HOTĂRÂRE nr. 1.009 din 6 octombrie 2010privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:─────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 6 octombrie 2010.Nr. 1.009.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care face obiectul actualizării inventaruluibunurilor din domeniului public al statului
  *Font 8*
  Adresa imobilului Persoana juridică de la care s-a transmis imobilul Persoana fizică/juri- dică la care s-a transmis imobilul Caracteristicile imobilului Valoarea contabilă Numărul de identifi- care atri- buit de Ministerul Finanţelor Publice
  Municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 3, sectorul 1 Ministerul Administraţiei şi Internelor- U.M. 0465 Bucureşti Ministerul Administraţiei şi Internelor- U.M. 0260 Bucureşti Imobil 45-106 Suprafaţa terenului = 34.039,79 mý Suprafaţa construită = 2.791,913 mý 5.897.242,76 28.381
  __________