HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 6 octombrie 2010privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale, care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrative-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în municipiul Ploieşti, str. Ion Th. Grigore nr. 14, judeţul Prahova, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 6 octombrie 2010.Nr. 1.010.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei]şi Internelor care trec din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale construcţiilor care trec în domeniul privat al statului Nr. inventar M.F.P.
  Municipiul Ploieşti, str. Ion Th. Grigore nr. 14 (fosta Soarelui nr. 14), judeţul Prahova Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova Pavilion 03 - magazie materiale Sc = 396 mý; Sd = 396 mý Valoare: 66.560,88 lei Pavilion 04 - copertină şi garaj Sc = 260,90 mý; Sd = 260,90 mý Valoare: 36.651,70 lei Pavilion 05 - atelier Sc = 87 mý; Sd = 87 mý Valoare: 33.983,20 lei Pavilion 06 - atelier auto Sc = 616,40 mý; Sd = 616,40 mý Valoare: 215.449,62 lei Pavilion 07 - depozit materiale Sc = 206 mý; Sd = 206 mý Valoare: 129.152,88 lei Pavilion 08 - depozit materiale Sc = 77 mý; Sd = 198 mý Valoare: 69.322,03 lei Pavilion 09 - depozit materiale Sc = 231 mý; Sd = 231 mý Valoare: 13.641,87 lei Pavilion 10 - platformă spălare auto Sc = 50 mý; Sd = 50 mý Valoare: 3.277,75 lei Pavilion 11 - rampă auto Sc = 52 mý; Sd = 52 mý Valoare: 10.460,47 lei Pavilion 14 - magazie lubrifianţi Sc = 50 mý; Sd = 50 mý Valoare: 26.685,58 lei Pavilion 16 - staţie carburanţi Sc = 10 mý; Sd = 10 mý Valoare: 27.814,44 lei Pavilion 17 - staţie inspecţie tehnică Sc = 139,75 mý; Sd = 279,50 mý Valoare: 193.108,85 lei 107.304 parţial
  __________