HOTĂRÂRE nr. 1.030 din 13 octombrie 2010privind aprobarea modificării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi subordonate, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 12 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi subordonate, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Instituţiile implicate vor actualiza inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi datele din evidenţa cantitativ-valorică, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 13 octombrie 2010.Nr. 1.030.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile din domeniul public alstatului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturiişi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţisubordonate, a căror valoare de inventar se modifică ca urmarea efectuării unor lucrări de investiţii şi a reevaluării
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Administratorul imobilului Denumirea imobilului Adresa Valoarea de inventar (lei)
  26982 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Sediu DADR Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Eternităţii nr. 1 4.744.251
  26983 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Garaj Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Eternităţii nr. 1 68.255
  26984 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Centrală termică Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, Str. Eternităţii nr. 1 636.915
  27082 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Laborator fitosanitar Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor 856.707
  27083 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Magazie pesticide Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor 129.993
  27086 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Atelier mecanic Magazie confiscări Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor 34.098
  27096 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Atelier mecanic Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie 11.024
  27097 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Bazin din beton Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie 3.428
  27098 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Fântână din beton Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie 13.711
  27100 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui WC Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie 2.201
  103481 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Grajd cărămidă Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor 5.556
  103482 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Împrejmuiri Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor 8.236
  103483 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Împrejmuiri Judeţul Vaslui, municipiul Vaslui, localitatea Moara Grecilor 21.931
  103485 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Magazie pesticide Judeţul Vaslui, oraşul Negreşti, str. Decebal 10.180
  104187 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Magazie pesticide Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie 376.089
  104188 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Centrală termică Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie 4.314
  104202 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Drumuri interioare Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie 22
  104208 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Împrejmuire Judeţul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie 24.534
  104209 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Magazie pesticide Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Calea Basarabiei 519.842
  104210 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Magazie pesticide Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Calea Basarabiei 16.235
  104225 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui WC Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Calea Basarabiei 1.406
  121563 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui Platformă Judeţul Vaslui, municipiul Huşi, Calea Basarabiei 65.967
  40173 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila Clădire + acoperiş şarpantă Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 344 1.016.028
  144754 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila Garaje Judeţul Brăila, municipiul Brăila, Calea Galaţi nr. 344 53.423
  39719 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj Clădire administrativă Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 639.034
  36146 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj Magazie + laborator; anexe, garaj Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 17 988.537
  36147 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj Magazie + laborator; anexe Judeţul Cluj, comuna Mihai Viteazu 50.087
  36150 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj Magazie + anexe Judeţul Cluj, satul Vultureni 487
  36155 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj Magazie + laborator+ anexe Judeţul Cluj, oraşul Huedin, str. Protop A. Munteanu 276.267
  97123 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj Platformă tehnică din beton Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, str. T. Vuia 1.474.152
  147556 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj Instalaţie gaz Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 17 5.608
  147557 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj Instalaţie apă Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 17 11.403
  151660 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj Clădire (sediul administrativ "Casa Agronomului") Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 600.023
  151661 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Cluj Teren Judeţul Cluj,municipiul Cluj-Napoca, Str. Fagului nr. 1 27.834
  35224 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman Clădire sediu DADR Judeţul Teleorman, municipiul Alexandria, str. Constantin Brâncoveanu nr. 73 712.418
  35235 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Teleorman Clădire administrativă - Vedea Judeţul Teleorman, comuna Vedea 231.632
  ----