HOTĂRÂRE nr. 1.098 din 3 noiembrie 2010privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 16 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Descrierea tehnică şi valorile de inventar ale bunurilor imobile înregistrate la poziţiile MFP nr. 33711 şi nr. 144777 se modifică, conform anexei nr. 1, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii care au fost puse în funcţiune.2. Descrierea tehnică şi valorile de inventar ale bunurilor imobile înregistrate la poziţiile MF nr. 33595 şi nr. 33709 se modifică, conform anexei nr. 2, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi înscriere în cartea funciară.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 3 noiembrie 2010.Nr. 1.098.  +  Anexa 1 Majorări ale valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a unor lucrări de investiţii puse în funcţiune
               
    1. Ordonator principal de credite13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal11087755Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa
     
    Număr M.F.P.DenumireDescriere tehnică (pe scurt)Valoare de inventar (lei)
    33711Şenal, diguri, consolidări, drumuri de exploatare, km 8 + 000-km 14 + 815, mal stâng + mal drept, C.P.A.M.N.Şenal: L = 6.815 m; l = 47 m-50 m;20.090.924
    Tip de protecţie: - saltea de fascine şi prism de anrocamente, în secţiunea udată, km 8 + 000-km 10 + 300;
    nr. cad. 1297;- pereu din piatră brută în zona valurilor; km 8 + 000-km 10 + 300;
    nr. cad. 2519;
    nr. cad. 2528- caroiaje şi însămânţări între cotele + 9 m-+ 10 m, km 8 + 000-km 10 + 300;
    - ziduri de trecere, km 10 + 300-km 12 + 020;
    - ziduri de căptuşire, km 12 + 020-km 14 + 815;
    Drumuri pe bancheta de cota + 10 m:
    - mal stâng: L = 6.815 m; l = 6,50 m;
    - mal drept: L = 6.815 m.; l = 6,50 m;
    - apărări şi consolidări maluri
    144777Consolidări taluzuri - drumuri de acces pe taluz cota + 10 m. A1-A12; Podeţe dalate, tubulare; şanţuri şi rigole pe diferite cote; caroiaje, drenuri, gabioane, plase ancorate torcretate, cu ochiuri, mască, cordon drenat; descărcători; rigole ranforsate, ranforti, consolidări cu cadre prefabricate, cu ziduri de beton, cu căsoaie; pilaştri; mal stâng + mal drept, km 40 + 000-km 61 + 597, C.D.M.N.L = 43,194 m40.606.016
    nr. cad. 13199;
    nr. cad. 2138;
    nr. cad. 1893;
    nr. cad. 1232;
    nr. cad. 10125;
    nr. cad. 1779;
   +  Anexa 2 Descrierea tehnică şi majorări ale valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi înscriere în cartea funciară
             
    1. Ordonator principal de credite13633330Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
    2. Ordonator secundar de credite    
    3. Ordonator terţiar de credite    
    4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal11087755Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa
     
