M.F.P Codul de cla- sifica- re Denu- mirea Adresa Anul dobân- dirii/ dării în folo- sinţă Valoarea de inventar actualizată (în lei) Tip bun
  28.456 (parţial) 8.29.10 45-01 Bucureşti, Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sectorul 1 2000 33.286.991,56 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, ale cărui unităţi de administrares-au schimbat
  *Font 8*
  M.F.P. va atribui nr. în inventarul domeniului public Denu- mirea imobi- lului tran- sferat Caracteristicile imobilului ce se predă Adresa imobilului Unitatea de administrare de la care s-a transmis folosinţa imobilului Unitatea de administrare la care s-a transmis folosinţa imobilului Valoare contabilă - lei -
  Imobil 45-01 Suprafaţa construită = 1.870,50 mý Suprafaţa desfăşurată = 4.531,90 mý Bucureşti, Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sectorul 1 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti), cod fiscal 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0260 Bucureşti, cod fiscal 4192774 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti), cod fiscal 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0829 Bucureşti, cod fiscal 4192618 1.448.409,82
  Suprafaţa construită = 8.113,4 mý Suprafaţa desfăşurată = 16.303,15 mý Bucureşti, Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sectorul 1 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti), cod fiscal 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0260 Bucureşti, cod fiscal 4192774 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti), cod fiscal 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0465 Bucureşti, cod fiscal 14539766 8.292.858,55
  Suprafaţa construită = 1.603,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 4.262,00 mý Bucureşti, Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sectorul 1 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti), cod fiscal 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0260 Bucureşti, cod fiscal 4192774 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/5 Bucureşti), cod fiscal 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0575 Bucureşti, cod fiscal 4340676 2.096.767,68
  -------