HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 10 noiembrie 2010pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 18 noiembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa anexa nr. 2 "Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi în coordonarea ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri" la Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la litera A "Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri", punctul I "Cu finanţare de la bugetul de stat", poziţia nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 36 de posturi."  +  Articolul IIÎncadrarea personalului în numărul de posturi prevăzut la art. I se va face în termenele şi cu procedura prevăzute de lege, pentru fiecare categorie de personal.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 noiembrie 2010.Nr. 1.125.----