    Număr M.F.P.DenumireDescriere tehnică (pe scurt)Valoare de inventar (lei)
    33595TERENURI AFERENTE CANALULUI DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ, INCLUSIV ZONELE DE SIGURANŢĂSuprafaţa totală: 21.587.784,54 mp, din care:332.812.314
    1. Ter. adm. Cernavodă: S = 2.024.273,00 mp; Val. = 33.890.378,6 lei; nr. cad. 1272; înscris în CF nr. 4619
    2. Ter. adm. Saligny: S = 1.784.694,00 mp; Val. = 9.561.391,0 lei; nr. cad. 959; înscris în CF nr. 4864
    3. Ter. adm. Mircea Vodă: S = 1.523.163,00 mp; Val. = 10.200.318 lei; nr. cad. 1235; înscris în CF nr. 4863
    4. Ter. adm. Medgidia: S = 2.291.353,00 mp; Val. = 23.017.099,2 lei; nr. cad. 2744; înscris în CF nr. 12149
    5. Ter. adm. Medgidia - drum acces nr. 2 port; S = 10.838 mp; Val. = 108.921,90; nr. cad. 10900; înscris în CF nr. 5528
    6. Ter. adm. Castelu: S = 392.723,00 mp; Val. = 2.103.989,9 lei; nr. cad. 715; înscris în CF nr. 10516
    7. Ter. adm. Poarta Albă: S = 1.404.356,87 mp; Val. = 14.107.045,6 lei; nr. cad. 1321; înscris în CF nr. 10519
    8. Ter. adm. Basarabi: S = 1.376.753,19 mp; Val. = 13.829.761,1 lei; nr. cad. 1779; înscris în CF nr. 15308
    9. Ter. adm. Valul lui Traian: S = 990.506,26 mp; Val. = 16.594.808,7 lei; nr. cad. 1893; înscris în CF nr. 54416
    10. Ter. adm. Cumpăna: S = 3.194.955,21 mp; Val. = 64.187.928,2 lei; nr. cad. 2138; înscris în CF nr. 51154
    11. Ter. adm. Bărăganu: S = 172.619,00 mp; Val. = 751.396,7 lei; nr. cad. 10125; înscris în CF nr. 15640
    12. Ter. adm. Topraisar: S = 257.728,88 mp; Val. = 862.979,4 lei; nr. cad. 1232; înscris în CF nr. 2924
    13. Ter. adm. Agigea: S = 3.466.161,00 mp; Val. = 89.371.431,9 lei; nr. cad. 13199; înscris în CF nr. 66537
    14. Ter. adm. Basarabi - drum acces radioreleu: S = 1.808 mp; Val. = 16.345,5 lei; nr. cad. 10078; înscris în CF nr. 9316
    15. Ter. adm. Cumpăna - depozit pam. "b" ms: S = 1.014.807,777 mp; Val. = 20.387.894,0 lei; nr. cad. 2137; înscris în CF nr. 51155
    16. Ter. adm. Cumpăna depozit pam. "c + d" ms: S = 938.071,13 mp; Val. = 18.846.224,2 lei; nr. cad. 2179; înscris în CF nr. 8334
    17. Ter. adm. Topraisar - depozit pam. "f1" md: S=108.895,76 mp; Val. = 364.626,6 lei; nr. cad. 1169; înscris în CF nr. 15350
    18. Ter. adm. Topraisar - depozit pam. "f2" md: S = 77.490,47 mp; Val. = 259.469,1 lei; nr. cad. 1170; înscris în CF nr. 15349
    19. Ter. adm. Agigea = depozit pam. "Agigea" ms: S = 45.033,00 mp; Val. = 1.161.071,4 lei; nr. cad. 10209; înscris în CF nr. 9325
    20. Ter. adm. Agigea = depozit pam. "g" md: S = 511.554,00 mp; Val. = 13.189.233,1 lei; nr. cad. 10195; înscris în CF nr. 9333
    33709TERENURI AFERENTE CANALULUI POARTA ALBĂ - MIDIA, NĂVODARI, INCLUSIV ZONELE DE SIGURANŢĂSuprafaţa totală: 9.836.870,02 mp, din care:167.329.211
    1. Ter. adm. Poarta Albă: S = 2.017.759,63 mp; Val. = 20.268.799,0 lei; nr. cad. 1297; înscris în CF nr. 4865
    2. Ter. adm. Ovidiu 1: S = 1.892,0 mp; Val. = 44.346,2 lei; nr. cad. 2519; înscris în CF nr. 54409
    3. Ter. adm. Ovidiu 2: S=2.384.514,0 mp; Val. = 55.890.146,7 lei; nr. cad. 2528; înscris în CF nr. 54399
    4. Ter. adm. Lumina: S = 362.150,0 mp; Val. = 8.488.361,4 lei; nr. cad. 1807; înscris în CF nr. 54412
    5. Ter. adm. Năvodari: S = 3.836.603,36 mp; Val. = 64.218.949,9 lei; nr. cad. 2486; înscris în CF nr. 12948
    6. Ter. adm. Năvodari - drum acces 1: S = 1.713,03 mp; Val. = 11.471,8 lei; nr. cad. 2472; înscris în CF nr. 8331
    7. Ter. adm. Năvodari - drum acces 2: S = 4.732,25 mp; Val. = 31.690,9 lei; nr. cad. 2473; înscris în CF nr. 8328
    8. Ter. adm. Corbu - drum acces: S = 6.241,93 mp; Val. = 54.341,2 lei; nr. cad. 2137; înscris în CF nr. 8315
    9. Ter. adm. Corbu 1: S = 1.572,56 mp; Val. = 18.429,5 lei; nr. cad. 2138; înscris în CF nr. 8322
    10. Ter. adm. Corbu 2: S=12.843,38 mp; Val. = 150.516,7 lei; nr. cad. 2141; înscris în CF nr. 8324
    11. Ter. adm. Corbu 3: S = 1.648,62 mp; Val. = 19.320,8 lei; nr. cad. 2139; înscris în CF nr. 8309
    12. Ter. adm. Corbu 4: S = 1.148,97 mp; Val. = 13.465,2 lei; nr. cad. 2140; înscris în CF nr. 8318
    13. Ter. adm. Poarta Albă - depozit pam. "D1" md: S = 362.917,35 mp; Val. = 3.645.577,4 lei; nr. cad. 1296; înscris în CF nr. 4862
    14. Ter. adm. Poarta Albă - depozit pam. "D2/1" md: S = 232.574,94 mp; Val. = 2.336.261,8 lei; nr. cad. 1295; înscris în CF nr. 4860
    15. Ter. adm. Poarta Albă - depozit pam. "D2A" ms: S = 152.958,00 mp; Val. = 1.536.498,3 lei; nr. cad. 1322; înscris în CF nr. 13420
    16. Ter. adm. Ovidiu - depozit pam. "D4" ms: S = 275.600,00 mp; Val. = 6.459.733,3 lei; nr. cad. 2518; înscris în CF nr. 54403
    17. Ter. adm. Ovidiu - depozit pam. "D5" md: S = 64.000,0 mp; Val. = 1.500.083,2 lei; nr. cad. 2520; înscris în CF nr. 54406
    18. Ter. adm. Lumina - depozit pam. "D6" ms: S = 116.000,0 mp; Val. = 2.641.217,9 lei; nr. cad. 1810; înscris în CF nr. 15303
  ----